Odbor kanceláře tajemníka úřadu (KTÚ)

Adresa

 • náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Rozsah činnosti

KTÚ tvoří oddělení sekretariátů, oddělení právní a oddělení personální a mzdové. KTÚ zabezpečuje chod celého městského úřadu, koordinuje zavádění modelů řízení na úřadě.

 

Právní oddělení (PO)

 • poskytuje právní služby vedení města a všem odborům MěÚ,
 • zastupuje město v soudních sporech,
 • zajišťuje agendu přestupkového řízení a řízení ve věci správních deliktů,
 • vede registr oznámení dle zákona o střetu zájmů a agendu veřejnoprávních smluv.

Provozní oddělení (PROV)

 • zajišťuje činnost centrální podatelny a spisovny úřadu,
 • zajišťuje provoz a hospodářskou správu úřadu,
 • vede agendu ztrát a nálezů včetně zvířat,
 • zajišťuje organizaci a přípravu voleb,
 • zajišťuje provoz telefonní ústředny a provoz autoparku,
 • poskytuje ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy Czech Point,
 • zajišťuje správu místního poplatku za užívání veřejného prostranství,
 • zajišťuje agendu spojenou s pronájmem hrobových míst,
 • veřejné shromáždění.

 Personální a mzdové oddělení (PAM)

 • zabezpečuje personální a mzdovou agendu,
 • zajišťuje agendu vzdělávání a školení zaměstnanců úřadu,
 • připravuje a organizuje výběrová řízení na pracovníky MěÚ.

 Oddělení sekretariátů

 • zajišťuje organizační a administrativní servis pro starostu, místostarosty a tajemníka úřadu.

Další


Informace z odboru   Dokumenty a formuláře


JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor kanceláře tajemníka úřadu (KTÚ)

Bc. Jan Sedláčektajemník úřadu+420 499 318 251sedlacek.jan@mudk.cz
Jana Novákovásekretariát tajemníka+420 499 318 105novakova.jana@mudk.cz
Bc. Dagmar Hanušovápersonalistka+420 499 318 242hanusova.dagmar@mudk.cz
Stanislava Stolínovámzdová účetní+420 499 318 235stolinova.stanislava@mudk.cz
Mgr. Martin Hamplvedoucí právního oddělení, zástupce vedoucího odboru+420 499 318 291hampl.martin@mudk.cz
Lucie Bartošová, DiS.přestupky+420 499 318 292bartosova.lucie@mudk.cz
Bc. Renata Pospíšilovápřestupky+420 499 318 227pospisilova.renata@mudk.cz
Ing. Helena Mojikovápřestupky, stížnosti, informace podle zákona 106/1999 Sb.+420 499 318 286mojikova.helena@mudk.cz
Ing. Iva Padevětovávedoucí provozního oddělení+420 499 318 243padevetova.iva@mudk.cz
Petr Koníčekinformátor+420 499 318 267informace@mudk.cz
Vanda Hojnáinformátor, úřední deska+420 499 318 267hojna.vanda@mudk.cz
Martina Förstlovápodatelna+420 499 318 234forstlova.martina@mudk.cz
Barbora Bezrovápodatelna, poplatek za užívání veřejného prostranství+420 499 318 220bezrova.barbora@mudk.cz
Lenka Jarolímkovánájem hrobových míst, nálezy+420 499 318 221jarolimkova.lenka@mudk.cz
Simona Peterováspisová služba+420 499 318 288peterova.simona@mudk.cz
Michal Bujáreksprávce budov MěÚ+420 605 780 672bujarek.michal@mudk.cz
Blanka Buřvalováuklízečka
Jaroslava Heryánováuklízečka
Petra Hoblováuklízečka
Jitka Plecháčováuklízečka
Vytvořeno 9.3.2011 - aktualizováno 2.4.2011 15:37:36 | přečteno 4394x | Karel Bříza