Odbor rozpočtu a financí (RAF)

Adresa

 • náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Rozsah činnosti

Na úseku rozpočtu města a finančního plánování a hospodaření:

 • zveřejňuje schválený rozpočet města a kontroluje jeho dodržování,
 • navrhuje odůvodněné změny v rozpočtu
 • zabezpečuje rozpis a zasílání příspěvků příspěvkovým organizacím, napojených na rozpočet města,
 • provádí činnosti rozpočtového procesu obce v souladu s platnými právními předpisy,
 • zabezpečuje organizaci a provádění pokladní agendy právnické osoby Město Dvůr Králové nad Labem,
 • navrhuje požadavky a potřebu zajištění cizích finančních zdrojů,
 • spolupracuje s finančním a kontrolním výborem ZM.

Na úseku vazby na zřízené příspěvkové organizace:

 • provádí kontrolu zřízených příspěvkových organizací ve smyslu § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Na úseku pojištění majetku města:

 • zajišťuje účelné pojištění majetku města.

Na úseku účetnictví a výkaznictví:

 • vede účetnictví města, zabezpečuje pokladní službu a platební styk s peněžními ústavy.

Na úseku správy pohledávek a závazků města:

 • eviduje veškeré finanční pohledávky a závazky města,
 • vymáhá pohledávky města vzniklé na úseku přenesené působnosti města.

Na úseku daní a poplatků:

 • vystavuje a kontroluje předpis a výnosy daní plynoucích do rozpočtu města,
 • eviduje a zpracovává agendu výběru poplatků ze psů a poplatků z pobytu,
 • vede evidenci chovatelů psů ve smyslu obecně závazné vyhlášky o trvalém označování psů na území města Dvůr Králové nad Labem,
 • vybírá podle příslušné obecně závazné vyhlášky poplatky za komunální odpad, vede související evidenci.

Provádí obhospodařování cenných papírů a majetkových podílů města a úkony přináležející městskému úřadu u problematiky veřejných sbírek a úkony související s případným ohlášením vybraných druhů hazardních her. 


DalšíJménoFunkceKontaktE-mail

Odbor rozpočtu a financí (RAF)

Ing. Martin Plecháčvedoucí odboru rozpočtu a financí+420 499 318 254plechac.martin@mudk.cz
Milena Šulcováhlavní účetní, účetní přijmových účtů, zástupkyně vedoucího odboru+420 499 318 244sulcova.milena@mudk.cz
Ing. Kateřina Pospíšilovározpočet města, daně+420 499 318 106pospisilova.katerina@mudk.cz
Kateřina Maternovávymáhání pohledávek, pojistné události+420 499 318 176maternova.katerina@mudk.cz
Kateřina Kábrtováevidence, vymáhání pohledávek, pokladna+420 499 318 104kabrtova.katerina@mudk.cz
Iva Stránskáúčetní výdajových účtů+420 499 318 269stranska.iva@mudk.cz
Erika Svědirohováúčetní správy majetku města+420 499 318 237svedirohova.erika@mudk.cz
Lenka Fikarováúčetní - úhrady a faktury+420 499 318 246fikarova.lenka@mudk.cz
Bc. Aneta Hurdálkovácentrální pokladna, místní poplatky+420 499 318 104hurdalkova.aneta@mudk.cz
Alena Janečkovácentrální pokladna, místní poplatky+420 499 318 109janeckova.alena@mudk.cz
Vytvořeno 9.3.2011 - aktualizováno 2.6.2014 13:51:00 | přečteno 3855x | Karel Bříza