Územní studie (ÚS)

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivnit nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. 

Do  těchto územních studií je možné nahlížet na MěÚ Dvůr Králové nad Labem – odboru výstavby a územního plánování.


Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09

Schválena 21.10.2013

19.6.2018 14:25:03 | přečteno 332x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Územní studie ADAPTACE KOŠŤÁLOVA ZAHRADNICTVÍ NA CENTRUM S DOMOVEM PRO SENIORY DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Schválena 20.05.2019 

12.6.2019 15:42:17 | přečteno 222x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Územní studie KOMPARATIVNÍ VYHLEDÁVACÍ STUDIE VARIANT SILNIČNÍHO NAPOJENÍ PZ ZBOŽÍ A PZ BOREK

Schválena 27.06.2019     

8.7.2019 17:14:47 | přečteno 370x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Územní studie REGULACE ZÁSTAVBY ROZVOJOVÉ PLOCHY P101 SYLVÁROV VE DVOŘE KRÁLOVÉ N. L.

Schválena 14. 10. 2019

21.10.2019 8:25:44 | přečteno 322x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Územní studie KUKS ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z2 (2021)

Schválena 26.05.2021

28.5.2021 9:57:41 | přečteno 337x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Územní studie ZDOBÍN ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z1

Schválena 21.06.2021

12.7.2021 9:11:04 | přečteno 123x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Územní studie PROVĚŘENÍ DOPRAVNÍHO NAPOJENÍ MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM NA DÁLNICI D11

Schválena 29.12.2021

6.1.2022 11:45:15 | přečteno 128x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Územní studie USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVITELNÉ PLOCHY Z106 V ČÁSTI SYLVÁROV VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

Schválena 29.12.2021

6.1.2022 11:53:13 | přečteno 100x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Územní studie DUBENEC, ZASTAVITELNÁ PLOCHA Z1

30.5.2022 9:36:12 | přečteno 68x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 
Vytvořeno 4.11.2013 | přečteno 1931x | Bc. Jan Skalický, MSc.