O forenzní značení je stále zájem, speciální mikrotečky už chrání kola za více než 5 milionů korun

Značení kol logo

Již více než dva roky realizuje Městská policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK) v rámci prevence kriminality projekt forenzního značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek, který má za úkol snížit majetkovou  trestnou činnost a ochránit majetek občanů města. „Od září 2019, kdy jsme projekt spustili, jsme označili celkem 169 jízdních kol v hodnotě přes 5 milionů Kč,“ říká Jan Štípek, ředitel MPDK. 

Podle jeho slov je o forenzní značení mezi obyvateli stále zájem, i když ne tak velký jako na počátku. „Zatímco v úvodu jsme jízdní kola značili každou středu, nyní je to jednou měsíčně. Během pandemie jsme také museli na čas forenzní značení přerušit, protože strážníci plnili jiné úkoly spojené s nouzovým stavem, navíc jsme měli nedostatek značící látky, která se dováží z Anglie. V současné době už ale zase jízdní kola značíme, v říjnu jich bylo deset, v listopadu čtyři,“ podotýká.

Forenzní značení probíhá prostřednictvím speciálních mikroteček s jedinečnou syntetickou DNA, která je po zaschnutí pouhým okem neviditelná a bez viditelného poškození neodstranitelná. „Předností této metody je jednoduchá aplikace, odolnost vůči vnějším vlivům a dlouhá životnost. Označené předměty jsou také zaregistrovány v naší databázi a v mezinárodním registru a informace o nich mohou využívat strážníci i policisté,“ vysvětluje Jan Štípek a pokračuje: „Navíc je na takto označených předmětech ještě samolepka s nápisem, která slouží k odstrašení potenciálního zloděje.“ A to zřejmě funguje, protože jak Jan Štípek přiznává, za uplynulé dva roky nebylo na MPDK nahlášeno jediné odcizené kolo, které by strážníci měli v  databázi.

Forenzní značení probíhá přímo na služebně MPDK, a to vždy první středu v měsíci, pro občany města Dvůr Králové nad Labem je zdarma. Konkrétní hodinu si mohou občané rezervovat prostřednictvím rezervačního systému na stránkách www.mudk.cz. „K samotnému značení by pak měli přijít s řádně očištěným jízdním kolem a mít s sebou občanský průkaz, doklad o koupi a vyplněné příslušné formuláře – přihlášku do evidence kol, souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení o nabytí kola. V případě, že by tyto formuláře neměli s sebou, mohou je vyplnit i přímo na služebně,“ dodává Jan Štípek.

 
Miroslava Kameníková


Dotazníkové šetření pro občany

Občany, kteří se do projektu forenzního značení zapojili, prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, který poskytne zpětnou vazbu. Vyplnění dotazníku zabere cca 1-2 minuty a jeho výsledky budou využity při průběžném hodnocení tohoto projektu. On-line otazník můžete vyplnit do středy 15. prosince 2021.

On-line dotazník na portálu Survio můžete vyplnit na: www.survio.com/survey/d/N5P7R3E1W4D9U1O6T


Forenzní značení kol

Forenzní značení kol

Forenzní značení kol

 
Forenzní značení kol

Forenzní značení kol

 
Forenzní značení kol

Forenzní značení kol

 
Forenzní značení kol

Forenzní značení kol

 
Forenzní značení kol

Forenzní značení kol

 
Forenzní značení kol

Forenzní značení kol

 
Forenzní značení kol

Forenzní značení kol

 
Forenzní značení kol

Forenzní značení kol

 
Forenzní značení kol

Forenzní značení kol

 
Forenzní značení kol

Forenzní značení kol

 
Forenzní značení kol

Forenzní značení kol

 
 
Vytvořeno 1.12.2021 11:50:50 | přečteno 290x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková