8. Dokumenty a rozpočet

V textu najdete odkaz na strategické dokumenty, územní plán města, dokumenty jednotlivých odborů městského úřadu a rozpočet města včetně střednědobých výhledů.

8.1 Dokumenty


8.2 Rozpočet města


Klikací rozpočet


Střednědobé výhledy:2023


Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2023 vč. závazných ukazatelů


Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2023
2022


Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 po 5. rozpočtovém opatření vč. závazných ukazatelůSchválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 po 4. rozpočtovém opatření vč. závazných ukazatelůSchválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 po 3. rozpočtovém opatření vč. závazných ukazatelůSchválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 po 1. rozpočtovém opatření vč. závazných ukazatelů


Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 vč. závazných ukazatelů


Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2022


Střednědobé výhledy na léta 2023-2024 - příspěvkové organizace


Závěrečný účet 2021

Závěrečný účet města Dvůr Králové n.L. za rok 2021 - město

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
Dotace přijaté na účet města za období 01.01.2021 - 31.12.2021 včetně dotací příspěvkovým organizacím města274.15 KB .pdf
Finanční vypořádání dotací za rok 2021 - sociální461.81 KB .pdf
Finanční vypořádání dotací za rok 2021 - město a příspěvkové organizace757.84 KB .pdf
Finanční vypořádání dotací za rok 2021 - školy173.31 KB .pdf
Hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2021195.27 KB .pdf
Inventarizační zpráva za rok 2021122.51 KB .pdf
Investiční a neinvestiční transfery přijaté od kraje v roce 2021229.4 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Pomocný analytický přehled329.16 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Přehled o peněžních tocích13.52 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Přehled o změnách vlastního kapitálu14.43 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Přehled úvěrů, zápůjček a NFV přijatých od finančních institucí, jiných FO a PO211.11 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Příloha26.59 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Rozvaha23.54 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Seznam dílčích konsolidačních celků a účetních jednotek163.72 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Údaje o poskytnutých garancích11.18 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru8.26 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu84.35 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Výkaz zisku a ztráty17.87 KB .pdf
Přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2021 - hlavní a hospodářská činnost177.92 KB .pdf
Přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2021 - hlavní činnost178.55 KB .pdf
Přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2021 - hlavní činnost178.55 KB .pdf
Přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2021 - hospodářská činnost178.12 KB .pdf
Přehled o majetku a zdrojích jeho krytí právnických osob zřízených městem za rok 2021189.47 KB .pdf
Přehled zdrojů a čerpání sociálního fondu za rok 2021101.33 KB .pdf
Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2021171.93 KB .pdf
Vyhodnocení rozpočtu fondů města za období 01.01.2021 - 31 .12.2021216.83 KB .pdf
Vyhodnocení rozpočtu osadních výborů města za období 01.01.2021 - 31.12.2021142.05 KB .pdf
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu a regionální radě za období 01.01.2021 - 31.12.2021401.71 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 - dle organizací rozpočtu455.13 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 - dle organizačních jednotek188.16 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 - dle organizačních jednotek a paragrafů rozpočtové skladby396.24 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 - dle paragrafů rozpočtové skladby300.5 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 - dle položek rozpočtové skladby308.63 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 - dle položek rozpočtové skladby308.63 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 - důvodová zpráva k plnění rozpočtu města173.01 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 - rozpis rozpočtu v plné rozpočtové skladbě1.38 MB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 - stavy na účtech, peněžní fondy212.3 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021- informace o majetku179.71 KB .pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021567.58 KB .pdf
Zveřejnění závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021184.02 KB .pdf
Zveřejnění závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 - sestavení211.34 KB .pdf

Závěrečný účet města Dvůr Králové n.L. za rok 2021 - výkazy zřízených a založených organizací

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
DDM Jednička - Příloha639.25 KB .pdf
DDM Jednička - Rozvaha73.3 KB .pdf
DDM Jednička - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru24.47 KB .pdf
DDM Jednička - Výkaz zisku a ztráty214.89 KB .pdf
Hankův dům, MKZ - Příloha114.88 KB .pdf
Hankův dům, MKZ - Rozvaha100.26 KB .pdf
Hankův dům, MKZ - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru67.44 KB .pdf
Hankův dům, MKZ - Výkaz zisku a ztráty95.83 KB .pdf
Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Příloha502.04 KB .pdf
Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Rozvaha1.29 MB .pdf
Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Výkaz zisku a ztráty512.06 KB .pdf
Městská knihovna Slavoj - Příloha2.96 MB .pdf
Městská knihovna Slavoj - Rozvaha1.05 MB .pdf
Městská knihovna Slavoj - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru268.09 KB .pdf
Městská knihovna Slavoj - Výkaz zisku a ztráty736.13 KB .pdf
Městské muzeum - Příloha3.05 MB .pdf
Městské muzeum - Rozvaha1.17 MB .pdf
Městské muzeum - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru57.65 KB .pdf
Městské muzeum - Výkaz zisku a ztráty836.34 KB .pdf
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Příloha2 MB .pdf
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Rozvaha1.16 MB .pdf
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Výkaz zisku a ztráty620.35 KB .pdf
MŠ Drtinova - Příloha87.88 KB .pdf
MŠ Drtinova - Rozvaha81.95 KB .pdf
MŠ Drtinova - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru75.42 KB .pdf
MŠ Drtinova - Výkaz zisku a ztráty66.84 KB .pdf
MŠ E.Krásnohorské - Příloha85.4 KB .pdf
MŠ E.Krásnohorské - Rozvaha78.06 KB .pdf
MŠ E.Krásnohorské - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru75.16 KB .pdf
MŠ E.Krásnohorské - Výkaz zisku a ztráty62.99 KB .pdf
Pečovatelská služba Města - Příloha111.33 KB .pdf
Pečovatelská služba Města - Rozvaha102.11 KB .pdf
Pečovatelská služba Města - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru65.76 KB .pdf
Pečovatelská služba Města - Výkaz zisku a ztráty97.53 KB .pdf
Technické služby města - Příloha113.52 KB .pdf
Technické služby města - Rozvaha99.96 KB .pdf
Technické služby města - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru67.97 KB .pdf
Technické služby města - Výkaz zisku a ztráty95.96 KB .pdf
Základní umělecká škola R.A.Dvorského - Příloha119.54 KB .pdf
Základní umělecká škola R.A.Dvorského - Rozvaha104.54 KB .pdf
Základní umělecká škola R.A.Dvorského - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru68.37 KB .pdf
Základní umělecká škola R.A.Dvorského - Výkaz zisku a ztráty100.32 KB .pdf
ZŠ 5.května - Příloha124 KB .pdf
ZŠ 5.května - Rozvaha108.79 KB .pdf
ZŠ 5.května - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru69.98 KB .pdf
ZŠ 5.května - Výkaz zisku a ztráty104.37 KB .pdf
ZŠ Podharť - Příloha129.54 KB .pdf
ZŠ Podharť - Rozvaha114.12 KB .pdf
ZŠ Podharť - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru81.53 KB .pdf
ZŠ Podharť - Výkaz zisku a ztráty109.48 KB .pdf
ZŠ Schulzovy sady - Příloha339.73 KB .pdf
ZŠ Schulzovy sady - Rozvaha324.43 KB .pdf
ZŠ Schulzovy sady - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru291.8 KB .pdf
ZŠ Schulzovy sady - Výkaz zisku a ztráty320.13 KB .pdf
ZŠ Strž - Příloha7.44 MB .pdf
ZŠ Strž - Rozvaha3.01 MB .pdf
ZŠ Strž - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru812.85 KB .pdf
ZŠ Strž - Výkaz zisku a ztráty2.16 MB .pdf


2021

Schválený rozpočet města Dvůr Král.n.L.na rok 2021 po 1.rozpočtovém opatření vč. záv. uk.

Schválený rozpočet města Dvůr Král.n.L.na rok 2021 po 2.rozpočtovém opatření vč. záv. uk.

Schválený rozpočet města Dvůr Král.n.L.na rok 2021 po 3.rozpočtovém opatření vč. záv. uk.

Schválený rozpočet města Dvůr Král.n.L.na rok 2021 po 4.rozpočtovém opatření vč. záv. uk.

Schválený rozpočet města Dvůr Král.n.L.na rok 2021 po 5.rozpočtovém opatření vč. záv. uk.

Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021 vč. závazných ukazatelů2020

Závěrečné účty

Závěrečný účet města Dvůr Králové n.L. za rok 2020 - město

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
Zveřejnění závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020184.91 KB .pdf
Zveřejnění závěrečného účtu za rok 2020 - sestavení203.62 KB .pdf
Přehled o majetku a zdrojích jeho krytí právnických osob zřízených městem za rok 2020207.07 KB .pdf
Inventarizační zpráva za rok 2020117.55 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020 - dle organizačních jednotek rozpočtu a paragrafů rozpočtové skladby285.59 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020 - rozpis rozpočtu v plné rozpočtové skladbě1.27 MB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020 - dle paragrafů rozpočtové skladby190.27 KB .pdf
Dotace přijaté na účet města za období 01.01.2020 - 31.12.2020 včetně dotací příspěvkovým organizacím města707.39 KB .pdf
Investiční a neinvestiční transfery přijaté od kraje v roce 2020491.96 KB .pdf
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a regionální radě za rok 2020577.64 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020 - dle položek rozpočtové skladby215.25 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020 - dle organizací rozpočtu383.66 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020 - dle organizačních jednotek rozpočtu143.98 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020 - stavy na účtech, peněžní fondy612.13 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020 - informace o majetku217.42 KB .pdf
Přehled o majetku a zdrojích jeho krytí příspěvkových organizací za rok 2020195.27 KB .pdf
Přehled zdrojů a čerpání sociálního fondu za rok 2020101.44 KB .pdf
Vyhodnocení rozpočtu fondů města za období 01.01.2020 - 31 .12.2020865.25 KB .pdf
Vyhodnocení rozpočtu osadních výborů města za období 01.01.2020 - 31 .12.2020820.15 KB .pdf
Finanční vypořádání dotací za rok 2020 - státní závěrečný účet556.46 KB .pdf
Finanční vypořádání dotací za rok 2020 - město a příspěvkové organizace1.21 MB .pdf
Přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2020 - hospodářská činnost178.4 KB .pdf
Přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2020 - hlavní činnost178.53 KB .pdf
Přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2020 - hlavní a hospodářská činnost178.13 KB .pdf
Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2020172.16 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Údaje o poskytnutých garancích11.21 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru8.29 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Pomocný analytický přehled320.98 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu83.41 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Seznam dílčích konsolidačních celků a účetních jednotek552.38 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Přehled o peněžních tocích13.57 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Přehled o změnách vlastního kapitálu14.48 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Příloha26.49 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Rozvaha23.67 KB .pdf
Město Dvůr Králové nad Labem - Výkaz zisku a ztráty17.96 KB .pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020661.43 KB .pdf
Závěrečný účet města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020 - důvodová zpráva k plnění rozpočtu města144.67 KB .pdf

Závěrečný účet města Dvůr Králové n.L. za rok 2020 - výkazy zřízených a založených organizací

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Výkaz zisku a ztráty490.1 KB .pdf
Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Rozvaha1.22 MB .pdf
Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Příloha551.22 KB .pdf
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Příloha462.93 KB .pdf
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Rozvaha1.21 MB .pdf
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. - Výkaz zisku a ztráty659.62 KB .pdf
Technické služby města - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru67.8 KB .pdf
Technické služby města - Příloha113.39 KB .pdf
Technické služby města - Rozvaha99.96 KB .pdf
Technické služby města - Výkaz zisku a ztráty96.47 KB .pdf
Pečovatelská služba Města - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru82.78 KB .pdf
Pečovatelská služba Města - Příloha128.09 KB .pdf
Pečovatelská služba Města - Rozvaha118.91 KB .pdf
Pečovatelská služba Města - Výkaz zisku a ztráty114.64 KB .pdf
Městská knihovna Slavoj - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru150.76 KB .pdf
Městská knihovna Slavoj - Příloha2.91 MB .pdf
Městská knihovna Slavoj - Rozvaha1.03 MB .pdf
Městská knihovna Slavoj - Výkaz zisku a ztráty728.15 KB .pdf
Městské muzeum - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru89.4 KB .pdf
Městské muzeum - Příloha141.54 KB .pdf
Městské muzeum - Rozvaha128.54 KB .pdf
Městské muzeum - Výkaz zisku a ztráty124.62 KB .pdf
Hankův dům, MKZ - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru437.65 KB .pdf
Hankův dům, MKZ - Příloha114.91 KB .pdf
Hankův dům, MKZ - Rozvaha100.01 KB .pdf
Hankův dům, MKZ - Výkaz zisku a ztráty95.8 KB .pdf
DDM Jednička - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru54.01 KB .pdf
DDM Jednička - Příloha316 KB .pdf
DDM Jednička - Rozvaha263.6 KB .pdf
DDM Jednička - Výkaz zisku a ztráty182.09 KB .pdf
Základní umělecká škola R.A.Dvorského - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru77.73 KB .pdf
Základní umělecká škola R.A.Dvorského - Příloha123.54 KB .pdf
Základní umělecká škola R.A.Dvorského - Rozvaha109.53 KB .pdf
Základní umělecká škola R.A.Dvorského - Výkaz zisku a ztráty105.32 KB .pdf
ZŠ 5.května - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru70.22 KB .pdf
ZŠ 5.května - Příloha124.17 KB .pdf
ZŠ 5.května - Rozvaha108.8 KB .pdf
ZŠ 5.května - Výkaz zisku a ztráty104.89 KB .pdf
Základní škola Podharť - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru81.71 KB .pdf
Základní škola Podharť - Příloha128.76 KB .pdf
Základní škola Podharť - Rozvaha113.86 KB .pdf
Základní škola Podharť - Výkaz zisku a ztráty109.22 KB .pdf
ZŠ Strž - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru365.57 KB .pdf
ZŠ Strž - Příloha3.41 MB .pdf
ZŠ Strž - Rozvaha1.44 MB .pdf
ZŠ Strž - Výkaz zisku a ztráty1.02 MB .pdf
ZŠ Schulzovy sady - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru175.24 KB .pdf
ZŠ Schulzovy sady - Příloha223.27 KB .pdf
ZŠ Schulzovy sady - Rozvaha208.01 KB .pdf
ZŠ Schulzovy sady - Výkaz zisku a ztráty203.25 KB .pdf
MŠ E.Krásnohorské - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru125.38 KB .pdf
MŠ E. Krásnohorské - Příloha4.19 MB .pdf
MŠ E. Krásnohorské - Rozvaha629.24 KB .pdf
MŠ E. Krásnohorské - Výkaz zisku a ztráty687.8 KB .pdf
MŠ Drtinova - Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru74.87 KB .pdf
MŠ Drtinova - Příloha138.66 KB .pdf
MŠ Drtinova - Rozvaha135.22 KB .pdf

Vytvořeno 10.4.2019 16:42:22 | přečteno 5654x | Bc. Jan Skalický, MSc.