Zprávy z odborů

Dobrovolníci vysadili tři nové aleje ve svahu nad Verdekem

strom listnaty zelena

Asi dvacítka dobrovolníků – dospělých i dětí – se v sobotu 27. listopadu sešla v polích nad Verdekem, aby podpořila dobrou věc a vlastními silami tu vysadila 80 ovocných stromů. Záměr výsadby nových stromořadí na pozemcích města, které byly v rámci pozemkových úprav přímo vytvořeny jako ochrana před vodní erozí, připravil odbor životního prostředí královédvorského městského úřadu ve spolupráci se společností Lesy města Dvůr Králové nad Labem a s technickými službami města. Přestože podobná výsadba již několik let probíhá, aktuální novinkou bylo právě zapojení veřejnosti. Lidé tak měli možnost vlastními silami udělat něco pro životní prostředí a přispět ke zlepšení charakteru krajiny. Odměnou jim byl nejen dobrý pocit z odvedené práce, ale také malé občerstvení či špekáčky, které si tu na ohni mohli opéct.

2.12.2021 11:07:36 | přečteno 68x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Statistika zásahů městských strážníků v říjnu 2021

MPDK logo

Přinášíme vám statistiku vybraných zásahů strážníků Městské policie Dvůr Králové nad Labem za říjen 2021. Během října řešili strážníci celkem 225 zásahů (celkový počet událostí 570). Podrobnější statistiky najdete v tabulce uvnitř článku.

2.12.2021 9:34:11 | přečteno 22x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Město opraví havarijní úsek uličky mezi Alešovou a Bezručovou ulicí

prace silnice zelena

Ulička mezi Alešovou a Bezručovou ulicí, která vede podél vlečky a kterou často využívají chodci i cyklisté, se dočká opravy. Ve zhruba jedenáctimetrovém úseku, který je v havarijním technickém stavu, dojde k zajištění nestabilního svahu cesty, vznikne zde 1,5 metru široký chodník a v této části úseku bude podél vlečky také nainstalováno nové zábradlí.

1.12.2021 13:01:14 | přečteno 111x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

O forenzní značení je stále zájem, speciální mikrotečky už chrání kola za více než 5 milionů korun

Značení kol logo

Již více než dva roky realizuje Městská policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK) v rámci prevence kriminality projekt forenzního značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek, který má za úkol snížit majetkovou  trestnou činnost a ochránit majetek občanů města. „Od září 2019, kdy jsme projekt spustili, jsme označili celkem 169 jízdních kol v hodnotě přes 5 milionů Kč,“ říká Jan Štípek, ředitel MPDK. 

1.12.2021 11:50:50 | přečteno 108x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Technické služby informují o prodeji nádob na bioodpad a výdeji nádob na směsný odpad

TSm logo

Technické služby města Dvora Králové nad Labem informují veřejnost, že v lednu 2022 bude zahájen prodej hnědých odpadových nádob na bioodpad o objemu 120 l. Začátkem ledna 2022 bude rovněž zahájen výdej nových nádob na komunální odpad o objemu 60 a 660 litrů. Více informací uvnitř článku.

1.12.2021 9:20:04 | přečteno 55x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Vychází odpadový kalendář města na rok 2022

informace zelena

Společně s listopadovým číslem Novin královédvorské radnice je do všech královédvorských domácností distribuován také čtrnáctidenní stolní kalendář města pro rok 2022. V tom chceme občanům poskytnout aktuální ucelené informace o možnostech předcházení vzniku a třídění odpadů z domácností. V kalendáři jsou u jednotlivých dní vyznačeny "odpadové akce", které se budou konat - např. mobilní svozy nebezpečných, objemných a zahradních odpadů, elektrozařízení a železného šrotu, provozní doby sběrného dvora, sběrné dny pytlového sběru papíru, plastů, nápojových kartonů, textilu a kovů v pilotní oblasti, svoz vánočních stromečků, bioodpadu a týdny, ve kterých bude probíhat „měsíční“ svoz směsného komunálního odpadu. Dále v kalendáři naleznete přehled kulturních, sportovních a společenských akcí, které se budou konat v našem městě v roce 2022.

30.11.2021 15:22:11 | přečteno 59x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Výběrové řízení – odborný referent/odborná referentka školství odboru ŠKS

jednani radnice zelena

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta/odborné referentky školství odboru školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (ŠKS). Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným termínem nástupu dle dohody. K náplni práce patří komplexní agenda školství ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Zájemci o toto pracovní místo mohou zasílat své přihlášky do úterý 4. ledna 2022, 12:00 hod., na adresu sekretariátu tajemníka úřadu.

30.11.2021 13:17:32 | přečteno 109x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Výběrové řízení - strážník/strážnice městské policie

MPDK logo

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici strážník/strážnice Městské policie Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným termínem nástupu podle dohody. Zájemci o tuto pozici mohou své přihlášky do výběrového řízení zasílat do pondělí 3. ledna 2022 do 12:00 hod. na adresu sekretariátu starosty města.

30.11.2021 12:21:36 | přečteno 642x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Podoba autobusového nádraží vzejde z připravované architektonické soutěže

pozemky zelena

Po úspěšně zrealizované architektonické soutěži na revitalizaci areálu bývalé Mayerovy továrny město Dvůr Králové nad Labem připravuje další architektonickou soutěž, jejímž předmětem bude zpracování architektonicko-urbanisticko-dopravního návrhu na revitalizaci autobusového nádraží. Tento areál město vlastní od konce roku 2019 a v letošním roce koupilo i zbývající nemovitosti, jež jsou součástí areálu, včetně budovy, která se v něm nachází.

29.11.2021 16:16:58 | přečteno 192x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 
1 2 3 4 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 143 další >