Bezbariérové byty

Bezbariérovým bytem je byt, který splňuje stavebně technické podmínky pro ubytování zdravotně postižených osob a k tomuto účelu byl zkolaudován. Evidenci bezbariérových bytů vede odbor rozvoje, investic a správy majetku města (RISM). Evidenci žádostí o bezbariérový byt vede odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS). V případě změny (např. prodej bytu), podává RISM informaci odboru ŠKS o aktuálním počtu bezbariérových bytů.

Postup pronajímání bezbariérového bytu

Postup pronajímání bezbariérového bytu řeší ikona souboruVnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2018 Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení upravených pro zdravotně postižené osoby (tzv. bezbariérové byty).

Žádosti o přidělení bytů 

Zájemce o bezbariérový byt může podat žádost o jeho přidělení kdykoliv v průběhu roku. Žádost podává žadatel (případně zákonný zástupce nezletilého dítěte nebo opatrovník) prostřednictvím odboru ŠKS na předepsaném formuláři. Součástí žádosti jsou přílohy: čestné prohlášení, jímž žadatel prokazuje, že není dlužníkem města Dvůr Králové nad Labem, a lékařské vyjádření ke zdravotnímu stavu.

Žádosti o přidělení bytů zvláštního určení upravených pro ubytování zdravotně postižených osob (bezbariérové byty) jsou v papírové podobě k dispozici také na odboru školství, kultury a sociálních věcí, Rooseveltova 749, 2. podlaží - dveře 207, Dvůr Králové nad Labem, PSČ: 544 17.Vytvořeno 30.3.2011 - aktualizováno 30.3.2011 18:36:49 | přečteno 2333x | Karel Bříza