Krizové řízení

Dobrovolní hasiči z Verdeku převzali od městských strážníků služební automobil

Sdružení dobrovolných hasičů

Od 1. července 2022 slouží dobrovolným hasičům z Verdeku automobil Škoda Octavia 2. generace, který ze svého vozového parku vyřadila Městská policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK). Předání se kromě velitele verdeckých hasičů Michala Hurty a ředitele MPDK Jana Štípka zúčastnil starosta města Jan Jarolím a Pavel Lev, krizový manažer města.

1.7.2022 14:38:43 | přečteno 353x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Prohlédněte si Studii proveditelnosti protipovodňových opatření

povoden zelena

Město Dvůr Králové nad Labem se dlouhodobě zabývá problematikou ochrany svého území před škodami, které by mohla způsobit velká voda, jako se to stávalo pravidelně v předchozích letech. Proto si nechalo společností Sweco Hydroprojekt, a. s., zpracovat ikona souboruStudii proveditelnosti protipovodňových opatření (PPO) / revitalizace Labe a navazujícího území v intravilánu města Dvůr Králové nad Labem“. Studie řeší ochranu stohektarového záplavového území v intravilánu města formou tzv. ohrázování i úpravy vhodného veřejného prostoru v blízkosti řeky Labe formou řešení blízkých přírodě.

15.7.2022 10:37:42 | přečteno 677x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Den bezpečnosti na MŠ Drtinova

rodina zelena

VIDEOREPORTÁŽ: Zahrada mateřské školy v Drtinově ulici se ve čtvrtek 30. září stala dějištěm preventivně-výchovné akce s názvem Den bezpečnosti, kterou uspořádalo město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s MŠ Drtinova. Děti ze všech pracovišť MŠ Drtinova se seznámily s prací složek integrovaného záchranného systému, dozvěděly se řadu praktických informací z dopravní výchovy a nechyběla ani ukázka kynologického výcviku psů Policie ČR.

4.10.2021 17:03:34 | přečteno 982x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Ve Špýcharu městského muzeu prezentovali studii protipovodňových opatření

povoden zelena

Po zkušenostech s povodněmi, jež se periodicky opakují, se město Dvůr Králové nad Labem dlouhodobě zabývá problematikou ochrany svého území před škodami způsobenými velkou vodou. V pondělí 16. května 2022 se proto v sále Špýcharu městského muzea uskutečnila veřejná prezentace nové studie, kterou město nechalo zpracovat a jež řeší jednak ochranu obydleného území formou tzv. „ohrázkování“, jednak úpravy veřejného prostoru v blízkosti řeky Labe.

19.5.2022 9:08:45 | přečteno 657x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Pátek 13. – Den požární bezpečnosti cílí na požáry v přírodě

Hasičský záchranný sbor

Již několik let Česká asociace hasičských důstojníků vyhlašuje pátek třináctého Dnem požární bezpečnosti. Letos tento den připadá na 13. května a je věnován především problematice nebezpečí vzniku požáru v přírodním prostředí, kde požáry pravidelně přibývají s příchodem jara a provázejí nás přes celé léto až do podzimu. Hasičský záchranný sbor proto připravil několik tematických informačních materiálů, které najdete v tomto článku.

13.5.2022 8:45:32 | přečteno 329x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

3 metry k životu – Parkuji ohleduplně

Hasičský záchranný sbor

Královédvorští profesionální hasiči ve druhém květnovém týdnu absolvovali ve Dvoře Králové nad Labem výcvik s výškovou technikou, který měl ověřit dostupnost nástupních ploch u výškových budov ve městě. Zároveň tím ověřili, zda se mají k budovám i s ohledem na zaparkovaná vozidla jak dostat. Hasiči s technikou zavítali k panelovým domům v ulici 17. listopadu, v Macharově ulici a na sídlišti ve Strži. Cvičení mimo jiné upozornilo na projekt „3 metry k životu – Parkuji ohleduplně“, který připravily HZS Středočeského kraje a HZS Praha. Ten neagresivní formou upozorňuje obyvatele na rizika, která plynou z nedodržování legislativy při parkování vozidel.

12.5.2022 15:48:54 | přečteno 79x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

V Hankově domě se konalo vojenské cvičení

Armáda ČR

Ve středu 4. května se salonek Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem stal místem plánovaného vojenské cvičení aktivních záloh, které pořádalo obvodní oddělení Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové. „Jedná se o praktický nácvik provádění odvodů občanů, kteří by v rámci vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podléhali branné povinnosti. Zároveň si prohlížíme a hodnotíme dané prostory, které nám určilo město Dvůr Králové nad Labem,“ vysvětlila mjr. Martina Urbánková. Hankův dům nebyl zvolen náhodně, právě zde totiž odvody probíhaly, a to až do roku 2004, kdy byly zastaveny.

11.5.2022 14:15:47 | přečteno 2491x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Zveme do Špýcharu muzea na veřejnou prezentaci studie protipovodňových opatření

informace zelena

Město Dvůr Králové nad Labem se dlouhodobě zabývá problematikou ochrany svého území proti povodním ve formě takzvaného „ohrázkování“. Přestože povodně nejsou v posledních letech tak ničivé, stále patří k  největším potencionálním rizikům a v případě mimořádné události mohou mít zásadní dopad na život obyvatel a rozvoj města. I proto město nechalo zpracovat „Studii proveditelnosti protipovodňových opatření (PPO) / revitalizace Labe a  navazujícího území v intravilánu města Dvůr Králové nad Labem“, která mapuje možná rizika a navrhuje protipovodňová opatření jež mohou zásadně omezit vylití řeky Labe z jejího koryta, a to nejen v centru města. Součástí navrhovaných protipovodňových opatření je i  možný vznik tzv. náplavek, tedy otevřených přístupů k Labi řešených přírodě blízkou formou. Veřejnost bude mít možnost se se studií seznámit na  veřejné prezentaci, která se uskuteční 16. května od 17:00 hod. v sále Špýcharu městského muzea. 

25.4.2022 12:04:57 | přečteno 334x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Druhý stupeň povodňové aktivity byl na profilu Les Království odvolán

informace zelena

Ve čtvrtek 17. února 2022 ve 22:00 hodin došlo na řece Labi v profilu „A“ Les Království k poklesu hodnot výšky hladiny na 147 cm, proto povodňová komise města Dvůr Králové nad Labem odvolala 2. stupeň povodňové aktivity. Zároveň došlo ke snížení průtoku vody pod 60 m3/s.

18.2.2022 8:54:47 | přečteno 771x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Hladinu vody v Labi zvedl déšť, na profilu Les Království platí stav pohotovosti

povoden zelena

Povodňová komise města Dvůr Králové nad Labem vyhlásila ve čtvrtek 17. února ve 13 hodin na řece Labi na profilu Les Království 2. stupeň povodňové aktivity. Hladina vody zde totiž přesáhla výšku 160 cm, která odpovídá právě stavu pohotovosti (2. SPA). Na několik minut vystoupala hladina pod přehradou dokonce nad 180 cm, což odpovídá 3. stupni povodňové aktivity, ale po regulaci průtoku zase pod tuto hranici klesla.

17.2.2022 13:34:18 | přečteno 1539x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek