Sociální byty z dotačního programu IROP

Město Dvůr Králové nad Labem má k dispozici 3 sociální byty rekonstruované díky dotačním prostředkům z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). Tyto byty jsou pronajímány pouze žadatelům, kteří splňují specifické dotační podmínky. Evidenci žádostí o sociální byty vede odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS). 

Byty rekonstruované z dotačního programu IROP 

  1. Komenského 1296, Dvůr Králové nad Labem, byt č. 231 1 + KK o velikosti 18,70 m2
  2. B. Němcové 950, Dvůr Králové nad Labem, byt č. 11 2 + 1 o velikosti 62,10 m
  3. nábřeží Benešovo 1974, Dvůr Králové nad Labem, byt č. 11 1 + 1 o velikosti 47,00 m2.
Nájemní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou minimálně na jeden kalendářní rok a nejdéle na 2 roky s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce. 

Podání a projednání žádosti

Zájemce o byt musí podat písemnou žádost na formuláři k tomu určeném. Formulář je k dispozici na odboru ŠKS (pracoviště Rooseveltova 749, 2.podlaží - dveře 207, Dvůr Králové nad Labem, PSČ: 544 17). 
Vytvořeno 18.7.2019 10:30:20 | přečteno 1059x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková