Prevence kriminality

Město Dvůr Králové nad Labem má schválený Plán prevence kriminality na období 2017–2022

informace zelena

Zastupitelé města schválili na svém zasedání 7. prosince 2017 Plán prevence kriminality města Dvůr Králové nad Labem na období 2017–2022 (dále  PPK). Jedná se o strategický dokument, který připravil manažer prevence kriminality Jan Štípek ve spolupráci s komisí prevence kriminality, odborem školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a také s Úřadem práce. Hlavními cíli plánu jsou snižování míry a závažnosti trestné činnosti, zvyšování pocitu bezpečí občanů města a jejich aktivní účast na omezování příčin kriminality.

13.12.2017 11:34:59 | přečteno 418x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Školačky ve Strži se učily sebeobraně

informace zelena

Jan Štípek, manažer prevence kriminality na Městském úřadu Dvůr Králové nad Labem, zavítal v úterý 9. května spolu se strážníkem Městské policie Dvůr Králové nad Labem Petrem Karbanem do ZŠ Strž. S žákyněmi druhého stupně zde besedovali na téma osobní bezpečí, nechyběla však ani ukázka sebeobrany.

1.6.2017 10:24:01 | přečteno 410x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Krizová komunikace – kdy i slova strážníků mohou zachránit životy

policie zelena

Představte si školní třídu plnou vyděšených dětí, po které se prochází muž v maskáčích s pistolí, který přes zavřené dveře křičí: „Mám u sebe bombu, a jestli tady do hodiny nebude někdo z televize, tak je tu všechny zabiju!“ I tak může vypadat den strážníků městské policie. Co teď, jak se zachovat?

28.4.2017 11:14:19 | přečteno 899x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Školáci se učili, jak správně poskytnout první pomoc

informace zelena

Pro žáky třetích tříd ze ZŠ Strž připravil Jan Štípek, manažer prevence kriminality na Městském úřadu Dvůr Králové nad Labem, výuku základů první pomoci. Akce se uskutečnila v rámci projektu „Umíme pomoci“, a to ve středu 5. dubna 2017.

12.4.2017 10:41:28 | přečteno 272x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Akce „Neboj se, ubraň se!“

logolink demen 
Dne 23. února 2017 proběhl ve spolupráci s Farní charitou Dvůr Králové nad Labem, konkrétně s Nízkoprahovým klubem Střelka a SAS Klub Labyrint, první informační seminář s názvem „Neboj se, ubraň se!“. Program se konal ve Volnočasovém klubu Vítězná a zúčastnilo se ho celkem 35 osob. Všichni účastníci měli možnost si pod vedením zkušených lektorů na vlastní kůži vyzkoušet nejjednodušší způsoby sebeobrany a reakce pod tlakem. Byli také seznámeni s tím, jak se lze improvizovaně bránit předměty, které u sebe běžně nosí.
13.3.2017 9:45:03 | přečteno 377x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Školáci se učili, jak správně poskytnout první pomoc, a povídali si o bezpečnosti

informace zelena

Manažer prevence kriminality královédvorského městského úřadu Jan Štípek pokračuje ve spolupráci se strážníky ze skupiny Prevence kriminality Městské policie Dvůr Králové nad Labem v pořádání zajímavých přednášek určených pro žáky základních škol.

28.2.2017 11:48:13 | přečteno 314x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Na webu Záchranného kruhu naleznete nejen výuková videa pro děti

verejne zakazky zelena

Asociace Záchranný kruh je nezisková organizace, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce se kterými společně vyvíjí a realizuje systém informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. Je provozovatelem webového portálu www.zachranny-kruh.cz,  jehož cílem je zajistit účinnou a systematickou informovanost s ohledem na bezpečnost a ochranu obyvatelstva. Přináší aktuální zpravodajství, výukové aplikace pro jednotlivé cílové skupiny – zejména děti a mládež, jejich pedagogy i rodiče, informuje o činnostech jednotlivých složek IZS, případně partnerů Asociace "Záchranný kruh", za účelem zlepšení informovanosti obyvatelstva v této oblasti. Portál získal významné celostátní ocenění společnosti ASIS – „Bezpečností projekt roku 2007“.

15.2.2017 12:25:07 | přečteno 875x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Maminky se učily základům sebeobrany, spolupráce s mateřským centrem bude pokračovat

MC Žirafa

Zajímavou akci zacílenou na sebeobranu a řešení krizových situací připravili pro maminky v Mateřském centru Žirafa (MC Žirafa). Ve čtvrtek 3. listopadu do centra zavítal Jan Štípek, manažer prevence kriminality Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, a strážníci z Preventivní skupiny Městské policie Dvůr Králové nad Labem (MPDK). Během besedy nechyběly praktické ukázky, jak předcházet možnému napadení a jak se efektivně bránit.  

11.11.2016 10:19:01 | přečteno 566x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Připravuje se plán prevence kriminality na období 2016–2020

informace zelena

Nové projekty zaměřené na prevenci kriminality připravuje v současné době Jan Štípek, manažer prevence kriminality Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Jedním z nich je i plán prevence kriminality do roku 2020, strategický dokument, díky němuž bude možné čerpat dotace na různé aktivity.

31.10.2016 10:04:17 | přečteno 433x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Projektu Nedáme se učí seniory bránit se „šmejdům“

Policie ČR - logo

V Královéhradeckém kraji začal preventivní inovativní projekt „Nedáme se“, který zážitkovou formou učí seniory bránit se nejen „šmejdům“ a podvodníkům. Senioři jsou vzděláváni zábavnou formou, pomocí komentovaného divadelního představení s možnostmi nácviku obranných technik. Účastníci se učí asertivně reagovat na nátlak, který je na ně v reálné situaci kladen, jsou upozorněni na záminky, techniky a metody, které podvodníci používají a učí se, jak na ně reagovat.

14.10.2016 9:15:38 | přečteno 670x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek