Přístup na úřední desku

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
MUDK-KTÚ/11236-2023/bal 3268-2020 3.2.2023 - 31.3.2024 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022 KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Ostatní
3.2.2023 - 20.2.2023 9. RM z 02.02.2023 STM - starosta města Oznámení
MUDK-KTÚ/11076-2023/jrl 3.2.2023 - 18.2.2023 Vyhlášení nálezu č. 2/23. KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Oznámení
MUDK-ODS/11060-2022/bru 20031-2022 2.2.2023 - 17.2.2023 Opatření obecné povahy - stanovení trv. úpravy provozu v ul. Všehrdova u objektu čp. 894 k vyhrazenému park. místu pro osobu ZTP ODS - odbor dopravní a správní Veřejná vyhláška
MUDK-VÚP/78267-2022/kai24893-2022 1.2.2023 - 17.2.2023 Rozhodnutí - "Novostavby 2 rodinných domů a garáže na p.p.č. 1266/3 a 1266/5 v k. ú. Libotov" VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
MUDK-VÚP/10243-2023/ste2993-2023 1.2.2023 - 6.3.2023 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VILANTICE VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
31.1.2023 - 1.3.2023 Rozpis dispečerů pro zimní údržbu komunikací a chodníků v únoru 2023 OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
MUDK-KTÚ/9392-2023/jrl 30.1.2023 - 14.2.2023 Vyhlášení nálezu č. 1/23 - dne 27 01. 2023 bylo nalezeno jízdní kolo. KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Oznámení
MUDK-VÚP/9342-2023/ste2841-2023 30.1.2023 - 2.3.2023 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
30.1.2023 - 28.2.2023 Výběrové řízení na obsazení pozice sociální pracovník/pracovnice odboru školství, kultury a sociálních věcí KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Výběrové řízení - personální
27.1.2023 - 28.2.2023 Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta/odborné referentky odboru výstavby a územního plánování (stavebního úřadu) KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Výběrové řízení - personální
26.1.2023 - 2.2.2026 Smlouva o spolufinancování projektu MAS Královédvorsko - Společně k udržitelnému rozvoji RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
26.1.2023 - 10.2.2023 Záměr prodat pozemkovou parcelu č. 3966/3 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Prodej
24.1.2023 - 8.2.2023 Pronájem bytu č. 54 v čp. 2903, Eduarda Zbroje OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Pronájem
24.1.2023 - 10.2.2023 Podmínky pro výběr pořadatele pravidelných prodejních trhů na náměstí T. G. Masaryka v letech 2023 - 2025 OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
MUDK-ODS/6665-2023/kap 37046-2022 24.1.2023 - 8.2.2023 Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Most ev.č. 29925-1, Žireč ODS - odbor dopravní a správní Oznámení
MUDK-VÚP/7909-2023/bre37387-2022 24.1.2023 - 9.2.2023 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy "Stavba příslušenství k rodinnému domu, st.p.č. 64/2" VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
č. 110060873214 23.1.2023 - 9.2.2023 Upozornění na odstávku elektřiny dne 09. 02. 2023. KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Oznámení
23.1.2023 - 7.2.2023 Záměr prodat hrobku č. D-2734-141-H, která se nachází na p.p.č. 3496 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Prodej
23.1.2023 - 7.2.2023 8. RM z 19.01.2023 STM - starosta města Oznámení
MUDK-VÚP/5563-2023/hlb34204-2022 23.1.2023 - 8.2.2023 Společné rozhodnutí - "rekonstrukce rekreačního objektu s příslušenstvím a stavby související", "přístavba přístřešku na auto" VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
23.1.2023 - do odvolání Komise Rady města Dvůr Králové nad Labem ve složení k 20.01.2023 KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Oznámení
23.1.2023 - 20.2.2023 Prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Seifertovy ulice OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Prodej
20.1.2023 - 20.4.2023 Dotační program na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí v roce 2023 ŠKS - odbor školství, kultury a sociálních věcí Výzva
MUDK-VÚP/6762-2023/mrk21725-2021 20.1.2023 - 6.2.2023 Územní rozhodnutí - "II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek, část I., km 15,280 - 15,820 Velehrádek" VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
16.1.2023 - 13.2.2023 Výběrové řízení na obsazení pozice investiční technik/technička odboru rozvoje, investic a správy majetku KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Výběrové řízení - personální
16.1.2023 - 10.6.2023 Vyhlášení dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit v roce 2023 ŠKS - odbor školství, kultury a sociálních věcí Výzva
9.1.2023 - 22.4.2023 Dotační program na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem ŠKS - odbor školství, kultury a sociálních věcí Výzva
9.1.2023 - 7.2.2023 Výzva k podání žádostí o účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2023 ŠKS - odbor školství, kultury a sociálních věcí Výzva
193 EXD 27/22-8 4.1.2023 - 6.2.2023 Exekutorský úřad Znojmo - dražební vyhláška. KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Dražební vyhláška
20.12.2022 - 29.3.2023 Výběrové řízení na ředitele/ku TSm OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Výběrové řízení - personální
19.12.2022 - do odvolání Komise Rady města Dvůr Králové nad Labem ve složení k 16.12.2022 KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Ostatní
19.12.2022 - 31.3.2023 Vyhlášení dotačního programu na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2023 ŠKS - odbor školství, kultury a sociálních věcí Výzva
16.12.2022 - 31.12.2023 Cena pro vodné a stočné v roce 2023 RISM - odbor rozvoje, investic a správy majetku Oznámení
14.12.2022 - 4.4.2024 Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na léta 2024 - 2025 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
14.12.2022 - 4.4.2024 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2023 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
14.12.2022 - 3.4.2023 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 po 4.rozpočtovém opatření RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
13.12.2022 - do odvolání Výbory Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ve složení k 09.12.2022 KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Oznámení
28.11.2022 - 9.2.2023 Prodej bytové jednotky č. 1250/13 v čp. 1250, nábřeží Benešovo OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Prodej
23.11.2022 - 23.11.2023 Veřejná vyhláška - Katastrálního úřadu pro KHK, Katastrálního pracoviště Trutnov - vyzývající k přihlášení osoby, která je v katastru nemovitostí evidovaná jako osoba oprávněná z věcného břemene OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
23.11.2022 - 23.11.2023 Veřejná vyhláška - Katastrálního úřadu pro KHK, Katastrálního pracoviště Trutnov - vyzývající k přihlášení osoby, která je v katastru nemovitostí evidovaná jako osoba oprávněná z věcného břemene OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
22.11.2022 - 31.12.2023 Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Dvůr Králové nad Labem na roky 2024 - 2025 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
22.11.2022 - 31.12.2023 Zveřejnění rozpočtu příspěvkových organizací města Dvůr Králové nad Labem na rok 2023 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
MZE-49892/2021-16212 7.11.2022 - 31.12.2023 Opatření obecné povahy - stanovení opatření odchylných od některých ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů OŽP - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
4.11.2022 - 4.11.2023 Veřejná vyhláška - Katastrálního úřadu pro KHK, Katastrálního pracoviště Trutnov - vyzývající k přihlášení osoby, která je v katastru nemovitostí evidovaná jako osoba oprávněná z věcného břemene OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
3.11.2022 - 3.11.2023 Veřejná vyhláška - Katastrálního úřadu pro KHK, Katastrálního pracoviště Trutnov - vyzývající k přihlášení osoby, která je v katastru nemovitostí evidovaná jako osoba oprávněná z věcného břemene OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
2.11.2022 - 2.11.2023 Veřejná vyhláška - Katastrálního úřadu pro KHK, Katastrálního pracoviště Trutnov - vyzývající k přihlášení osoby, která je v katastru nemovitostí evidovaná jako osoba oprávněná z věcného břemene OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
22.9.2022 - 3.4.2023 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 po 3.rozpočtovém opatření RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
KRPH-59596-21/TČ-2022-051011-TOM 31.8.2022 - 28.2.2023 Vyhlášení popisu věci. KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Oznámení
23.6.2022 - 3.4.2023 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 po 2.rozpočtovém opatření RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
23.6.2022 - 1.7.2025 Smlouva o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - Městská nemocnice, a.s. (dodatek č.1) RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
20.6.2022 - 31.7.2023 Zveřejnění schváleného závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
14.6.2022 - 31.3.2023 Osvobození od správních poplatků u svatebních obřadů pro uprchlíky před konfliktem na Ukrajině ODS - odbor dopravní a správní Oznámení
1.4.2022 - do odvolání Oznámení o vyhlášení právního předpisu KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Veřejná vyhláška
30.3.2022 - do odvolání Změna ve složení Osadního výboru Lipnice KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Oznámení
29.3.2022 - 3.4.2023 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 po 1.rozpočtovém opatření RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
25.3.2022 - 1.4.2025 Smlouva o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - Městská nemocnice, a.s. RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
25.3.2022 - do odvolání Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky - Podpora ukrajinských uprchlíků přicházejících na území ORP Dvůr Králové nad Labem RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
21.2.2022 - 31.12.2023 Výzva občanům dle §65 odst. 3 zákona č. 256/20113 sb. Katastrálního zákona, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným , kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
MUDK-KTÚ/121 74- 2022 /bal 3268-2020 7.2.2022 - 4.2.2023 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021 KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Ostatní
15.12.2021 - 4.4.2023 Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na léta 2023 - 2024 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
15.12.2021 - 4.4.2023 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
24.11.2021 - do odvolání Složení komisí Rady města Dvůr Králové nad Labem k 19.11.2021 KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Ostatní
21.4.2021 - 30.4.2024 Smlouva o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - Městská nemocnice, a.s. RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
4.3.2021 - 31.12.2023 Aktualizace výzvy - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v Katastru nemovitostí dostatečně určitě - nahrazuje seznam ve zveřejněné 65/2020. OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
6.10.2020 - 16.10.2023 Smlouva o poskytnutí a využití finančních prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
2.9.2020 - 31.12.2023 Výzva občanům podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb. Katastrálního zákona, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Oznámení
25.3.2020 - 31.3.2023 Smlouva o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - Městská nemocnice, a.s. RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
18.3.2020 - 31.3.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o. RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
4.3.2020 - 31.12.2023 Zveřejnění seznamu nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem a pokynů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
18.10.2018 - 31.12.2023 Aktualizované údaje o nemovitostech s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
27.2.2018 - 31.12.2023 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Oznámení
22.3.2017 - 31.12.2025 Dobrovolné svazky obcí a měst - Královská věnná města - povinně zveřejňované údaje ŠKS - odbor školství, kultury a sociálních věcí Oznámení
čj. 5118/HTU/2017-HTUM 24.2.2017 - 31.12.2023 Výzva k vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby přihlásili ke svému vlastnictví (viz příloha) OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Oznámení
UZSVM/THU/5190/2016-HTUM 19.9.2016 - 19.9.2023 Zveřejnění pokynů a seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Oznámení
21/2016 4.3.2016 - 31.12.2023 Z 21/2016 Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Oznámení
1.8.2011 - 31.12.2025 Seznam stanovišť kontejnerů na papír, plasty, sklo, kovy a nápojové kartony OŽP - odbor životního prostředí -----
11.3.2011 - 31.12.2025 Seznam stanovišť kontejnerů na drobná elektrozařízení OŽP - odbor životního prostředí -----
1.3.2010 - 31.12.2025 Seznam sběren druhotných surovin OŽP - odbor životního prostředí -----
18.2.2008 - 31.12.2025 Informace o systému EKO-KOM OŽP - odbor životního prostředí -----