8. Dokumenty a rozpočet

V textu najdete odkaz na strategické dokumenty, územní plán města, dokumenty jednotlivých odborů městského úřadu a rozpočet města včetně střednědobých výhledů.

8.1 Dokumenty


8.2 Rozpočet města


Klikací rozpočet


Střednědobé výhledy:2023
Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2023 po 2. rozpočtovém opatření vč. závazných ukazatelů

Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2023 vč. závazných ukazatelů


Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2023
2022


Závěrečný účet 2022


Závěrečný účet města Dvůr Králové n. L. za rok 2022 - město

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruDotace přijaté na účet města za období 01.01.2022 - 31.12.2022 včetně dotací příspěvkovým organizacím města149.39 KB .pdf
ikona souboruFinanční vypořádání dotací za rok 2022 - město a příspěvkové organizace597.86 KB .pdf
ikona souboruFinanční vypořádání dotací za rok 2022 - SPOD433.08 KB .pdf
ikona souboruFinanční vypořádání dotací za rok 2022 - školy180.43 KB .pdf
ikona souboruHospodaření města Dvůr Králové nad Labem za rok 202263.9 KB .pdf
ikona souboruHospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 202292.04 KB .pdf
ikona souboruInventarizační zpráva za rok 2022122.54 KB .pdf
ikona souboruInvestiční a neinvestiční transfery přijaté od kraje v roce 2022118.11 KB .pdf
ikona souboruMěsto Dvůr Králové nad Labem - Pomocný analytický přehled312.14 KB .pdf
ikona souboruMěsto Dvůr Králové nad Labem - Přehled o peněžních tocích7.77 KB .pdf
ikona souboruMěsto Dvůr Králové nad Labem - Přehled o změnách vlastního kapitálu8.69 KB .pdf
ikona souboruMěsto Dvůr Králové nad Labem - Přehled úvěrů, zápůjček a NFV přijatých od finančních institucí, jiných FO a PO211.44 KB .pdf
ikona souboruMěsto Dvůr Králové nad Labem - Příloha20.92 KB .pdf
ikona souboruMěsto Dvůr Králové nad Labem - Rozvaha17.92 KB .pdf
ikona souboruMěsto Dvůr Králové nad Labem - Seznam dílčích konsolidačních celků a účetních jednotek172.55 KB .pdf
ikona souboruMěsto Dvůr Králové nad Labem - Údaje o poskytnutých garancích11.18 KB .pdf
ikona souboruMěsto Dvůr Králové nad Labem - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru8.27 KB .pdf
ikona souboruMěsto Dvůr Králové nad Labem - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu91.53 KB .pdf
ikona souboruMěsto Dvůr Králové nad Labem - Výkaz zisku a ztráty12.42 KB .pdf
ikona souboruPřehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2022 - hlavní a hospodářská činnost70.92 KB .pdf
ikona souboruPřehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2022 - hlavní činnost68.32 KB .pdf
ikona souboruPřehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2022 - hospodářská činnost68.78 KB .pdf
ikona souboruPřehled o majetku a zdrojích jeho krytí právnických osob zřízených městem za rok 202260.97 KB .pdf
ikona souboruPřehled zdrojů a čerpání sociálního fondu za rok 202255.76 KB .pdf
ikona souboruRozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 202270.55 KB .pdf
ikona souboruVyhodnocení rozpočtu fondů města za období 01.01.2022 - 31 .12.2022139.43 KB .pdf
ikona souboruVyhodnocení rozpočtu osadních výborů města za období 01.01.2022 - 31.12.202293.36 KB .pdf
ikona souboruVyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu a regionální radě za období 01.01.2022 - 31.12.2022197.8 KB .pdf
ikona souboruZávěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2022 - dle organizací rozpočtu370.49 KB .pdf
ikona souboruZávěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2022 - dle organizačních jednotek84.75 KB .pdf
ikona souboruZávěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2022 - dle organizačních jednotek a paragrafů rozpočtové skladby255.78 KB .pdf
ikona souboruZávěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2022 - dle paragrafů rozpočtové skladby164.61 KB .pdf
ikona souboruZávěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2022 - dle položek rozpočtové skladby262.81 KB .pdf
ikona souboruZávěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2022 - důvodová zpráva k plnění rozpočtu města175.76 KB .pdf
ikona souboruZávěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2022 - rozpis rozpočtu v plné rozpočtové skladbě1.34 MB .pdf
ikona souboruZávěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2022 - stavy na účtech, peněžní fondy94.78 KB .pdf
ikona souboruZávěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2022- informace o majetku142.27 KB .pdf
ikona souboruZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022586.09 KB .pdf
ikona souboruZveřejnění závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 202268.52 KB .pdf
ikona souboruZveřejnění závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2022 - sestavení96.49 KB .pdf

Závěrečný účet města Dvůr Králové n. L. za rok 2022 - výkazy zřízených a založených organizací

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruDDM Jednička - Příloha679.51 KB .pdf
ikona souboruDDM Jednička - Rozvaha224.71 KB .pdf
ikona souboruDDM Jednička - Výkaz zisku a ztráty214.83 KB .pdf
ikona souboruHankův dům, MKZ - Příloha114.73 KB .pdf
ikona souboruHankův dům, MKZ - Rozvaha100.12 KB .pdf
ikona souboruHankův dům, MKZ - Výkaz zisku a ztráty96.05 KB .pdf
ikona souboruLesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Příloha298.9 KB .pdf
ikona souboruLesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Rozvaha1.21 MB .pdf
ikona souboruLesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Výkaz zisku a ztráty488.1 KB .pdf
ikona souboruMěstská knihovna Slavoj - Příloha3.1 MB .pdf
ikona souboruMěstská knihovna Slavoj - Rozvaha1.16 MB .pdf
ikona souboruMěstská knihovna Slavoj - Výkaz zisku a ztráty833.52 KB .pdf
ikona souboruMěstské muzeum - Příloha577.33 KB .pdf
ikona souboruMěstské muzeum - Rozvaha248.38 KB .pdf
ikona souboruMěstské muzeum - Výkaz zisku a ztráty201.82 KB .pdf
ikona souboruMěstské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Příloha1.97 MB .pdf
ikona souboruMěstské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Rozvaha1.17 MB .pdf
ikona souboruMěstské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Výkaz zisku a ztráty629.16 KB .pdf
ikona souboruMŠ Drtinova - Příloha84.04 KB .pdf
ikona souboruMŠ Drtinova - Rozvaha78.11 KB .pdf
ikona souboruMŠ Drtinova - Výkaz zisku a ztráty63.01 KB .pdf
ikona souboruMŠ E.Krásnohorské - Příloha83.94 KB .pdf
ikona souboruMŠ E.Krásnohorské - Rozvaha78.07 KB .pdf
ikona souboruMŠ E.Krásnohorské - Výkaz zisku a ztráty63.05 KB .pdf
ikona souboruPečovatelská služba města - Příloha122.16 KB .pdf
ikona souboruPečovatelská služba města - Rozvaha114.1 KB .pdf
ikona souboruPečovatelská služba města - Výkaz zisku a ztráty111.61 KB .pdf
ikona souboruTechnické služby města - Příloha113.48 KB .pdf
ikona souboruTechnické služby města - Rozvaha100.1 KB .pdf
ikona souboruTechnické služby města - Výkaz zisku a ztráty95.98 KB .pdf
ikona souboruZŠ 5. května - Příloha123.8 KB .pdf
ikona souboruZŠ 5. května - Rozvaha108.84 KB .pdf
ikona souboruZŠ 5. května - Výkaz zisku a ztráty104.36 KB .pdf
ikona souboruZŠ Podharť - Příloha128.64 KB .pdf
ikona souboruZŠ Podharť - Rozvaha114.21 KB .pdf
ikona souboruZŠ Podharť - Výkaz zisku a ztráty109.54 KB .pdf
ikona souboruZŠ Schulzovy sady - Příloha339.73 KB .pdf
ikona souboruZŠ Schulzovy sady - Rozvaha324.21 KB .pdf
ikona souboruZŠ Schulzovy sady - Výkaz zistku a ztráty319.7 KB .pdf
ikona souboruZŠ Strž - Příloha7.44 MB .pdf
ikona souboruZŠ Strž - Rozvaha2.99 MB .pdf
ikona souboruZŠ Strž - Výkaz zisku a ztráty2.19 MB .pdf
ikona souboruZUŠ R.A.Dvorského - Příloha121.01 KB .pdf
ikona souboruZUŠ R.A.Dvorského - Rozvaha106.08 KB .pdf
ikona souboruZUŠ R.A.Dvorského - Výkaz zisku a ztráty101.78 KB .pdfSchválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 po 5. rozpočtovém opatření vč. závazných ukazatelůSchválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 po 4. rozpočtovém opatření vč. závazných ukazatelůSchválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 po 3. rozpočtovém opatření vč. závazných ukazatelůSchválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 po 1. rozpočtovém opatření vč. závazných ukazatelů


Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 vč. závazných ukazatelů


Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2022


Střednědobé výhledy na léta 2023-2024 - příspěvkové organizace


2021

Závěrečné účty

Závěrečný účet města Dvůr Králové n.L. za rok 2021 - město

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
Dotace přijaté na účet města za období 01.01.2021 - 31.12.2021 včetně dotací příspěvkovým organizacím města274.15 KB .pdf
Finanční vypořádání dotací za rok 2021 - sociální461.81 KB .pdf
Finanční vypořádání dotací za rok 2021 - město a příspěvkové organizace757.84 KB .pdf
Finanční vypořádání dotací za rok 2021 - školy173.31 KB .pdf
Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2021195.27 KB .pdf
Inventarizační zpráva za rok 2021122.51 KB .pdf
Investiční a neinvestiční transfery přijaté od kraje v roce 2021229.4 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Pomocný analytický přehled329.16 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Přehled o peněžních tocích13.52 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Přehled o změnách vlastního kapitálu14.43 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Přehled úvěrů, zápůjček a NFV přijatých od finančních institucí, jiných FO a PO211.11 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Příloha26.59 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Rozvaha23.54 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Seznam dílčích konsolidačních celků a účetních jednotek163.72 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Údaje o poskytnutých garancích11.18 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru8.26 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu84.35 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Výkaz zisku a ztráty17.87 KB .pdf
Přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2021 - hlavní a hospodářská činnost177.92 KB .pdf
Přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2021 - hlavní činnost178.55 KB .pdf
Přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2021 - hlavní činnost178.55 KB .pdf
Přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2021 - hospodářská činnost178.12 KB .pdf
Přehled o majetku a zdrojích jeho krytí právnických osob zřízených městem za rok 2021189.47 KB .pdf
Přehled zdrojů a čerpání sociálního fondu za rok 2021101.33 KB .pdf
Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2021171.93 KB .pdf
Vyhodnocení rozpočtu fondů města za období 01.01.2021 - 31 .12.2021216.83 KB .pdf
Vyhodnocení rozpočtu osadních výborů města za období 01.01.2021 - 31.12.2021142.05 KB .pdf
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu a regionální radě za období 01.01.2021 - 31.12.2021401.71 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 - dle organizací rozpočtu455.13 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 - dle organizačních jednotek188.16 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 - dle organizačních jednotek a paragrafů rozpočtové skladby396.24 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 - dle paragrafů rozpočtové skladby300.5 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 - dle položek rozpočtové skladby308.63 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 - dle položek rozpočtové skladby308.63 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 - důvodová zpráva k plnění rozpočtu města173.01 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 - rozpis rozpočtu v plné rozpočtové skladbě1.38 MB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 - stavy na účtech, peněžní fondy212.3 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021- informace o majetku179.71 KB .pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021567.58 KB .pdf
Zveřejnění závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021184.02 KB .pdf
Zveřejnění závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 - sestavení211.34 KB .pdf

Závěrečný účet města Dvůr Králové n.L. za rok 2021 - výkazy zřízených a založených organizací

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
DDM Jednička - Příloha639.25 KB .pdf
DDM Jednička - Rozvaha73.3 KB .pdf
DDM Jednička - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru24.47 KB .pdf
DDM Jednička - Výkaz zisku a ztráty214.89 KB .pdf
Hankův dům, MKZ - Příloha114.88 KB .pdf
Hankův dům, MKZ - Rozvaha100.26 KB .pdf
Hankův dům, MKZ - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru67.44 KB .pdf
Hankův dům, MKZ - Výkaz zisku a ztráty95.83 KB .pdf
Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Příloha502.04 KB .pdf
Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Rozvaha1.29 MB .pdf
Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Výkaz zisku a ztráty512.06 KB .pdf
Městská knihovna Slavoj - Příloha2.96 MB .pdf
Městská knihovna Slavoj - Rozvaha1.05 MB .pdf
Městská knihovna Slavoj - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru268.09 KB .pdf
Městská knihovna Slavoj - Výkaz zisku a ztráty736.13 KB .pdf
Městské muzeum - Příloha3.05 MB .pdf
Městské muzeum - Rozvaha1.17 MB .pdf
Městské muzeum - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru57.65 KB .pdf
Městské muzeum - Výkaz zisku a ztráty836.34 KB .pdf
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Příloha2 MB .pdf
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Rozvaha1.16 MB .pdf
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Výkaz zisku a ztráty620.35 KB .pdf
MŠ Drtinova - Příloha87.88 KB .pdf
MŠ Drtinova - Rozvaha81.95 KB .pdf
MŠ Drtinova - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru75.42 KB .pdf
MŠ Drtinova - Výkaz zisku a ztráty66.84 KB .pdf
MŠ E.Krásnohorské - Příloha85.4 KB .pdf
MŠ E.Krásnohorské - Rozvaha78.06 KB .pdf
MŠ E.Krásnohorské - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru75.16 KB .pdf
MŠ E.Krásnohorské - Výkaz zisku a ztráty62.99 KB .pdf
Pečovatelská služba Města - Příloha111.33 KB .pdf
Pečovatelská služba Města - Rozvaha102.11 KB .pdf
Pečovatelská služba Města - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru65.76 KB .pdf
Pečovatelská služba Města - Výkaz zisku a ztráty97.53 KB .pdf
Technické služby města - Příloha113.52 KB .pdf
Technické služby města - Rozvaha99.96 KB .pdf
Technické služby města - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru67.97 KB .pdf
Technické služby města - Výkaz zisku a ztráty95.96 KB .pdf
Základní umělecká škola R.A.Dvorského - Příloha119.54 KB .pdf
Základní umělecká škola R.A.Dvorského - Rozvaha104.54 KB .pdf
Základní umělecká škola R.A.Dvorského - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru68.37 KB .pdf
Základní umělecká škola R.A.Dvorského - Výkaz zisku a ztráty100.32 KB .pdf
ZŠ 5.května - Příloha124 KB .pdf
ZŠ 5.května - Rozvaha108.79 KB .pdf
ZŠ 5.května - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru69.98 KB .pdf
ZŠ 5.května - Výkaz zisku a ztráty104.37 KB .pdf
ZŠ Podharť - Příloha129.54 KB .pdf
ZŠ Podharť - Rozvaha114.12 KB .pdf
ZŠ Podharť - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru81.53 KB .pdf
ZŠ Podharť - Výkaz zisku a ztráty109.48 KB .pdf
ZŠ Schulzovy sady - Příloha339.73 KB .pdf
ZŠ Schulzovy sady - Rozvaha324.43 KB .pdf
ZŠ Schulzovy sady - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru291.8 KB .pdf
ZŠ Schulzovy sady - Výkaz zisku a ztráty320.13 KB .pdf
ZŠ Strž - Příloha7.44 MB .pdf
ZŠ Strž - Rozvaha3.01 MB .pdf
ZŠ Strž - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru812.85 KB .pdf
ZŠ Strž - Výkaz zisku a ztráty2.16 MB .pdfVytvořeno 10.4.2019 16:42:22 | přečteno 6291x | Bc. Jan Skalický, MSc.