Přístup na úřední desku

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
MUDK-ODS/115863-2021/hlp38918-2021/hlp 2.12.2021 - 17.12.2021 Oznámení o zahájení řízení, III/29931 Nemojov - Starobucké Debrné - SO 102 chodníky ODS - odbor dopravní a správní Správní řízení
MUDK-ODS/115715-2021/kap 28281-2021 2.12.2021 - 17.12.2021 OOP - návrh stanovení trvalé úpravy provozu v ul. Tylova (DZ P6 (Stop" + E2b "tvar křižovatky") ODS - odbor dopravní a správní Veřejná vyhláška
2.12.2021 - 10.12.2021 Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 09.12.2021 STM - starosta města Oznámení
MUDK-VÚP/114780-2021/vn25005-2021 1.12.2021 - 17.12.2021 Rozhodnutí - "Rodinný dům včetně staveb doplňkových, garáže a domácí ČOV" VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
MUDK-ODS/112326-2021/kap 38377-2021 1.12.2021 - 16.12.2021 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/325, III/32547 a III/32546 v obci Mostek, 06. - 18.12.2021 ODS - odbor dopravní a správní Veřejná vyhláška
MÚDK-MP/114460-2021/mr 1.12.2021 - 16.12.2021 Dne 27. 11. 2021 bylo do kočičího depozitu Další šance ve Dvoře Králové nad Labem umístěno kotě. KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Oznámení
1.12.2021 - 3.1.2022 Rozpis dispečerů pro zimní údržbu komunikací a chodníků na prosinec 2021 OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
MUDK-ODS/114626-2021/kap 38754-2021 30.11.2021 - 15.12.2021 Oznámení společného územního a stavebního řízení - komunikace pro pěší, Bílá Třemešná ODS - odbor dopravní a správní Veřejná vyhláška
30.11.2021 - 4.1.2022 Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta/odborné referentky školství KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Výběrové řízení - personální
30.11.2021 - 3.1.2022 Výběrové řízení na obsazení pozice strážník/strážnice STM - starosta města Výběrové řízení - personální
MUDK-VÚP/114791-2021/ste17995-2020 30.11.2021 - 19.1.2022 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBOTOV (OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ) VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
26.11.2021 - 25.12.2021 Usnesení vlády České republiky č. 1065 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky do 25.12.2021 STM - starosta města Krizové řízení
MÚDK - VÚP/73288-2021/bre33012-2018 26.11.2021 - 12.12.2021 Územní rozhodnutí o umístění stavby s názvem "D11 1108 Jaroměř - Trutnov, DÚR, IČ" VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
25.11.2021 - 10.12.2021 97. RM z 24.11.2021 STM - starosta města Oznámení
24.11.2021 - do odvolání Složení komisí Rady města Dvůr Králové nad Labem k 19.11.2021 KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Ostatní
MUDK-VÚP/112391-2021/ste38200-2021 24.11.2021 - 27.12.2021 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BÍLÁ TŘEMEŠNÁ VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
112407, 112409/2021 23.11.2021 - 10.12.2021 Valná hromada Královská věnná města prosinec 2021 ŠKS - odbor školství, kultury a sociálních věcí Oznámení
22.11.2021 - 7.12.2021 96. RM z 18.11.2021 STM - starosta města Oznámení
22.11.2021 - 13.12.2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na léta 2023 - 2024 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
22.11.2021 - 13.12.2021 Návrh rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
10.11.2021 - 31.12.2022 Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Dvůr Králové nad Labem na roky 2023 - 2024 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
10.11.2021 - 31.12.2022 Zveřejnění rozpočtu příspěvkových organizací města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
29.10.2021 - 31.10.2022 Aktualizace povodňové komise ORP Dvůr Králové nad Labem OŽP - odbor životního prostředí Oznámení
čj.: MZE-49892/2021-16212 15.9.2021 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - stanovení opatření odchylných od některých ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů OŽP - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
14.9.2021 - 4.4.2022 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Dvůr Král.n.L.na rok 2021 po 3.rozpočtovém opatření RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
16.6.2021 - 4.4.2022 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021 po 2.rozpočtovém opatření RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
16.6.2021 - 29.7.2022 Zveřejnění schváleného závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
21.4.2021 - 30.4.2024 Smlouva o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - Městská nemocnice, a.s. RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
21.4.2021 - 4.4.2022 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021 po 1.rozpočtovém opatření RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
4.3.2021 - do odvolání Aktualizace výzvy - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v Katastru nemovitostí dostatečně určitě - nahrazuje seznam ve zveřejněné 65/2020. OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
17.12.2020 - 31.12.2021 Cena pro vodné a stočné v roce 2021 RISM - odbor rozvoje, investic a správy majetku Oznámení
16.12.2020 - 4.4.2022 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
16.12.2020 - 4.4.2022 Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na léta 2022 - 2023 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
9.11.2020 - 31.12.2021 Zveřejnění rozpočtu příspěvkových organizací města Dvůr Králové nad Labem na rok 2021 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
9.11.2020 - 31.12.2021 Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Dvůr Králové nad Labem na roky 2022 - 2023 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
6.10.2020 - 16.10.2023 Smlouva o poskytnutí a využití finančních prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
RO-10/2020-610 1.10.2020 - 30.11.2022 Oznámení o vyhlášení revize údajů katastru nemovitostí v obci Dvůr Králové nad Labem - katastrální území Dvůr Králové nad Labem ----- -----
2.9.2020 - 31.12.2023 Výzva občanům podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb. Katastrálního zákona, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Oznámení
čj.: 33784/2020-MZE-16212 29.7.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - stanovení opatření odchylných od některých ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů OŽP - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
čj.: 17110/2020-MZE-16212 7.4.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - stanovení opatření odchylných od některých ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů OŽP - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
25.3.2020 - 31.3.2023 Smlouva o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - Městská nemocnice, a.s. RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
18.3.2020 - 31.3.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o. RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
4.3.2020 - 31.12.2023 Zveřejnění seznamu nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem a pokynů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
158 EX 447/14-59 13.12.2019 - do odvolání Dražební vyhláška dne 07.01.2020 KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Dražební vyhláška
10.7.2019 - 31.7.2022 Smlouva o poskytnutí a využití finančních prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckho kraje RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
27.3.2019 - 31.3.2022 Smlouva o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - Městská nemocnice a.s. RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
18.10.2018 - 31.12.2023 Aktualizované údaje o nemovitostech s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
27.2.2018 - 31.12.2023 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Oznámení
27.11.2017 - do odvolání Povodňová komise ORP Dvůr Králové nad Labem OŽP - odbor životního prostředí Oznámení
22.3.2017 - 23.3.2022 Dobrovolné svazky obcí a měst - Královská věnná města - povinně zveřejňované údaje ŠKS - odbor školství, kultury a sociálních věcí Oznámení
čj. 5118/HTU/2017-HTUM 24.2.2017 - 31.12.2023 Výzva k vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby přihlásili ke svému vlastnictví (viz příloha) OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Oznámení
21.2.2017 - do odvolání Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu -----
UZSVM/THU/5190/2016-HTUM 19.9.2016 - 19.9.2023 Zveřejnění pokynů a seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Oznámení
21/2016 4.3.2016 - 31.12.2023 Z 21/2016 Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Oznámení
1.8.2011 - 31.12.2025 Seznam stanovišť kontejnerů na papír, plasty, sklo, kovy a nápojové kartony OŽP - odbor životního prostředí -----
11.3.2011 - 31.12.2025 Seznam stanovišť kontejnerů na drobná elektrozařízení OŽP - odbor životního prostředí -----
1.3.2010 - 31.12.2025 Seznam sběren druhotných surovin OŽP - odbor životního prostředí -----
18.2.2008 - 31.12.2025 Informace o systému EKO-KOM OŽP - odbor životního prostředí -----