Organizační struktura

starosta města - Ing. Jan Jarolím
 místostarostka
 místostarosta - Ing. Jan Helbich; Ing. Vítězslav Šturma, MBA
 Kancelář starosty města (STM)
  sekretariát starosty - Ing. Jana Dufková
 Kontrola a interní audit (KIA)
  VSK a interní audit - Bc. Magdaléna Šimková
 Krizové řízení (KRI)
  krizové řízení - Ing. Pavel Lev
 Architekt města
  architekt města - MgA. Petr Kocourek
 Oddělení vztahů k veřejnosti (VKV)
  vedoucí oddělení, tisková mluvčí, šéfredaktorka NKR - Ing. Mgr. Miroslava Kameníková
   šéfredaktor webu, redaktor NKR - Bc. Jan Skalický, MSc.
 Tajemník úřadu
  Odbor kanceláře tajemníka úřadu (KTÚ)
   tajemník úřadu - Bc. Jan Sedláček
    sekretariát tajemníka - Jana Nováková
    Personální a mzdové oddělení
     personalistka - Bc. Dagmar Hanušová
     mzdová účetní - Stanislava Stolínová
    Právní oddělení
     vedoucí právního oddělení, zástupce vedoucího odboru - Mgr. Martin Hampl
     přestupky - Lucie Bartošová, DiS.; Bc. Renata Pospíšilová
     přestupky, stížnosti, informace podle zákona 106/1999 Sb. - Ing. Helena Mojiková
    Provozní oddělení
     vedoucí provozního oddělení - Ing. Iva Padevětová
     informátor - Petr Koníček
     informátor, úřední deska - Vanda Hojná
     podatelna - Martina Förstlová
     podatelna, poplatek za užívání veřejného prostranství - Barbora Bezrová
     nájem hrobových míst, nálezy - Lenka Jarolímková
     spisová služba - Simona Peterová
     správce budov MěÚ - Michal Bujárek
     uklízečka - Blanka Buřvalová; Jaroslava Heryánová; Petra Hoblová; Jitka Plecháčová
  Odbor dopravní a správní (ODS)
   vedoucí odboru dopravního a správního - Ing. Eva Ježková
    Oddělení správních evidencí
     vedoucí oddělení správních evidencí - Ing. Blanka Grundmannová
      občanské průkazy, cestovní doklady - Šárka Bíbová; Milena Červeňáková
      občanské průkazy, cestovní doklady, KPOZ - Lenka Havlová
      řidičské průkazy - Hana Petrášová; Bc. Renáta Všetečková
      matrika - Radka Pryšingerová; Simona Vykouřilová
      evidence obyvatel - Bc. Jana Náhlovská
      registr vozidel - Jindřiška Lukáčová; Bc. Libor Prokop; Iveta Sedláková
    Oddělení dopravních přestupků
     vedoucí oddělení dopravních přestupků, zástupce vedoucí odboru - Zdeněk Horák
      přestupky v dopravě - Bc. Kateřina Červená; Marie Dudová; Lucie Jarolímová; Mgr. Petra Špačková Munzarová; Vladimíra Zárubová; Erik Zivr
      administrativní pracovnice - Lenka Chmelíková; Jana Vacková
    Oddělení dopravy a silničního hospodářství
     vedoucí oddělení dopravy a silničního hospodářství - Lenka Brůnová, DiS.
      doprava - Alena Řeháková
      silniční hospodářství - Bc. Lenka Klustová
      zkušební komisař - Martin Novisedlák
  Odbor ekonomiky a majetku města (OEMM)
   vedoucí odboru ekonomiky a majetku města - Bc. Elena Mocová
    inventarizace, zástupkyně vedoucí odboru - Ivana Fátorová, DiS.
    věcná břemena a souhlasy - Marie Kadrmasová
    pronájem a prodej bytů - Petra Šimková
    prodej a pronájem pozemků - Lenka Vacková
    nebytové prostory - Tomáš Machek
    vztahy s PO Tsm, žádosti o kácení dřevin na pozemcích města - Iva Pohlová
    pronájem a fakturace prostor sloužících podnikání, vyúčtování služeb - Táňa Kašparová
    správa bytů - Kateřina Horáčková
  Odbor informatiky (OI)
   vedoucí odboru informatiky - Ing. Ondřej Samek
    správa sítě a hardware, zástupce vedoucího odboru - Karel Bříza
    správa sítě a hardware - Marcel Šádek
    správa IS města - Václav Mayerhofer; Martin Záruba
    správce GIS - Mgr. Filip Kraus
  Odbor životního prostředí (OŽP)
   vedoucí odboru životního prostředí, lesnictví, myslivost - Bc. Milan Šimek, DiS.
    zástupkyně vedoucího odboru, odpadové hospodářství, koordinovaná stanoviska, rybářství, ochrana zvířat - Bc. Anna Klustová
    vodní hospodářství, PK ORP - Ing. Jitka Ottová
    vodní hospodářství - Bc. Kristýna Malá; Mgr. Andrea Šévlová
    ochrana krajiny a přírody - Ing. Helena Hamanová, DiS.
    odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, environmentální výchova - Ing. Eva Šírková
    ochrana ZPF, včely, koordinovaná stanoviska - Simona Nyplová
    informační linky - Havarijní mobil; Povodňová komise pro ORP
  Odbor obecní živnostenský úřad (OŽÚ)
   vedoucí odboru obecní živnostenský úřad - Ing. Helena Machková
    registrace podnikatelů, evidence zemědělského podnikatele, zástupkyně vedoucí odboru - Iva Táboříková
    registrace podnikatelů, evidence zemědělského podnikatele - Kateřina Jenčíková
    registrace podnikatelů - Petra Lišková, DiS.
    kontrola podnikatelů - Milan Pecen
  Odbor rozpočtu a financí (RAF)
   vedoucí odboru rozpočtu a financí - Ing. Martin Plecháč
    hlavní účetní, účetní přijmových účtů, zástupkyně vedoucího odboru - Milena Šulcová
    rozpočet města, daně - Ing. Kateřina Pospíšilová
    vymáhání pohledávek, pojistné události - Kateřina Maternová
    evidence, vymáhání pohledávek, pokladna - Kateřina Kábrtová
    účetní výdajových účtů - Iva Stránská
    účetní správy majetku města - Erika Svědirohová
    účetní - úhrady a faktury - Lenka Fikarová
    centrální pokladna, místní poplatky - Bc. Aneta Hurdálková; Alena Janečková
  Odbor rozvoje, investic a správy majetku (RISM)
   vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku - Ing. Ctirad Pokorný
    investiční technik, zástupce vedoucího odboru - Ing. Jan Haas
    investiční technik - Jiří Kříž; Ing. Josef Oulehla; Martina Svobodová
    technik - voda - Ing. Lenka Havelková
    odborný referent - Ing. Aneta Blažková; Ing. Jan Fíla; Mgr. Petr Hlava; Ing. Gabriela Varet
    administrativa odboru - Dana Kmínková
  Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)
   vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí, distribuce žádanek a receptů s modrým pruhem - Mgr. Kateřina Pištorová
    opatrovnictví - Lucie Boznerová; Edita Šemorová
    školství - Kamila Jonová; Ing. Jaroslav Klička
    školní psycholog, psycholog sociálně-právní ochrany dětí - Mgr. Květoslava Mládková
    vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu - Ing. Kateřina Súkupová
     manažerka propagace a cestovního ruchu - Mgr. Šárka Šádková
     informační centrum - Jana Lebedinská, DiS.; Jana Mikysková
     ochrana památek - Ing. Táňa Nováková
    vedoucí sociálního oddělení, zástupkyně vedoucí odboru - Mgr. Dagmar Motalová
     sociálně-právní ochrana dětí - opatrovnictví - Mgr. Monika Marelová; Veronika Vaňková, DiS.
     terénní sociální pracovnice, žádosti do domu s pečovatelskou službou
     sociální kurátorka, terénní sociální pracovnice - Bc. Kateřina Butová; Bc. Markéta Vohnoutová
     koordinátorka plánování sociálních služeb, zvláštní příjemce důchodu, sociální pohřby
     koordinátorka plánování sociálních služeb, romský poradce, zvláštní příjemce důchodu, sociální pohřby - Mgr. Kateřina Erlebachová
     sociálně-právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče - Bc. Anna Peterová; Bc. Irena Rezková
     sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež - Ing. Mgr. Anna Kotrčová; Jaroslava Poskočilová
  Odbor výstavby a územního plánování (VÚP)
   vedoucí odboru výstavby a územního plánování - Ing. Martin Rudolf
    odborný referent - územní plánování - Ing. Jan Kábrt; Ing. Andrea Štěpánková
    odborný referent - Hedvika Trohořová
    vedoucí oddělení stavebního úřadu, zástupkyně vedoucího odboru - Ing. Andrea Březská
     administrativa - Martina Dušková
     odborný referent - obce - Ing. Jana Holubcová; Ing. Zbyněk Kaisr; Iva Marková; Kateřina Mráčková; Roman Waldhauser
     odborný referent - město - Bc. Alena Fofová; Bc. Pavel Jareš; Ing. Eva Jiřičková; Ing. Kateřina Peterová; Zdeněk Semerák; Ing. Petra Vondráčková
 Městská policie (MP)
  určený strážník - ředitel městské policie - Jan Štípek
   dozorčí - MP Dozorčí
   služebna
   strážník - Jiří Dvořák; Marek Hojný; Jaroslav Horáček; Pavel Chmelík; Tomáš Jákl; Petr Kraus; Miroslav Kříž; Jaroslav Martinek; Jiří Mlýnek; Luděk Munzar; Martin Pokorný; Jiří Procházka; Petr Procházka; Pavel Škop; Bc. Lic. Marek Vávra, MBA; Zdeněk Vojtěch; Jan Zumr


Vytvořeno 6.7.2015 17:36:55 | přečteno 4420x | ernest