Územně analytické podklady

Pořízení územně analytických podkladů (ÚAP) zahrnuje provedení odborných průzkumů s vyhodnocením stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití, vyhodnocení záměrů na provedení změn v území, rozbor udržitelného rozvoje. Součástí je i grafická část složená z výkresu hodnot území, limitů využití, záměrů, provedení změn a problémů k řešení ÚPD.

Úplná aktualizace územně analytických podkladůpro území ORP (2020)

Zpracovatel
MěÚ Dvůr Králové nad Labem, úřad územního plánování Vyhodnocení stavu a vývoje území, rozbor udržitelného rozvoje území

Textová částÚzemně analytické podklady

ikona souboruTextová část - (pdf, 6.5 MB)
ikona souboruPříloha textové části - (pdf 1,5 MB) 

Grafická částVýkres hodnot území

ikona souboru1 - (pdf, 15.6 MB)

Výkres limitu využití území

ikona souboru2 - (pdf, 30.5 MB)

Výkres záměrů

ikona souboru3 - (pdf, 10.0 MB)

Výkres problémů k řešení

ikona souboru4 - (pdf, 22.7 MB)Úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území ORP (2016)

Zpracovatel
MěÚ Dvůr Králové nad Labem, úřad územního plánování Vyhodnocení stavu a vývoje území, rozbor udržitelného rozvoje území
Textová část Územně analytické podklady ikona souboruTextová část - (pdf, 11.5 MB)
Grafická část Výkres hodnot území ikona souboru1 - (pdf, 16.1 MB)
Výkres limitu využití území ikona souboru2 - (pdf, 30.1 MB)
Výkres záměrů ikona souboru3 - (pdf, 10.0 MB)
Výkres problémů k řešení ikona souboru4 - (pdf, 20.8 MB)

Úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území ORP (2014)

Zpracovatel
MěÚ Dvůr Králové nad Labem, úřad územního plánování Vyhodnocení stavu a vývoje území, rozbor udržitelného rozvoje území
Textová část Územně analytické podklady ikona souboruTextová část - (pdf, 7.4 MB)
Grafická část Výkres hodnot území ikona souboru1 - (pdf, 14.9 MB)
Výkres limitu využití území ikona souboru2 - (pdf, 26.3 MB)
Výkres záměrů ikona souboru3 - (pdf, 8.8 MB)
Výkres problémů k řešení ikona souboru4 - (pdf, 17.8 MB)

Úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území ORP (2012)

Zpracovatel
MěÚ Dvůr Králové nad Labem, úřad územního plánování Vyhodnocení stavu a vývoje území, rozbor udržitelného rozvoje území
Textová část Územně analytické podklady ikona souboruTextová část - (pdf, 3.4 MB)
Grafická část Výkres hodnot území ikona souboru1A - (pdf, 21.9 MB)
ikona souboru1B - (pdf, 20.1 MB)
Výkres limitu využití území ikona souboru2A - (pdf, 38.3 MB)
ikona souboru2B - (pdf, 32.7 MB)
Výkres záměrů ikona souboru3A - (pdf, 20.3 MB)
ikona souboru3B - (pdf, 20.8 MB)
Výkres problémů k řešení ikona souboru4A - (pdf, 14.3 MB)
ikona souboru4B - (pdf, 12.5 MB)

Úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území ORP (2010)

Zpracovatel
U-24, s.r.o., Atelier pro urbanismus a územní plánování Vyhodnocení stavu a vývoje území, rozbor udržitelného rozvoje území
Textová část  PRURÚ A RURÚ ikona souboruTextová část – (pdf, 6.7 MB)

Územně analytické podklady pro území ORP (2008)

Zpracovatel
U-24, s.r.o., Atelier pro urbanismus a územní plánování  Územně analytické podklady pro území ORP Dvůr Králové nad Labem
Textová část PRURÚ A RURÚ ikona souboruTextová část – (pdf, 9.3 MB)

Údaje o území o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi poskytnuté dle § 27 stavebního zákona Úřad územního plánování zveřejňuje dle § 166 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) informace o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Jev Název Poskytovatel Území Pasport
A067 technologický objekt zásobování vodou včetně OP vodovody Hradec Králové ikona souboru(pdf, 205 kB) ikona souboru(pdf, 5 kB)
 MěVaK Dvůr Králové nad Labem
ikona souboru(pdf, 130 kB) ...
A068 vodovodní síť včetně OP vodovody Hradec Králové ikona souboru(pdf, 210 kB) ikona souboru(pdf, 5 kB)
Vodohospodářské služby RT, s.r.o. ikona souboru(pdf, 125 kB) ikona souboru(pdf, 52 kB)
Obec Doubravice ikona souboru(pdf, 204 kB) ...
Obec Zdobín ikona souboru(pdf, 93 kB) ikona souboru(pdf, 1572 kB)
  MěVaK Dvůr Králové nad Labemikona souboru(pdf, 163 kB)
 ...
 A069objekt odvádění a čištění odpadních vod vč. OP
MěVaK Dvůr Králové nad Labemikona souboru(pdf, 130 kB)
 ...
A070 síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma Vodohospodářské služby RT, s.r.o. ikona souboru(pdf, 125 kB) ikona souboru(pdf, 52 kB)
 MěVaK Dvůr Králové nad Labemikona souboru(pdf, 147 kB)
 ...
A072 elektrické stanice včetně OP ČEZ Distribuce a.s. ikona souboru(pdf, 272 kB) ikona souboru(pdf, 37 kB)
A073 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně OP ČEZ Distribuce a.s. ikona souboru(pdf, 272 kB) ikona souboru(pdf, 37 kB)
GasNet, s.r.o. ikona souboru(pdf, 758 kB) ikona souboru(pdf, 90 kB)
ČEPS a.s. ikona souboru(pdf, 230 kB) ikona souboru(pdf, 518 kB)
A074 technologický objekt zásobování plynem včetně OP a BP GasNet, s.r.o. ikona souboru(pdf, 758 kB) ikona souboru(pdf, 90 kB)
A075 vedení plynovodu včetně OP a BP GasNet, s.r.o. ikona souboru(pdf, 758 kB) ikona souboru(pdf, 90 kB)
A081 elektronické komunikační zařízení včetně OP CETIN, a.s. ikona souboru(pdf, 177 kB) ikona souboru(pdf, 192 kB)
T-Mobile Czech Republic, a.s. ikona souboru(pdf, 252 kB) ikona souboru(pdf, 191 kB)
  Air Telecom, a. s.
ikona souboru(xls, 8 kB)
ikona souboru(pdf, 560 kB)
České Radiokomunikace, a. s.
ikona souboru(pdf, 200kB)
ikona souboru(pdf, 160 kB)
A082 komunikační vedení včetně OP CETIN, a.s. ikona souboru(pdf, 677 kB) ikona souboru(pdf, 192 kB)
T-Mobile Czech Republic a.s. ikona souboru(pdf, 204 kB) ikona souboru(pdf, 191 kB)
MO - ČR ikona souboru(pdf, 332 kB) ikona souboru(pdf, 1446 kB)
Itself, s. r. o.ikona souboru(pdf, 177 kB)ikona souboru(pdf, 358 kB)

 České Radiokomunikace, a. s.ikona souboru(pdf, 174 kB)
ikona souboru(pdf, 160 kB)
UPC Česká republika, s. r. o.
ikona souboru(pdf, 180 kB)
ikona souboru(pdf, 560 kB)
A115 ostatní veřejná infrastruktura Obec Nemojov ikona souboru(pdf, 300 kB) ikona souboru(pdf, 1020 kB)
Vytvořeno 4.4.2011 - aktualizováno 16.1.2015 18:05:36 | přečteno 4843x | Ing. Andrea Březská