Odbor ekonomiky a majetku města (OEMM)

Adresa

  • náměstí T. G. Masaryka 35, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Rozsah činnosti

  • zabývá se evidencí a inventarizací movitého a nemovitého majetku města, kontroluje skutečný právní stav majetku,
  • zajišťuje prodeje a pronájmy nemovitostí, směny pozemků, geometrické plány,
  • kontroluje dodržování závazků plynoucích z kupních a nájemních smluv, uzavírá kupní a nájemní smlouvy,
  • vydává stanoviska ke správním řízením, zajišťuje jednání se správci inženýrských sítí a majiteli pozemků,
  • zajišťuje hospodaření s bytovým i nebytovým fondem města, smlouvy, pronájmy, nájem – výpočet, platby, upomínky,
  • zajištění plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkové organizaci Technické služby města Dvora Králové nad Labem (TSm),
  • zajištění realizace rozhodnutí a záměrů zřizovatele v příspěvkové organizaci TSm ve spolupráci s ostatními odbory úřadu,
  • evidence žádostí od občanů či organizací s podněty, které se týkají TSm – opravy chodníků a komunikací, úpravy veřejné zeleně, provozování veřejného osvětlení apod,
  • zajišťuje opravy a údržbu bytových i nebytových domů v majetku města.

Další


Informace z odboru   Potřebuji vyřídit   Dokumenty a formuláře

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor ekonomiky a majetku města (OEMM)

Bc. Elena Mocovávedoucí odboru ekonomiky a majetku města+420 499 318 276mocova.elena@mudk.cz
Ivana Fátorová, DiS.inventarizace, zástupkyně vedoucí odboru+420 499 318 136fatorova.ivana@mudk.cz
Marie Kadrmasovávěcná břemena a souhlasy+420 499 318 152kadrmasova.marie@mudk.cz
Petra Šimkovápronájem a prodej bytů+420 499 318 134simkova.petra@mudk.cz
Lenka Vackováprodej a pronájem pozemků+420 499 318 148vackova.lenka@mudk.cz
Tomáš Macheknebytové prostory+420 499 318 278machek.tomas@mudk.cz
Iva Pohlovávztahy s PO Tsm, žádosti o kácení dřevin na pozemcích města+420 499 318 146pohlova.iva@mudk.cz
Táňa Kašparovápronájem a fakturace prostor sloužících podnikání, vyúčtování služeb+420 499 318 116kasparova.tana@mudk.cz
Kateřina Horáčkováspráva bytů+420 499 318 114horackova.katerina@mudk.cz
Vytvořeno 2.6.2014 - aktualizováno 2.6.2014 13:51:11 | přečteno 4436x | Karel Bříza