Výběrové řízení - odborný referent/referentka odboru dopravního a správního

kufr zelena

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta/referentky odboru dopravního a správního Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou) s předpokládaným nástupem dle dohody. K náplni práce bude patřit agenda silničního správního úřadu. Zájemci o tuto pracovní pozici mohou zasílat své přihlášky do pondělí 6. června 2022, 12:00 hod. na adresu sekretariátu tajemníka městského úřadu.


Požadavky:

 • dosažené vzdělání:
  - VŠ, VOŠ, SŠ v technickém oboru se zaměřením na stavebnictví, případně v oboru veřejné správy,
 • vhodné i pro absolventa bez praxe,
 • znalosti právních předpisů:
  - zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalosti oboru: silničního hospodářství, stavebního nebo speciálního stavebního úřadu.

Výhoda:

 • ZOZ v oblasti silničního hospodářství nebo stavebního řádu,
 • praxe v činnosti výkonu státní správy v oblasti silničního hospodářství nebo stavebního úřadu,
 • znalost regionu.

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:

 • dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů),
 • ochota se dále vzdělávat,
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti),
 • řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo.

Osobnostní předpoklady:

 • rozhodnost, odolnost proti stresu,
 • samostatnost, spolehlivost,
 • organizační schopnosti.

Nabízíme:

 • pružnou pracovní dobu,
 • pětitýdenní dovolenou,
 • po zapracování osobní příplatek dle kvality odvedené práce,
 • příspěvek na stravování a další benefity,
 • příspěvek na životní či penzijní pojištění,
 • stabilní zaměstnání v dobrém kolektivu.

Náplň práce:

 • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II.  a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad,
 • projednává přestupky ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích,
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací,
 • vykonává státní dozor na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích,
 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie,
 • vydává stanoviska dotčeného orgánu ve smyslu stavebního zákona.

Uzávěrka přihlášek: 6. 6. 2022, ve 12:00 hod. (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem) obálku označit „VŘ – referent odboru ODP - neotvírat“.
Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
Bc. Jan Sedláček tajemník MěÚ
nám. T. G. Masaryka čp. 38
544 17 Dvůr Králové nad Labem

Více informací o nabízeném pracovním místu a vypsaném výběrovém řízení naleznete na úřední desce, typ oznámení Výběrová řízení - personální.

Případné další informace k obsahu práce zájemcům podá Ing. Eva Ježková, vedoucí odboru ODS, tel.: 499 318 256, Lenka Brůnová DiS., vedoucí oddělení DSH, tel.: 499 318 135.

Jan Skalický
Vytvořeno 6.5.2022 11:57:05 | přečteno 376x | Bc. Jan Skalický, MSc.