Odbor výstavby a územního plánování (VÚP)

Adresa

  • náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Rozsah činnosti

Odbor výstavby a územního plánování (VÚP) vykonává především přenesenou působnost (státní správu) v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle stavebního zákona.

V rámci této pravomoci na úseku územního plánování pořizuje územně plánovací dokumentaci (zejména územní plány), územně plánovací podklady (zejména územně analytické podklady) a vymezení zastavěného území. Výkon státní správy v uvedeném rozsahu provádí na území města Dvůr Králové nad Labem a dalších 27 obcí (Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, Horní Brusnice, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Libotov, Litíč, Mostek, Nemojov, Stanovice, Trotina, Třebihošť, Velký Vřešťov, Vilantice, Vítězná, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí – Řečice, Zdobín).

V rámci uvedené pravomoci na úseku stavebního úřadu vydává územní rozhodnutí, územní souhlasy, souhlasy s ohlašovanými stavbami, stavební povolení (a vede příslušná řízení), povoluje změny staveb a změny užívání staveb, dále povoluje užívání staveb, odstraňování staveb, provádí kontrolní prohlídky včetně výkonu státního dozoru; rovněž projednává a rozhoduje ve věcech přestupků a správních deliktů podle stavebního zákona. Výkon státní správy v uvedeném rozsahu provádí na území města Dvůr Králové nad Labem a dalších 23 obcí (Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Libotov, Litič, Nemojov, Stanovice, Trotina, Třebihošť, Velký Vřešťov, Vilantice, Vítězná, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí – Řečice, Zdobín). 

V rámci pravomoci na úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle zákona o pozemních komunikacích vydává souhlasy s ohlašovanými stavbami, stavební povolení,  společná povolení (a vede příslušná řízení), povoluje změny staveb a změny užívání staveb, dále povoluje užívání staveb, odstraňování staveb, provádí kontrolní prohlídky včetně výkonu státního dozoru; rovněž projednává a rozhoduje ve věcech přestupků a správních deliktů podle stavebního zákona. Výkon státní správy v uvedeném rozsahu provádí na území města Dvůr Králové nad Labem a dalších 27 obcí (Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, Horní Brusnice, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Libotov, Litíč, Mostek, Nemojov, Stanovice, Trotina, Třebihošť, Velký Vřešťov, Vilantice, Vítězná, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí – Řečice, Zdobín).


Další


Informace z odboru   Potřebuji vyřídit


Vytvořeno 9.3.2011 - aktualizováno 2.6.2014 13:49:57 | přečteno 18819x | Karel Bříza