Přístup na úřední desku

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
MUDK-VÚP/48859-2022/ru5149-2014/ru 23.5.2022 - 19.7.2022 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁBŘEZÍ - ŘEČICE, OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
20.5.2022 - 5.6.2022 Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 576 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, předem určenému zájemci. OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Pronájem
20.5.2022 - 5.6.2022 Záměr pronájmu částí pozemkové parcely č. 2315 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Pronájem
20.5.2022 - 5.6.2022 Záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1832/16 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, předem určenému zájemci, za podmínky uzavření věcného břemene pro stávající kanalizaci a za cenu stanovenou znaleckým posudkem jako obvyklou. OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Prodej
MUDK-VÚP/47785-2022/hlb14716-2022 20.5.2022 - 5.6.2022 Oznámení - "Kocbeře, knn pro p.č. 808/2, IV-12-2023737" VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
193 EXD 26/22-3 20.5.2022 - 24.6.2022 Exekutorský úřad Znojmo - dražební vyhláška. KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Dražební vyhláška
20.5.2022 - 5.6.2022 záměr pronájmu prostoru na střeše budovy čp. 38 o výměře 100 cm x 100 cm v domě č.p. 38, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let za cenu 302 Kč/měsíc/anténa včetně uplatnění meziročního inflačního růstu předem určenému zájemc OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Pronájem
20.5.2022 - 5.6.2022 záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1 o výměře 21,52 m2 v domě č.p. 2954 v ulici Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou 5 let za cenu 460,60Kč/m2/rok včetně uplatnění meziročního inflačního růstu předem určenému zájemci. OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Pronájem
MUDK-ODS/ 78048-2021/bru 24720-2021 20.5.2022 - 20.6.2022 Opatření obecné povahy - návrh stanovení trv. úpravy provozu na ul. Zátopkova u objektu hasičského stanice Dvůr Králové n/L k omezení vjezdu vozidel na pozemek p.č. 751/3 v k.ú. DKNL ODS - odbor dopravní a správní Veřejná vyhláška
19.5.2022 - 3.6.2022 112. RM z 18.05.2022 STM - starosta města Oznámení
MUDK-ODS/-2022/bru 2133-2022 19.5.2022 - 3.6.2022 Opatření obecné povahy - stanovení přech. úpravy provozu na sil. č. III/32544 Les Království před vjezem k přehradě a hráze pomocí svět. sig.zařízení k zachování bezpečnosti a plynulosti provozu od 01.06. - 30.09.2022 ODS - odbor dopravní a správní Veřejná vyhláška
MUDK-VÚP/46057-2022/sm14817-2022 17.5.2022 - 26.5.2022 Informace o podaném návrhu na uzavření dohody č. 3 o změně veřejnoprávní smlouvy ze dne 15.11.2018 pod č.j. MUDK-VÚP/121890-2018/kei39807-2018 pro stavbu s názvem: „EXPOZICE JIHOZÁPADNÍ AFRIKA - ZOO Dvůr Králové nad Labem“ VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
č. 110060834820 16.5.2022 - 3.6.2022 Upozornění na odstávku elektřiny dne 03. 06. 2022. KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Oznámení
MUDK-VÚP/29101-2022/kai9237-2022 16.5.2022 - 1.6.2022 Rozhodnutí -Přístavba garáže k rodinnému domu č.p. 222 Kocbeře VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
MUDK-ODS/116174-2021/kap 7390-2022 16.5.2022 - 31.5.2022 Opatření obecné povahy - stanovení trvalé místní úpravy na komunikaci u MŠ v Lipnici ODS - odbor dopravní a správní Veřejná vyhláška
MUDK-KTÚ/45454 2022/jrl 16.5.2022 - 31.5.2022 Vyhlášení nálezu č. 9/22 a 10/22. KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Oznámení
MUDK-ODS/109772-2021/kap 38698-2021 16.5.2022 - 31.5.2022 Opatření obecné povahy - stanovení trvalé místní úpravy na náměstí T. G. Masaryka, označení turistického informačního centra ODS - odbor dopravní a správní Veřejná vyhláška
16.5.2022 - 24.5.2022 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - zapojený porost v k. ú. Lipnice u Dvora Králové OŽP - odbor životního prostředí Oznámení
MUDK-VÚP/45276-2022/pek9376-2022 16.5.2022 - 1.6.2022 Územní rozhodnutí o umístění stavby "Dvůr Králové n.L., 1107/136" (IV 12-2023078) VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
16.5.2022 - 21.6.2022 Návrh závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
MUDK-ODS/8669-2022/bru 2888-2022 13.5.2022 - 30.5.2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Komenského a Švehlova z důvodů úplné uzavírky ul.Komenského u čp. 795 bývalé Zš od 17.05. - 31.12.2022 ODS - odbor dopravní a správní Veřejná vyhláška
MUDK-ODS/43452-2022/bru 4557-2022 11.5.2022 - 26.5.2022 Opatření obecné povahy - stanovení přech. úpravy provozu na silnicích č. II/300, III/3008, III/3005, III/3007 z důvodů konání Zdobínské pouti - Jarmark lidových řemesel dne 21.05.2022 ODS - odbor dopravní a správní Veřejná vyhláška
10.5.2022 - 30.5.2022 Upozornění na odstávku elektřiny dne 30. 5. 2022 KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Oznámení
MUDK-ODS/32382-2022/kap 3172-2022 10.5.2022 - 25.5.2022 Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - silnice II/325, Dolní Brusnice ODS - odbor dopravní a správní Veřejná vyhláška
10.5.2022 - 26.5.2022 Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta/odborné referentky oddělení dopravních přestupků KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Výběrové řízení - personální
MUDK-ODS/42355-2022/kap 13641-2022 9.5.2022 - 24.5.2022 Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Zborovská ulice ODS - odbor dopravní a správní Veřejná vyhláška
9.5.2022 - 24.5.2022 Záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 1608/1, č. 1608/2, č. 3718, všechny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Prodej
5.5.2022 - 6.6.2022 Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta/odborné referentky odboru dopravního a správního KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Výběrové řízení - personální
5.5.2022 - 6.6.2022 Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta/odborné referentky odboru výstavby a územního plánování (stavebního úřadu) KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Výběrové řízení - personální
HTU/08/2022 5.5.2022 - 9.6.2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška. KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Dražební vyhláška
29.4.2022 - 30.5.2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce RISM - odbor rozvoje, investic a správy majetku Oznámení
MUDK-ODS/18755-2022/bru 5969-2022 27.4.2022 - 27.5.2022 Opatření obecné povahy - návrh stanovení trv. úpravy provozu na ul. Sladkovského u mostního objektu č.ev. 299-013 z důvodů omezení výhradní zatížitelnosti na základě stat. výpočtu ODS - odbor dopravní a správní Veřejná vyhláška
167 EX 20138/12-310 26.4.2022 - 7.6.2022 Exekutorský úřad Praha 10 - dražební vyhláška. KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Dražební vyhláška
MUDK-VÚP/37175-2022/ru7955-2020 25.4.2022 - 7.6.2022 NÁVRH ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
760412/22/2700-11460-606264 21.4.2022 - 26.5.2022 Finanční úřad KHK - veřejná vyhláška. KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Veřejná vyhláška
MUDK-VÚP/33970-2022/ste13762-2020 13.4.2022 - 20.6.2022 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU KUKS - NOVÉ SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
129 EX 1033/20-51 12.4.2022 - 24.5.2022 Exekutorský úřad Chrudim - dražební vyhláška. KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Dražební vyhláška
1.4.2022 - do odvolání Oznámení o vyhlášení právního předpisu KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Veřejná vyhláška
30.3.2022 - do odvolání Změna ve složení Osadního výboru Lipnice KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Oznámení
29.3.2022 - 3.4.2023 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 po 1.rozpočtovém opatření RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
25.3.2022 - 1.4.2025 Smlouva o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - Městská nemocnice, a.s. RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
25.3.2022 - do odvolání Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky - Podpora ukrajinských uprchlíků přicházejících na území ORP Dvůr Králové nad Labem RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
18.3.2022 - 31.10.2022 Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2022 – 2026 KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Oznámení
21.2.2022 - 31.12.2023 Výzva občanům dle §65 odst. 3 zákona č. 256/20113 sb. Katastrálního zákona, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným , kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
MUDK-KTÚ/121 74- 2022 /bal 3268-2020 7.2.2022 - 31.3.2023 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021 KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Ostatní
28.1.2022 - 30.6.2022 dotační program na podporu VPA a obnovu vnějšího pláště objektů 2022 ŠKS - odbor školství, kultury a sociálních věcí Výzva
14.1.2022 - 31.5.2022 výzva pro poskytovatele sociálních služeb a dotační program na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí 2022 ŠKS - odbor školství, kultury a sociálních věcí Výzva
16.12.2021 - 31.12.2022 Cena pro vodné a stočné v roce 2022 RISM - odbor rozvoje, investic a správy majetku Oznámení
15.12.2021 - 4.4.2023 Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na léta 2023 - 2024 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
15.12.2021 - 4.4.2023 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
24.11.2021 - do odvolání Složení komisí Rady města Dvůr Králové nad Labem k 19.11.2021 KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Ostatní
10.11.2021 - 31.12.2022 Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Dvůr Králové nad Labem na roky 2023 - 2024 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
10.11.2021 - 31.12.2022 Zveřejnění rozpočtu příspěvkových organizací města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
29.10.2021 - 31.10.2022 Aktualizace povodňové komise ORP Dvůr Králové nad Labem OŽP - odbor životního prostředí Oznámení
čj.: MZE-49892/2021-16212 15.9.2021 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - stanovení opatření odchylných od některých ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů OŽP - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
16.6.2021 - 29.7.2022 Zveřejnění schváleného závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2020 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
21.4.2021 - 30.4.2024 Smlouva o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - Městská nemocnice, a.s. RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
4.3.2021 - 31.12.2023 Aktualizace výzvy - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v Katastru nemovitostí dostatečně určitě - nahrazuje seznam ve zveřejněné 65/2020. OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
6.10.2020 - 16.10.2023 Smlouva o poskytnutí a využití finančních prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
RO-10/2020-610 1.10.2020 - 30.11.2022 Oznámení o vyhlášení revize údajů katastru nemovitostí v obci Dvůr Králové nad Labem - katastrální území Dvůr Králové nad Labem ----- -----
2.9.2020 - 31.12.2023 Výzva občanům podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb. Katastrálního zákona, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Oznámení
čj.: 33784/2020-MZE-16212 29.7.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - stanovení opatření odchylných od některých ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů OŽP - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
čj.: 17110/2020-MZE-16212 7.4.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - stanovení opatření odchylných od některých ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů OŽP - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
25.3.2020 - 31.3.2023 Smlouva o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - Městská nemocnice, a.s. RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
18.3.2020 - 31.3.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o. RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
4.3.2020 - 31.12.2023 Zveřejnění seznamu nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem a pokynů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
10.7.2019 - 31.7.2022 Smlouva o poskytnutí a využití finančních prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckho kraje RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
18.10.2018 - 31.12.2023 Aktualizované údaje o nemovitostech s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
27.2.2018 - 31.12.2023 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Oznámení
22.3.2017 - 23.12.2022 Dobrovolné svazky obcí a měst - Královská věnná města - povinně zveřejňované údaje ŠKS - odbor školství, kultury a sociálních věcí Oznámení
čj. 5118/HTU/2017-HTUM 24.2.2017 - 31.12.2023 Výzva k vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby přihlásili ke svému vlastnictví (viz příloha) OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Oznámení
UZSVM/THU/5190/2016-HTUM 19.9.2016 - 19.9.2023 Zveřejnění pokynů a seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Oznámení
21/2016 4.3.2016 - 31.12.2023 Z 21/2016 Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Oznámení
1.8.2011 - 31.12.2025 Seznam stanovišť kontejnerů na papír, plasty, sklo, kovy a nápojové kartony OŽP - odbor životního prostředí -----
11.3.2011 - 31.12.2025 Seznam stanovišť kontejnerů na drobná elektrozařízení OŽP - odbor životního prostředí -----
1.3.2010 - 31.12.2025 Seznam sběren druhotných surovin OŽP - odbor životního prostředí -----
18.2.2008 - 31.12.2025 Informace o systému EKO-KOM OŽP - odbor životního prostředí -----