Informace k možnosti města posunout splatnost místního poplatku z pobytu nebo jeho prominutí

penize zelena

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady do ekonomické sféry obyvatel obcí se vyskytují časté dotazy na možnost snížit místní poplatky nebo posunout jejich splatnost na dobu po ukončení nouzového stavu. Obec může změnu sazby nebo splatnosti místního poplatku provést pouze změnou stávající obecně závazné vyhlášky, a to na zasedání zastupitelstva obce. Rada obce ani starosta obce nemají pravomoc provádět změnu sazeb či splatnosti místních poplatků ani v době nouzového stavu. Správcem poplatku je obecní úřad, přičemž správa poplatku je výkonem přenesené působnosti. 

Správce poplatku umožňuje provést v souladu s § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, úhradu místního poplatku z pobytu, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou města č. 3/2019, článek 6 Sazba poplatku, vždy nejpozději do 15. dne po uplynutí každého čtvrtletí, po lhůtě splatnosti bez jakékoliv sankce a to:

  • za období 1. čtvrtletí roku 2020 do 15.10.2020

a

  • za období 2. čtvrtletí roku 2020 do 15.12.2020.
odbor rozpočtu a financí
Vytvořeno 30.4.2020 10:56:59 | přečteno 212x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková