Rozpočet a finance

Město Dvůr Králové nad Labem má schválený rozpočet na rok 2022

penize zelena

Město Dvůr Králové nad Labem bude v roce 2022 hospodařit s deficitním rozpočtem. Zatímco plánované příjmy činí 450,17 mil. Kč, výdaje jsou 614,67 mil. Kč. Rozpočet do vyrovnaného sestavení doplňuje financování ve výši 164,5 mil. Kč, které pokryjí jednak zůstatky na účtech z předchozích let, jednak kontokorent v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč a prostředky z úvěru ve výši 160 mil. Kč, který si město vzalo na financování svých investičních záměrů.

20.12.2021 15:42:05 | přečteno 324x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Nadační fond nemocnice dostane od města finanční dar 50 tisíc Kč

Městská nemocnice logo

Zastupitelé rozhodli o poskytnutí finančního daru ve výši 50 tisíc Kč na rozvoj činnosti Nadačního fondu pro podporu Městské nemocnice, a. s., ve Dvoře Králové nad Labem. O využití peněz rozhoduje správní rada nadačního fondu dle potřeb nemocnice. Město Dvůr Králové nad Labem již v letošním roce poskytlo královédvorské městské nemocnici, která je součástí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, 250 tisíc Kč na zajištění provozu dětské pohotovosti. 

6.10.2021 13:05:55 | přečteno 126x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Peníze z úvěru město použije na stavbu čistírny v Žirči, chodníku, cyklostezky i na rekonstrukce

penize zelena

Stošedesátimilionový úvěr, který si město Dvůr Králové nad Labem letos vzalo od bankovního ústavu, využije na investiční akce realizované a připravované v letech 2021 až 2023. Jejich seznam schválila rada města na své schůzi ve středu 22. září 2021. „Vybrali jsme stavební akce v součtu za téměř 170 milionů Kč. Jedná se o aktuálně probíhající rekonstrukci domu sv. Žofie a výstavbu kanalizace a ČOV v Žirči, kde se jedná o finanční spoluúčast na akci, dále o vybudování cyklostezky Stanovice – Žireč, na které máme stavební povolení a nyní kontrolujeme aktualizaci prováděcí projektové dokumentace, a také o rekonstrukci budovy bývalé ZŠ Komenského, na kterou máme zpracovanou prováděcí dokumentaci potřebnou pro výběr zhotovitele a požádali jsme o stavební povolení,“ říká místostarostka Alexandra Jiřičková.

29.9.2021 16:40:52 | přečteno 177x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Město Dvůr Králové nad Labem si vezme na investice stošedesátimilionový úvěr

penize zelena

Zastupitelé na svém červnovém zasedání souhlasili, že si město Dvůr Králové nad Labem půjčí od Československé obchodní banky 160 milionů Kč. Úvěr je zajištěn prostřednictvím platebního styku přes daný bankovní ústav, město tedy nemusí dát do zástavy žádný nemovitý majetek. 

16.6.2021 11:27:46 | přečteno 460x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Uzavření pokladny v úterý 2. března 2021

jine nebezpeci zelena

Upozorňujeme občany, že v úterý 2. března 2021 bude z provozních důvodů uzavřeno pracoviště pokladny v hlavní budově Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38. Omlouváme se za případné komplikace.

1.3.2021 8:48:43 | přečteno 226x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2021

informace zelena

Město Dvůr Králové nad Labem bude v roce 2021 hospodařit s deficitním rozpočtem. Zatímco plánované příjmy činí 404,56 mil. Kč, výdaje jsou 444,78 mil. Kč. Rozpočet do vyrovnanosti doplňuje financování ve výši 40,22 mil. Kč, které nemá charakter ani příjmů, ani výdajů, a pokryje ho zůstatek finančních prostředků z let minulých a smluv o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč. Rozpočet schválili zastupitelé na svém prosincovém zasedání.

16.12.2020 13:47:51 | přečteno 323x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Informace k možnosti města posunout splatnost místního poplatku z pobytu nebo jeho prominutí

penize zelena

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady do ekonomické sféry obyvatel obcí se vyskytují časté dotazy na možnost snížit místní poplatky nebo posunout jejich splatnost na dobu po ukončení nouzového stavu. Obec může změnu sazby nebo splatnosti místního poplatku provést pouze změnou stávající obecně závazné vyhlášky, a to na zasedání zastupitelstva obce. Rada obce ani starosta obce nemají pravomoc provádět změnu sazeb či splatnosti místních poplatků ani v době nouzového stavu. Správcem poplatku je obecní úřad, přičemž správa poplatku je výkonem přenesené působnosti. 

30.4.2020 10:56:59 | přečteno 179x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

V roce 2020 bude město Dvůr Králové nad Labem hospodařit s téměř půl miliardou korun

penize zelena

Na prosincovém zasedání schválili zastupitelé rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2020, který je zpracován jako deficitní. Zatímco celkové výdaje jsou 483,18 mil. Kč, příjmy činí 447,80 mil. Kč. Schodek rozpočtu 35,38 mil. Kč je pokryt zůstatkem finančních prostředků, které má město z minulých let, a také smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši 100 mil. Kč.

18.12.2019 11:52:44 | přečteno 729x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2019, v plánu je řada významných investičních akcí

penize zelena

Zastupitelé města schválili na svém zasedání 6. prosince deficitní rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2019. Celkové příjmy činí 425,64 mil. Kč a výdaje 478,97 mil. Kč. Rozpočet do vyrovnanosti doplňuje financování ve výši 53,33 mil. Kč, které nemá charakter ani příjmů, ani výdajů, a pokryje ho zůstatek finančních prostředků z let minulých a smluv o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč.

10.12.2018 16:41:52 | přečteno 506x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 ovlivňují plánované investiční akce

penize zelena

Zastupitelé Dvora Králové nad Labem na svém zasedání ve čtvrtek 7. prosince 2017 schválili deficitní rozpočet města na rok 2018. Celkové příjmy činí 360,99 mil. Kč, výdaje necelých 437,98 mil. Kč. Rozpočet do jeho vyrovnanosti doplňuje financování, které nemá charakter ani příjmů, ani výdajů, a je ve výši 76,99 mil. Kč. Plánovaný deficit pokryjí zůstatky prostředků na účtech z předcházejících období a smluvně zajištěné úvěrové prostředky.

12.12.2017 12:44:49 | přečteno 762x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek