Krizové řízení

Pátek 13. – Den požární bezpečnosti cílí na požáry v přírodě

Hasičský záchranný sbor

Již několik let Česká asociace hasičských důstojníků vyhlašuje pátek třináctého Dnem požární bezpečnosti. Letos tento den připadá na 13. května a je věnován především problematice nebezpečí vzniku požáru v přírodním prostředí, kde požáry pravidelně přibývají s příchodem jara a provázejí nás přes celé léto až do podzimu. Hasičský záchranný sbor proto připravil několik tematických informačních materiálů, které najdete v tomto článku.

13.5.2022 8:45:32 | přečteno 104x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

V Hankově domě se konalo vojenské cvičení

Armáda ČR

Ve středu 4. května se salonek Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem stal místem plánovaného vojenské cvičení aktivních záloh, které pořádalo obvodní oddělení Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové. „Jedná se o praktický nácvik provádění odvodů občanů, kteří by v rámci vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podléhali branné povinnosti. Zároveň si prohlížíme a hodnotíme dané prostory, které nám určilo město Dvůr Králové nad Labem,“ vysvětlila mjr. Martina Urbánková. Hankův dům nebyl zvolen náhodně, právě zde totiž odvody probíhaly, a to až do roku 2004, kdy byly zastaveny.

11.5.2022 14:15:47 | přečteno 96x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Zveme do Špýcharu muzea na veřejnou prezentaci studie protipovodňových opatření

informace zelena

Město Dvůr Králové nad Labem se dlouhodobě zabývá problematikou ochrany svého území proti povodním ve formě takzvaného „ohrázkování“. Přestože povodně nejsou v posledních letech tak ničivé, stále patří k  největším potencionálním rizikům a v případě mimořádné události mohou mít zásadní dopad na život obyvatel a rozvoj města. I proto město nechalo zpracovat „Studii proveditelnosti protipovodňových opatření (PPO) / revitalizace Labe a  navazujícího území v intravilánu města Dvůr Králové nad Labem“, která mapuje možná rizika a navrhuje protipovodňová opatření jež mohou zásadně omezit vylití řeky Labe z jejího koryta, a to nejen v centru města. Součástí navrhovaných protipovodňových opatření je i  možný vznik tzv. náplavek, tedy otevřených přístupů k Labi řešených přírodě blízkou formou. Veřejnost bude mít možnost se se studií seznámit na  veřejné prezentaci, která se uskuteční 16. května od 17:00 hod. v sále Špýcharu městského muzea. 

25.4.2022 12:04:57 | přečteno 140x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Druhý stupeň povodňové aktivity byl na profilu Les Království odvolán

informace zelena

Ve čtvrtek 17. února 2022 ve 22:00 hodin došlo na řece Labi v profilu „A“ Les Království k poklesu hodnot výšky hladiny na 147 cm, proto povodňová komise města Dvůr Králové nad Labem odvolala 2. stupeň povodňové aktivity. Zároveň došlo ke snížení průtoku vody pod 60 m3/s.

18.2.2022 8:54:47 | přečteno 309x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Hladinu vody v Labi zvedl déšť, na profilu Les Království platí stav pohotovosti

povoden zelena

Povodňová komise města Dvůr Králové nad Labem vyhlásila ve čtvrtek 17. února ve 13 hodin na řece Labi na profilu Les Království 2. stupeň povodňové aktivity. Hladina vody zde totiž přesáhla výšku 160 cm, která odpovídá právě stavu pohotovosti (2. SPA). Na několik minut vystoupala hladina pod přehradou dokonce nad 180 cm, což odpovídá 3. stupni povodňové aktivity, ale po regulaci průtoku zase pod tuto hranici klesla.

17.2.2022 13:34:18 | přečteno 672x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Moderní zásahový automobil pro dobrovolné hasiče z Verdeku

hasici zelena

Předčasný vánoční dárek dostali dobrovolní hasiči z Verdeku, v sobotu 4. prosince 2021 totiž v Dubenci převzali od tamní jednotky SDH požární zásahový automobil značky Iveco. Vozidlo pro ně zakoupilo město Dvůr Králové nad Labem od obce Dubenec, a to za 1,5 milionu Kč bez DPH. Verdecká jednotka tak má pro své zásahy k dispozici moderní techniku.

9.12.2021 10:34:32 | přečteno 384x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Kvůli ptačí chřipce byl zakázán venkovní chov drůbeže na území České republiky

virus

S ohledem na výskyt nebezpečné veterinární nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influenzy, tzv. "ptačí chřipky") vydala Státní veterinární správa jako příslušný správní orgán dne 23. 11. 2021 nařízení k zabránění kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky a k zamezení šíření nebezpečné nákazy. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů se zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Nařízení zároveň omezuje pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže. Cílem přijímaných opatření je minimalizace rizika zavlečení nákazy do chovů. Plné znění nařízení najdete uvnitř článku.

24.11.2021 11:02:34 | přečteno 309x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

2. stupeň povodňové aktivity na Žirecko-Podstránském potoce byl odvolán

povoden zelena

Povodňová komise města Dvůr Králové nad Labem odvolala 2. stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti, který byl ve čtvrtek 4. února ráno vyhlášen na Žirecko-Podstránském potoce v profilu Dvůr Králové nad Labem – Žireč. Odvolání stavu pohotovosti umožnil snížený průtok vody v potoce, jehož hladina 4. února večer klesla pod rozhodnou hranici 80 cm.

5.2.2021 10:31:50 | přečteno 362x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Na Žirecko-Podstránském potoce platí 2. stupeň povodňové aktivity

povoden zelena

Během rána 4. února 2021 Povodňová komise města Dvůr Králové nad Labem vyhlásila 2. stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti, a to na Žirecko-Podstránském potoce v profilu Dvůr Králové nad Labem – Žireč. „Ráno dosáhla hladina potoka 80 centimetrů, což odpovídá druhému stupni povodňové aktivity, a během dne ještě o několik centimetrů stoupla,“ uvedl Jan Jarolím, starosta Dvora Králové nad Labem, a dodal: „Zatím nemáme nahlášené, že by voda napáchala nějaké škody. Navíc přestalo pršet a hladina potoka dále nestoupá. Situaci však stále monitorujeme.

4.2.2021 15:31:41 | přečteno 244x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Bilancování žirečských hasičů

hasici zelena

Se skončeným rokem 2020 se žirečští hasiči mohou ohlédnout za svou činností. Je to téměř pět let, kdy město Dvůr Králové nad Labem po dohodě se spolkem dobrovolných hasičů Žireč zřídilo jednotku požární ochrany. Tato jednotka s působností pro katastr města Dvůr Králové nad Labem měla k dispozici 12 členů a základní vybavení. Začala pracovat z hasičské zbrojnice, která nebyla vytápěná, neměla sociální zázemí a neměla ani zavedenou vodu. Vybavení jednotky bylo velmi omezené s jedním vozidlem značky Avie. To vše ale bylo převýšeno nadšením a odhodláním dobrovolných hasičů, pro které je tato práce srdeční záležitostí. Dnes máme jednotku, která je zařazena jako JPO III s působností i mimo katastr města. Naši hasiči jsou vyškoleni na strojníky, řidiče, zdravotníky, nositele dýchací techniky, na práci s motorovou pilou apod. Řady naší jednotky se rozšířily na 18 členů a k dnešním dnům jsme byli povoláni k více než 100 událostem, ať už to byly požáry, povodně či záplavy, popadané stromy atd.

4.2.2021 11:17:10 | přečteno 370x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek