Nájemné za pronajaté městské pozemky je třeba zaplatit do 30. června 2022

penize zelena

Oznamujeme občanům, že ani v roce 2022 nebudou nájemcům rozesílány složenky na úhradu nájemného za pronajaté pozemky ve vlastnictví města. Dovolujeme si tedy připomenout všem nájemcům, kteří doposud nájem neuhradili, povinnost uhradit nájemné za pronajaté pozemky nejpozději do čtvrtku 30. června 2022.

Platbu lze poukázat na účet pronajímatele č. 187580614/0300, vedený u pobočky ČSOB Dvůr Králové nad Labem, nebo uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem na nám. T. G. Masaryka 38 pod přiděleným variabilním symbolem, který je uveden v nájemní smlouvě.

V případně nejasností kontaktujte pracovníky odboru ekonomiky a majetku města (OEMM) na tel.: 499 318 148 (Lenka Vacková), e-mail: vackova.lenka@mudk.cz, nebo osobně v kanceláři odboru, který se nachází na náměstí T. G. Masaryka čp. 35 v budově bývalého Strojtexu v 1. patře vpravo. 

Lenka Vacková
odbor ekonomiky a majetku města
Vytvořeno 18.5.2022 9:22:17 | přečteno 307x | Bc. Jan Skalický, MSc.