V roce 2020 bude město Dvůr Králové nad Labem hospodařit s téměř půl miliardou korun

penize zelena

Na prosincovém zasedání schválili zastupitelé rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2020, který je zpracován jako deficitní. Zatímco celkové výdaje jsou 483,18 mil. Kč, příjmy činí 447,80 mil. Kč. Schodek rozpočtu 35,38 mil. Kč je pokryt zůstatkem finančních prostředků, které má město z minulých let, a také smlouvami o kontokorentním úvěru v souhrnné výši 100 mil. Kč.

Výdaje

„Jako každý rok rozpočet ovlivňují plánované nákladné investiční akce. V roce 2020 se jedná o modernizaci technologie chlazení a zázemí na zimním stadionu za 35 mil. Kč a také o rekonstrukce komunikací, které připravujeme ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Na rekonstrukci Heydukovy ulice je vyčleněno v součtu 13,1 mil. Kč, na rekonstrukci Krkonošské dokonce 25,5 mil. Kč. V těchto ulicích se kromě rekonstrukce vozovky plánuje např. také obnova vodovodu a kanalizace včetně jejího prodloužení, nové veřejné osvětlení a také rekonstrukce chodníků,“ říká místostarostka města Alexandra Jiřičková, jež má ve své gesci odbor rozpočtu a financí. 

Peníze dále půjdou například na modernizaci Tyršova koupaliště (v součtu 5,6 mil. Kč), kde bude dokončena stavba nového sociálního zázemí a chystá se rekonstrukce druhého bazénu. V roce 2020 by se měla realizovat také půdní vestavba v ZŠ Podharť (6 mil. Kč), rekonstrukce chodníku a komunikace v ulici Pod Safari (5,5 mil. Kč), chodník ve Verdeku (5 mil. Kč), zasíťování lokality Sylvárov pod areálem technických služeb (5 mil. Kč), rekonstrukce podlahy tělocvičny v ZŠ Strž (3,5 mil. Kč), rekonstrukce chodníků v Nedbalově ulici (2 mil. Kč) nebo mostu v parku Schulzovy sady (2 mil. Kč), další etapa metropolitní sítě (2 mil. Kč) atd.

 Významné jsou i předpokládané prostředky na opravy a udržování majetku města (v souhrnu 33,49 mil. Kč), investiční a neinvestiční příspěvek technickým službám města (5,75 mil. Kč a 48,9 mil. Kč), výdaje na školství (28,79 mil. Kč), na oblast kultury (27,38 mil. Kč), příspěvek Pečovatelské službě města (12,07 mil. Kč), výdaje na životní prostředí (5,56 mil. Kč), příspěvek na provozování městské autobusové dopravy (3,6 mil. Kč), nechybí ani prostředky na zajištění činnosti jednotek SDH Žireč, SDH Verdek, povodňové komise a oblast krizového řízení (v součtu 3,06 mil. Kč). Jako v předcházejících letech město i v roce 2020 podpoří zajištění dětské lékařské pohotovosti v nemocnici a nemocniční nadační fond (dohromady 300 tisíc Kč). 

Příjmy

Co se týká příjmů, největší položku – 256,13 mil. Kč – tvoří veškeré předpokládané daňové výnosy spolu s výnosy ze správních a místních poplatků a ostatními daňovými příjmy. „Je to téměř 60 % všech předpokládaných příjmů. Výrazně se do rozpočtu promítnou také příjmy z dotací, které jsou nyní plánovány ve výši 98 mil. Kč,“ říká Alexandra Jiřičková. Přes 73 mil. Kč pak město získá především z nájemného z objektů ve svém vlastnictví a přes 20 mil. Kč z prodejů nemovitostí. 

Miroslava Kameníková 

Vytvořeno 18.12.2019 11:52:44 | přečteno 744x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková