Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytováním informací za město je pověřen Městský úřad Dvůr Králové nad Labem. Žádosti o informace vyřizuje odbor kanceláře tajemníka úřadu, oddělení právní (dále jen KTÚ-PO).

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání ve vztahu k městu nebo jeho orgánům je možno na Městském úřadu Dvůr Králové nad Labem, na adrese Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, PSČ 544 17. Podání je možno učinit osobně nebo poštou, a to jak v záležitosti týkající se samostatné působnosti města, tak v záležitosti týkající se výkonu státní správy. Při osobním podání tyto písemnosti přebírá podatelna městského úřadu, umístěná na uvedené adrese. Podání, u něhož není vyžadováno potvrzení o převzetí, je možno rovněž zastal na e-mail: epodatelna@mudk.cz.

Rozhodnutí při výkonu státní správy se zasílá na doručenku poštou všem účastníkům řízení, případně je možno je převzít osobně na příslušném odboru, který žádost vyřizuje.
Rozhodnutí orgánu města v samostatné působnosti obdrží žadatel písemně poštou, případně je možno je převzít osobně na příslušném odboru nebo na sekretariátu starosty města. 

Poskytnuté odpovědi

8.7.2015 12:05:24 | přečteno 1044x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Výroční zprávy za jednotlivé roky

19.6.2003 22:00:00 | přečteno 2456x | ernest | Celý článek
 

Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí město Dvůr Králové nad Labem na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.

1.1.2014 - aktualizováno 17.2.2015 | přečteno 758x | Bc. Renata Pospíšilová | Celý článek