Registr oznámení veřejných funkcionářů

Vstup pro registrované: Přihlášení

Správce registru:
Město Dvůr Králové nad Labem – Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka čp. 38
544 17 Dvůr Králové nad Labem

Kontaktní osoba:
Bc. Jan Sedláček
tel.: +420 499 318 251
email: sedlacek.jan@mudk.cz

Udělování a správa uživatelských hesel:
Kancelář tajemníka
email: sedlacek.jan@mudk.cz

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen "zákon"), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

MěÚ Dvůr Králové nad Labem je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro:

  • členy zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • starostu obce a členy rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • pro vedoucí zaměstnance územního samosprávního celku podílejících se na výkonu správních činností zařazených do městského úřadu.

    Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy (Městský úřad neposkytuje fotokopie oznámení). Nahlížet lze na základě písemné žádosti do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů, rovněž lze nahlížet do registru v elektronické podobě. Každý, kdo o to požádá, má právo nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla evidenčním orgánem.

    Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.

  • Formulář ke stažení: ikona souboruPDF (72.45 KB) ikona souboruDOC (35 KB)
    Vytvořeno 5.6.2015 6:52:05 | přečteno 2075x | ernest