Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2018 ovlivňují plánované investiční akce

penize zelena

Zastupitelé Dvora Králové nad Labem na svém zasedání ve čtvrtek 7. prosince 2017 schválili deficitní rozpočet města na rok 2018. Celkové příjmy činí 360,99 mil. Kč, výdaje necelých 437,98 mil. Kč. Rozpočet do jeho vyrovnanosti doplňuje financování, které nemá charakter ani příjmů, ani výdajů, a je ve výši 76,99 mil. Kč. Plánovaný deficit pokryjí zůstatky prostředků na účtech z předcházejících období a smluvně zajištěné úvěrové prostředky.

Největší část výdajů, 137,11 mil. Kč, poputuje na plánované investice. Zásadní investiční akcí je první část rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady (47,9 mil. Kč), během níž by měl být do budovy A vybudován nový bezbariérový vchod se schodištěm s bezbariérově řešenými podestami a výtahem, vytvořeno školní poradenské pracoviště a odborné učebny se zázemím a odpovídajícím vybavením apod. Dále se jedná o rekonstrukci a vybavení speciálních učeben v ZŠ Podharť (5,5 mil. Kč), ZŠ 5. května (1,8 mil. Kč) a ZŠ Strž (1,8 mil. Kč). Počítá se také s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace v ulicích Pod ZOO (1,85 mil. Kč), Pod Safari (2,5 mil. Kč) a v ulici Čelakovského včetně kruhové křižovatky u  léčebny zrakových vad (4,1 mil. Kč) nebo s pokračováním ve výstavbě metropolitní sítě (2,5 mil. Kč). Mezi investicemi jsou zahrnuty i oprava komunikace ve Vorlechu (2,3 mil. Kč), rekonstrukce komunikace pro pěší v Dukelské ulici (1,25 mil. Kč), rekonstrukce ulic plk. Švece (2,5 mil. Kč) nebo Staškova (1,5 mil. Kč), stavba kruhové křižovatky u oční školy (4,9 mil. Kč) atd. Uhrazena bude také další splátka na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici 28. října (3,45 mil. Kč).

K dalším plánovaným výdajům patří prostředky na opravy a udržování majetku města v souhrnné výši 50,36 mil. Kč, neinvestiční a investiční příspěvek technickým službám města 50,88 mil. Kč, plánované výdaje na školství 26,56 mil. Kč, na sociální služby včetně neinvestičního příspěvku pečovatelské službě města 12,43 mil. Kč a na oblast kultury 23,98 mil. Kč, které zahrnují i prostředky na podporu a rozvoj sportu a příspěvky na granty. Výdaje na životní prostředí jsou vyčísleny na 4,19 mil. Kč a obsahují prostředky na oblast odpadového hospodářství. Rozpočet pamatuje také na příspěvek HZS Královéhradeckého kraje (400 tis. Kč), na dobrovolné hasiče (rozšíření garáže a výměna vrat u hasičské zbrojnice v Žirči – 1,35 mil. Kč), na krizové řízení (varovný informační systém protipovodňové ochrany – 1,5 mil. Kč) nebo na zajištění dětské lékařské pohotovosti (200 tis. Kč). Zahrnuje mimo jiné i výdaje na dopravní obslužnost, příspěvek na provozování MHD, výdaje na vnitřní správu a personální a mzdové výdaje.

Největší část v oblasti příjmů budou tvořit daňové příjmy (zhruba 233,08 mil. Kč) a nedaňové příjmy tvořené především z nájmů z objektů ve vlastnictví města a výnosy z jednotlivých dalších činností vykonávaných na úseku státní správy a samosprávy (necelých 86 mil. Kč). Další velkou oblastí příjmů jsou předpokládané dotační prostředky, celkový objem všech zatím zapojených dotací činí téměř 36,6 mil. Kč.

Zastupitelé zároveň schválili rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2017, kterým došlo k úpravě letošního rozpočtu v souladu s vývojem skutečných příjmů a výdajů. Po této úpravě je rozpočet města na rok 2017 sestaven jako deficitní. Výdaje činí 406,09 mil. Kč, příjmy 360,35 mil. Kč a financování 45,74 mil. Kč. Schválen byl rovněž střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019–2020.

Miroslava Kameníková
tisková mluvčí

Vytvořeno 12.12.2017 12:44:49 | přečteno 773x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková