Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2021

informace zelena

Město Dvůr Králové nad Labem bude v roce 2021 hospodařit s deficitním rozpočtem. Zatímco plánované příjmy činí 404,56 mil. Kč, výdaje jsou 444,78 mil. Kč. Rozpočet do vyrovnanosti doplňuje financování ve výši 40,22 mil. Kč, které nemá charakter ani příjmů, ani výdajů, a pokryje ho zůstatek finančních prostředků z let minulých a smluv o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč. Rozpočet schválili zastupitelé na svém prosincovém zasedání.

Výdaje

Největší část výdajů rozpočtu tvoří jako každoročně investiční akce, na rok 2021 jsou plánovány ve výši 128,2 mil. Kč. K těm nejvýznamnějším patří například další etapa rekonstrukce Azylového domu Žofie (15,5 mil Kč), kde vzniknou nové byty a nové pokoje, modernizace technologie a stavební úpravy zázemí zimního stadionu (11 mil. Kč), výstavba komunikace včetně zasíťování a veřejného osvětlení v lokalitě Sylvárov pod technickými službami (v souhrnu za 15,5 mil. Kč), I. etapa výstavby ČOV v Žirči (10,7 mil. Kč), rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích Zborovská (10,5 mil. Kč) a Karolíny Světlé (5 mil. Kč), rekonstrukce chodníku ve Verdeku (5 mil. Kč) nebo rekonstrukce komunikace u MŠ v Lipnici (5 mil. Kč).

Významnou součástí rozpočtu jsou také předpokládané výdaje na opravy a udržování majetku města (22,52 mil. Kč), neinvestiční a investiční příspěvek technickým službám (52,17 mil. Kč a 1,5 mil. Kč), výdaje na školství (29,46 mil. Kč), kulturu (28,63 mil. Kč), které zahrnují i prostředky na podporu a rozvoj sportu a příspěvky na vyhlášené okruhy obecně prospěšných aktivit a sociální služby (15,25 mil. Kč) včetně neinvestičního příspěvku pečovatelské službě města. Nezanedbatelné nejsou ani výdaje na životní prostředí (6,85 mil. Kč) nebo výdaje na dopravní obslužnost, provozování MHD, činnosti z oblasti krizového řízení, na dobrovolné hasiče ve Verdeku a v Žirči či personální a mzdové výdaje. Město Dvůr Králové nad Labem pamatuje ve svém rozpočtu také na příspěvek na zajištění dětské lékařské pohotovosti a příspěvek nadačnímu fondu městské nemocnice atd.

„Nechtěli jsme investiční akce z rozpočtu na rok 2021 škrtat, proto jsme některé z nich rozložili v čase, například výstavbu nových chodníků nebo rekonstrukci druhého bazénu na Tyršově koupališti. U některých je důvodem velký rozsah prací, u některých jejich financování. Uvidíme také, zda a jak na nás ekonomicky dopadne současná koronavirová pandemie nebo možné výpadky daňových příjmů, o kterých se nyní tolik diskutuje. Případné změny v rozpočtu bychom řešili během roku v rámci takzvaných rozpočtových opatření,“ uvedl starosta Jan Jarolím.

Příjmy

Na straně příjmů tvoří nejvýznamnější položku předpokládané daňové výnosy a výnosy ze správních a místních poplatků a ostatní daňové příjmy plánované ve výši 257,7 mil. Kč. Nedaňové příjmy činí 73,23 mil. Kč a tvoří je zejména nájmy z nemovitostí ve vlastnictví města, nájemné od společností Lesy města, s. r. o., a Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., apod. Z ostatních příjmů se počítá s příjmy z prodejů pozemků, domů, bytů a staveb (37,75 mil. Kč). Podstatnou oblast příjmů tvoří i předpokládané dotační prostředky, které jsou nyní v souhrnné výši 35,88 mil. Kč.

Zastupitelé zároveň schválili střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období 2022–2023, který nahradil dosavadní dokument.

Rozpočet města je zveřejněn zde.

Miroslava Kameníková

Vytvořeno 16.12.2020 13:47:51 | přečteno 390x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková