Výběrové řízení - odborný referent/referentka silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu

kufr zelena

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta/referentky – silniční hospodářství, speciální stavební úřad odboru dopravního a správního Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem dle dohody. K náplni práce bude patřit zejména agenda silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Zájemci o tuto pracovní pozici mohou zasílat své přihlášky do pondělí 17. dubna 2023, 12:00 hod. na adresu sekretariátu tajemníka městského úřadu.druh práce: odborný referent/odborná referentka – silniční hospodářství, speciální stavební úřad

místo výkonu práce: Dvůr Králové nad Labem                                                     

platová třída: 10. třída

pracovní poměr: na dobu neurčitou

termín nástupu: dle dohody


Předpoklady:

 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, být fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt.

Požadavky:

 • dosažené vzdělání:
  - VŠ v technickém oborou se zaměřením na stavebnictví, případně v oboru veřejná správa,
 • znalosti právních předpisů:
  - zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalosti oboru: silničního hospodářství, stavebního nebo speciálního stavebního úřadu.

Výhoda:

 • ZOZ v oblasti silničního hospodářství nebo stavebního řádu,
 • praxe v činnosti výkonu státní správy v oblasti silničního hospodářství nebo stavebního úřadu,
 • znalost regionu.

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:

 • práce na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů),
 • řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo.

Osobnostní předpoklady:

 • samostatnost, spolehlivost,
 • rozhodnost, odolnost proti stresu,
 • organizační schopnosti,
 • ochota se dále vzdělávat,
 • umění jednat s lidmi, komunikační dovednosti, empatie,
 • smysl pro týmovou práci,
 • výrazný smysl pro zodpovědnost.

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání v dobrém kolektivu,
 • zajímavou a různorodou práci,
 • pružnou pracovní dobu,
 • 200 hodin dovolené (5 týdnů),
 • po zapracování osobní příplatek dle kvality odvedené práce,
 • zaměstnanecké benefity:
  - příspěvek na stravování,
  - příspěvek na životní či penzijní pojištění,
  - možnost čerpání benefitů z osobního konta zaměstnance (příspěvek na dovolenou, kulturní, zájmové vyžití apod.),
  - příspěvek na ošacení aj.

Náplň práce:

 • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II.  a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad,
 • projednává přestupky ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací,
 • vykonává státní dozor na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích,
 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie,
 • vydává stanoviska dotčeného orgánu ve smyslu stavebního zákona.

Uzávěrka přihlášek: 17. 4. 2023, ve 12:00 hod. (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem) obálku označit „VŘ – referent odboru ODS - neotvírat“.

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
Bc. Jan Sedláček
tajemník MěÚ
nám. T. G. Masaryka čp. 38
544 17 Dvůr Králové nad Labem

Více informací o nabízeném pracovním místu a vypsaném výběrovém řízení naleznete na úřední desce, typ oznámení Výběrová řízení - personální.

Případné další informace k obsahu práce zájemcům podá Ing. Eva Ježková, vedoucí odboru ODS, tel.: 499 318 256, Lenka Brůnová DiS., vedoucí oddělení DSH, tel.: 499 318 135.


Jan Skalický
Vytvořeno 21.3.2023 13:17:40 | přečteno 788x | Bc. Jan Skalický, MSc.