Sociální služby a byty zvláštního určení

Na území Královédvorska probíhá komunitní plánování od roku 2003, jedná se o moderní metodu plánování, která bere v potaz názory občanů místní komunity, tedy obce města či jiného druhu území.

Procesu se účastní tři průběžně spolupracující a vyjednávací strany. Jsou to uživatelé a veřejnost (jednotliví občané využívající sociální služby, jejich rodinní příslušníci, známí a veřejnost mající zájem o řešení této problematiky), poskytovatelé (organizace a jednotlivci poskytující sociální služby – jedná se především o neziskové organizace a organizace zřizované samosprávou) a zadavatelé (instituce, které služby objednávají a většinou financují – obce, kraj apod.).

Cílem tohoto procesu je efektivně stanovit skutečné potřeby občanů a následně odpovídající služby, které by je řešily. Podmínkou úspěšnosti tohoto procesu je zapojení všech aktérů, organizací a institucí sociálních služeb činných v dané komunitě.

Na území Královédvorska probíhá komunitní plánování od roku 2003, kdy Rada města Dvůr Králové nad Labem dne 24. 6. 2003 odsouhlasila proces komunitního plánování sociálních služeb v pověřeném území Dvůr Králové nad Labem. Výsledkem první fáze procesu je Komunitní plán rozvoje sociálních služeb, ve kterém je zmapován stávající stav poskytovaných sociálních služeb a potřeb uživatelů na území Královédvorska. Komunitní plán byl zpracován na základě výsledků dotazníkového průzkumu mezi veřejností, který se uskutečnil v říjnu 2003. Jsou v něm stanoveny konkrétní priority, jejichž řešení je cílem druhé fáze komunitního plánování. Rada města Dvůr Králové nad Labem schválila Komunitní plán rozvoje sociálních služeb dne 4. 5. 2004.

S případnými dotazy, návrhy či připomínkami se obracejte na pistorova@mudk.cz.