Přístup na úřední desku

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
MUDK-VÚP/47161-2023/bre12735-2023 1.6.2023 - 19.6.2023 Oznámení o zahájení územního řízení spojeného s povolením kácení dřevin - "Základní škola speciální a praktická ve Dvoře Králové n. L." VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
MUDK-MP/47355-2023/kri 1.6.2023 - 16.6.2023 Dne 31. 05. 2023 byl do útulku pro psy Nový svět ve Dvoře Králové nad Labem umístěn pes. KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Oznámení
31.5.2023 - 8.6.2023 Informace o zahájení správního řízení - žádost o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků - 6 mláďat husy velké OŽP - odbor životního prostředí Oznámení
MUDK-VÚP/46601-2023/ste13528-2023 31.5.2023 - 30.6.2023 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BÍLÉ POLIČANY VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
HTU/09/2023 30.5.2023 - 29.6.2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška. KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Dražební vyhláška
MUDK-VÚP/46442-2023/mrk2753-2023 30.5.2023 - 15.6.2023 Rozhodnutí "Stavební úprava a půdní vestavba v RD čp. 79 Horní Vlčkovice" VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
MUDK-VÚP/45794-2023/pek15771-2020 30.5.2023 - 15.6.2023 Oznámení zahájení společného řízení - "IE-12-2006781 Dvůr Králové nL ul. 5.května - rek. vv nn" VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
MUDK-ODS/21509-2023/bru 10387-2023 29.5.2023 - 13.6.2023 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu v rámci umístění světelné signalizace průjezdu přehrady Les Království od 1.06.2023 - 30.09.2023 ODS - odbor dopravní a správní Veřejná vyhláška
29.5.2023 - 6.6.2023 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks jasan v k. ú. Dvůr Králové nad Labem OŽP - odbor životního prostředí Oznámení
MUDK-VÚP/45469-2023/foa12663-2023 26.5.2023 - 12.6.2023 Oznámení o zahájení společného řízení na stavbu "III/29923 Choustníkovo Hradiště, rekonstrukce komunikace" v k. ú. Choustníkovo Hradiště VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
MUDK-VÚP/45335-2023/ste13134-2023 25.5.2023 - 26.6.2023 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUBRAVICE VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
25.5.2023 - 2.6.2023 Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks jasan v k. ú. Dvůr Králové nad Labem OŽP - odbor životního prostředí Oznámení
25.5.2023 - 9.6.2023 Návrh opatření obecné povahy - omezení vody z vodovodu v obci Mostek OŽP - odbor životního prostředí Oznámení
25.5.2023 - 9.6.2023 Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 2316/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, předem určenému zájemci. OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Pronájem
25.5.2023 - 9.6.2023 Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 4714 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, předem určenému zájemci. OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Pronájem
MUDK-VÚP/44658-2023/mrk6634-2023 24.5.2023 - 9.6.2023 Oznámení - "Velký Vřešťov, DTS, knn pro 3 RD" VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
MUDK-ODS/33792-2023/bru 12037-2023 24.5.2023 - 8.6.2023 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu v rámci částečné uzavírky v obci Třebihošť na sil. č. III/28448 od 25.05. - 30.05.2023, z důvodů provádění st. prací na inž. sítí- Oznámení veřejnou vyhláškou ODS - odbor dopravní a správní Veřejná vyhláška
MUDK-VÚP/44274-2023/foa11608-2023 23.5.2023 - 8.6.2023 Oznámení o zahájení společného řízení - III/29923 Choustníkovo Hradiště a výjimka VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
22.5.2023 - 6.6.2023 Záměr práva stavby se společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s., pro stavbu bytových domů včetně infrastruktury na části pozemkové parcely č. 1697/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
22.5.2023 - 6.6.2023 19. RM z 18.05.2023 STM - starosta města Oznámení
MUDK-VÚP/43934-2023/ru4577-2022 22.5.2023 - 10.7.2023 NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ (OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ) VÚP - odbor výstavby a územního plánování Veřejná vyhláška
22.5.2023 - do odvolání Komise Rady města Dvůr Králové nad Labem ve složení k 19.05.2023 KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Ostatní
193 EXD 27/22-10 19.5.2023 - 19.6.2023 Exekutorský úřad Znojmo - dražební vyhláška. KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Dražební vyhláška
17.5.2023 - 1.6.2023 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení a nařízení ústního jednání - biologický septik v k. ú. Borovnička OŽP - odbor životního prostředí Oznámení
17.5.2023 - 1.6.2023 Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklistické dopravy do roku 2035" OŽP - odbor životního prostředí Oznámení
č. 110060895196 15.5.2023 - 2.6.2023 Upozornění na odstávku elektřiny dne 02. 06. 2023. KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Oznámení
KRPH-105652-481/TČ-2017-050571 12.5.2023 - 15.11.2023 Vyhlášení popisu věci KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Oznámení
39127/2023 5.5.2023 - 3.8.2023 Závěrečný účet DSO Královská věnná města za rok 2022 ŠKS - odbor školství, kultury a sociálních věcí Ostatní
39126/2023 5.5.2023 - 3.8.2023 Oznámení o konání valné hromady DSO Královská věnná města ŠKS - odbor školství, kultury a sociálních věcí Oznámení
203 Ex 14284/11-72 2.5.2023 - 1.6.2023 Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Exekuce
18.4.2023 - 24.4.2026 Smlouva o poskytnutí finančního daru na vybavení stomatologické ordinace ve městě Dvůr Králové nad Labem RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
31.3.2023 - 4.4.2024 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2023 po 1.rozpočtovém opatření RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
31.3.2023 - 6.4.2026 Smlouva o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - Městská nemocnice, a.s. RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
27.3.2023 - do odvolání Doplnění členů Osadních výborů Žireč a Zboží KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Oznámení
28.2.2023 - 1.1.2024 Výzva k přihlášení se vlastníků nedostatečně identifikovaných nemovitostí a pokyny OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Výzva
24.2.2023 - do odvolání Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení č. 1/2023 o placeném parkování na místních komunikacích KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Oznámení
MUDK-KTÚ/11236-2023/bal 3268-2020 3.2.2023 - 31.3.2024 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022 KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Ostatní
26.1.2023 - 2.2.2026 Smlouva o spolufinancování projektu MAS Královédvorsko - Společně k udržitelnému rozvoji RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
16.1.2023 - 10.6.2023 Vyhlášení dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit v roce 2023 ŠKS - odbor školství, kultury a sociálních věcí Výzva
16.12.2022 - 31.12.2023 Cena pro vodné a stočné v roce 2023 RISM - odbor rozvoje, investic a správy majetku Oznámení
14.12.2022 - 4.4.2024 Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na léta 2024 - 2025 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
14.12.2022 - 4.4.2024 Zveřejnění schváleného rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2023 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
13.12.2022 - do odvolání Výbory Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ve složení k 09.12.2022 KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Oznámení
23.11.2022 - 23.11.2023 Veřejná vyhláška - Katastrálního úřadu pro KHK, Katastrálního pracoviště Trutnov - vyzývající k přihlášení osoby, která je v katastru nemovitostí evidovaná jako osoba oprávněná z věcného břemene OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
23.11.2022 - 23.11.2023 Veřejná vyhláška - Katastrálního úřadu pro KHK, Katastrálního pracoviště Trutnov - vyzývající k přihlášení osoby, která je v katastru nemovitostí evidovaná jako osoba oprávněná z věcného břemene OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
22.11.2022 - 31.12.2023 Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Dvůr Králové nad Labem na roky 2024 - 2025 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
22.11.2022 - 31.12.2023 Zveřejnění rozpočtu příspěvkových organizací města Dvůr Králové nad Labem na rok 2023 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
MZE-49892/2021-16212 7.11.2022 - 31.12.2023 Opatření obecné povahy - stanovení opatření odchylných od některých ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů OŽP - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
4.11.2022 - 4.11.2023 Veřejná vyhláška - Katastrálního úřadu pro KHK, Katastrálního pracoviště Trutnov - vyzývající k přihlášení osoby, která je v katastru nemovitostí evidovaná jako osoba oprávněná z věcného břemene OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
3.11.2022 - 3.11.2023 Veřejná vyhláška - Katastrálního úřadu pro KHK, Katastrálního pracoviště Trutnov - vyzývající k přihlášení osoby, která je v katastru nemovitostí evidovaná jako osoba oprávněná z věcného břemene OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
2.11.2022 - 2.11.2023 Veřejná vyhláška - Katastrálního úřadu pro KHK, Katastrálního pracoviště Trutnov - vyzývající k přihlášení osoby, která je v katastru nemovitostí evidovaná jako osoba oprávněná z věcného břemene OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
23.6.2022 - 1.7.2025 Smlouva o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - Městská nemocnice, a.s. (dodatek č.1) RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
20.6.2022 - 31.7.2023 Zveřejnění schváleného závěrečného účtu města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
1.4.2022 - do odvolání Oznámení o vyhlášení právního předpisu KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Veřejná vyhláška
30.3.2022 - do odvolání Změna ve složení Osadního výboru Lipnice KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Oznámení
25.3.2022 - 1.4.2025 Smlouva o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - Městská nemocnice, a.s. RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
25.3.2022 - do odvolání Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky - Podpora ukrajinských uprchlíků přicházejících na území ORP Dvůr Králové nad Labem RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
21.2.2022 - 31.12.2023 Výzva občanům dle §65 odst. 3 zákona č. 256/20113 sb. Katastrálního zákona, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným , kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
24.11.2021 - do odvolání Složení komisí Rady města Dvůr Králové nad Labem k 19.11.2021 KTÚ - odbor kanceláře tajemníka úřadu Ostatní
21.4.2021 - 30.4.2024 Smlouva o závazku veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - Městská nemocnice, a.s. RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
4.3.2021 - 31.12.2023 Aktualizace výzvy - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v Katastru nemovitostí dostatečně určitě - nahrazuje seznam ve zveřejněné 65/2020. OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
6.10.2020 - 16.10.2023 Smlouva o poskytnutí a využití finančních prostředků z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje RAF - odbor rozpočtu a financí Oznámení
2.9.2020 - 31.12.2023 Výzva občanům podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb. Katastrálního zákona, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Oznámení
4.3.2020 - 31.12.2023 Zveřejnění seznamu nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem a pokynů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
18.10.2018 - 31.12.2023 Aktualizované údaje o nemovitostech s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Ostatní
27.2.2018 - 31.12.2023 Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Oznámení
22.3.2017 - 31.12.2025 Dobrovolné svazky obcí a měst - Královská věnná města - povinně zveřejňované údaje ŠKS - odbor školství, kultury a sociálních věcí Oznámení
čj. 5118/HTU/2017-HTUM 24.2.2017 - 31.12.2023 Výzva k vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, aby přihlásili ke svému vlastnictví (viz příloha) OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Oznámení
UZSVM/THU/5190/2016-HTUM 19.9.2016 - 19.9.2023 Zveřejnění pokynů a seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Oznámení
21/2016 4.3.2016 - 31.12.2023 Z 21/2016 Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem OEMM - odbor ekonomiky a majetku města Oznámení
1.8.2011 - 31.12.2025 Seznam stanovišť kontejnerů na papír, plasty, sklo, kovy a nápojové kartony OŽP - odbor životního prostředí -----
11.3.2011 - 31.12.2025 Seznam stanovišť kontejnerů na drobná elektrozařízení OŽP - odbor životního prostředí -----
1.3.2010 - 31.12.2025 Seznam sběren druhotných surovin OŽP - odbor životního prostředí -----
18.2.2008 - 31.12.2025 Informace o systému EKO-KOM OŽP - odbor životního prostředí -----