Úřední deska

Město Dvůr Králové nad Labem zřizuje úřední desku v souladu s ust. § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Elektronické úřední desky jsou umístěny v průchodu hlavního vstupu do budovy úřadu se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38 a na náměstí T. G. Masaryka v prostoru před Starou radnicí. Veřejnosti jsou přístupné nepřetržitě po celých 24 hodin.

Dále se obsah úřední desky zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy prostřednictvím oficiálních internetových stránek městského úřadu.

Na úřední desce jsou zveřejňovány dokumenty, u kterých to ukládá zákon, a dále informace jednotlivých odborů a oddělení úřadu, příp. jiných institucí veřejné správy. Zejména jsou zveřejňovány informace týkající se zejména rozhodnutí státní správy, výběrových řízení na obsazení místa, nabídky pronájmu a prodeje městských pozemků, bytů, domů a nebytových prostor, finančních příspěvků či grantů, nařízené exekuce a další úřední oznámení.

ÚŘEDNÍ DESKA