Zprávy z odborů

Upozorňujeme na částečnou uzavírku Hradecké ulice

znacky zelena

Upozorňujeme řidiče, že od pondělí 27. března 2023 dojde k částečným uzavírkám Hradecké ulice a to postupně na třech úsecích v lokalitě mezi křižovatkou s ulicí Zborovská a Na Kopečku. Z důvodu stavebních prací při rekonstrukci plynovodu tu bude uzavřen jeden jízdní pruh a doprava tu bude řízena pomocí semaforů. Stavební práce jsou rozděleny do 3 etap - v rámci 1. etapy bude v termínu 27. března až 16. dubna 2023 částečně uzavřen úsek mezi ulicemi Husitská a K Vodárně. Dále v rámci 2. etapy bude v termínu 17. dubna až 7. května 2023 částečně uzavřen navazující asi 100m úsek od ul. K Vodárně směrem k ulici Na Kopečku. Poslední 3. etapa pak od 8. do 28. května 2023 přinese částečnou uzavírku asi 100m úseku od křižovatky se Zborovskou ul. směrem k ulici Husitské.

24.3.2023 13:24:47 | přečteno 32x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Mobiliář v parku Schulzovy sady doplní nové koše na tříděný odpad

eco zelena

Pracovníci Technických služeb města Dvora Králové nad Labem (TSm) v těchto dnech dokončují instalaci nových odpadkových košů v parku Schulzovy sady. Sedm nádob v kombinaci kov a dřevo, jejichž podobu schválil městský architekt, letos v rámci obnovy mobiliáře nahradí původní plastové koše, které jsou rozmístěny po celém parku. Nové odpadkové koše jsou stejného typu jako ten u griloviště ve spodní části parku, který byl nainstalován vloni na podzim a je rozdělen na tři separátní nádoby na papír, plasty a směsný odpad.

22.3.2023 16:23:47 | přečteno 101x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Rada města projednala žádosti o dotace na sport a tělovýchovu do výše 50 tisíc Kč

penize zelena

Město Dvůr Králové nad Labem v letošním roce podpoří sport a tělovýchovu, a to částkou 7 mil. Kč, finance poputují nejen na dlouhodobou činnost sportovních oddílů na území města, ale tak také na sportovce – jednotlivce a na pořádání sportovních akcí ve Dvoře Králové nad Labem. Odbor školství, kultury a sociálních věcí obdržel celkem 32 žádostí o dotaci na činnost (jedna byla vyřazena), 19 žádostí o dotaci na pořádání sportovních akcí a 5 žádostí jednotlivců. Všechny žádosti projednala sportovní komise a rada města schválila příjemce dotací do výše 50 tisíc Kč.

22.3.2023 11:35:11 | přečteno 110x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Potravinová banka Hradec Králové hledá dobrovolníky pro Sbírku potravin 2023

clovek radnice zelena

Chcete pomoci dobré věci? V sobotu 22. dubna 2023 se uskuteční jarní kolo celostátní Sbírky potravin, pro kterou její organizátoři hledají dobrovolníky, kteří budou pomáhat v obchodech v Královéhradeckém kraji přijímat od dárců potraviny a drogerii a třídit je.  Pomozte lidem, kteří žijí na hranici chudoby. Vybrané potraviny se uskladní v Potravinové bance Hradec Králové, která zajistí distribuci potravin organizacím poskytujícím pomoc seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám, dětem z dětských domovů, lidem v nouzi. Více informací a přihlášku najdete na www.potravinovabankahk.cz.

22.3.2023 8:30:05 | přečteno 12x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Výběrové řízení - odborný referent/referentka silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu

kufr zelena

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta/referentky – silniční hospodářství, speciální stavební úřad odboru dopravního a správního Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem dle dohody. K náplni práce bude patřit zejména agenda silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Zájemci o tuto pracovní pozici mohou zasílat své přihlášky do pondělí 17. dubna 2023, 12:00 hod. na adresu sekretariátu tajemníka městského úřadu.

21.3.2023 13:17:40 | přečteno 433x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Rada rozdělila část dotací pro poskytovatele sociálních služeb

penize zelena

Také letos město Dvůr Králové nad Labem podpoří poskytovatele sociálních služeb, na což ve svém rozpočtu vyčlenilo 3 mil. Kč. Žádost o dotaci podalo jedenáct poskytovatelů na pětadvacítku různých služeb. Rada města nyní schválila příjemce dotací do výše 50 tisíc Kč.

21.3.2023 11:54:02 | přečteno 99x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Město má aktualizovaný ceník za pronájem hrobových míst

pomnik zelena

Město Dvůr Králové nad Labem aktualizovalo ikona souboruceník za pronájem hrobových míst na veřejných pohřebištích. Od 1. dubna je tak cena, která se skládá z nájemného a cen za služby s nájmem spojené, stanovena na 170 Kč/m2/rok (30 Kč za nájemné a 140 Kč za služby). Cena za služby s nájmem spojených zahrnuje vodné, údržbu vodovodního řadu a zapůjčení konví, údržbu travnatých ploch, okrasné zeleně a vzrostlých stromů, údržbu a čištění cest včetně zimní údržby, úklid odpadů včetně jejich likvidace, údržbu oplocení a ostatního zařízení pohřebiště, vedení evidence o hrobových místech atd.

17.3.2023 9:11:46 | přečteno 298x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Podpora kompostování stále pokračuje

komposter zelena

Podpora domácího kompostování ve Dvoře Králové nad Labem pokračuje i nadále. Pokud jste si kompostér již objednávali, dostavte se prosím v pondělí 3. 4. nebo 17. 4. 2023 (8:00-11:00 a 13:00-16:30 hod.) na MěÚ, odbor životního prostředí (náměstí T. G. Masaryka 59, č. dveří 12), k podpisu nájemní smlouvy. S sebou přineste občanský průkaz a parcelní číslo pozemku, na kterém bude kompostér umístěn. Pokud Vám žádný z výše uvedených termínů nevyhovuje, lze dohodnout jiný termín e-mailem na adrese sirkova.eva@mudk.cz nebo telefonicky na tel. č.: 499 318 289.  V případě, že jste si kompostér zatím neobjednávali a máte o něho zájem, vyplňte prosím ikona souborupříslušný kupón v elektronické podobě a zašlete ho na adresu sirkova.eva@mudk.cz.

16.3.2023 9:39:18 | přečteno 238x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Víte o zaměstnavateli, který dal šanci člověku se zdravotními potížemi? Nominujte ho do soutěže Stejná šance - zaměstnavatel roku 2023

clovek radnice zelena

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o jubilejním ročníku soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023. Cílem soutěže je veřejně ocenit a podpořit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením na běžných pracovištích, mimo tzv. chráněný trh práce. Soutěž vyzdvihne příklady, kde se podařilo upravit pracovní podmínky tak, jak daný člověk potřeboval, například se přizpůsobilo pracoviště, pracovní doba či úvazek. Vybraní zaměstnavatelé převezmou ocenění dne 6. 6. 2023 na Královéhradeckém krajském úřadě.

15.3.2023 15:36:03 | přečteno 17x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 
1 2 3 4 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 174 další >