Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2019, v plánu je řada významných investičních akcí

penize zelena

Zastupitelé města schválili na svém zasedání 6. prosince deficitní rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2019. Celkové příjmy činí 425,64 mil. Kč a výdaje 478,97 mil. Kč. Rozpočet do vyrovnanosti doplňuje financování ve výši 53,33 mil. Kč, které nemá charakter ani příjmů, ani výdajů, a pokryje ho zůstatek finančních prostředků z let minulých a smluv o kontokorentním úvěru v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč.

Rozpočet stejně jako v předcházejících letech ovlivňují významné investiční akce v celkové výši 150,18 mil. Kč, které město Dvůr Králové nad Labem plánuje v roce 2019 realizovat. Jedná se zejména o dokončení nákladné rekonstrukce budovy A ZŠ Schulzovy sady za 63,5 mil. Kč, plánovanou rekonstrukci Čelakovského ulice včetně vodovodní a kanalizační sítě za 19 mil. Kč a rekonstrukci a vybavení speciální učebny v ZŠ Podharť (6 mil. Kč). Dále se počítá s výdaji na rekonstrukci komunikace a chodníků v ulici Pod Safari (5,2 mil. Kč), na varovný informační systém a digitální povodňový plán (4,4 mil. Kč), pokračování rekonstrukce fasády Hankova domu (4,1 mil. Kč.), na sportovní hřiště s umělým povrchem na letním stadionu (3,5 mil. Kč), chystanou expozici textilního tisku (2,5 mil. Kč), vybavení sdílené učebny robotiky a informatiky (2,3 mil. Kč), na další etapu výstavby metropolitní sítě (2 mil. Kč), rekonstrukci bytů na sociální bydlení (1,7 mil. Kč) nebo na dopravní techniku pro jednotku SDH Žireč (1,2 mil. Kč).

Významné jsou také předpokládané výdaje na opravy a udržování majetku města (33,05 mil. Kč), neinvestiční a investiční příspěvek technickým službám (43,14 mil. Kč a 4,85 mil. Kč), výdaje na školství (28,16 mil. Kč), kulturu (26,53 mil. Kč) a sociální služby včetně neinvestičního příspěvku pečovatelské službě města (13,12 mil. Kč). Nezanedbatelné nejsou ani výdaje na životní prostředí (4,30 mil. Kč) nebo výdaje na dopravní obslužnost, provozování MHD, činnosti z oblasti krizového řízení, dobrovolné hasiče či personální a mzdové výdaje. Stejně jako v předchozích letech město Dvůr Králové nad Labem pamatuje ve svém rozpočtu na příspěvek pro HZS Královéhradeckého kraje (400 tis. Kč) a na zajištění dětské lékařské pohotovosti (200 tis. Kč).

Na straně příjmů tvoří nejvýznamnější položku předpokládané daňové výnosy, výnosy ze správních a místních poplatků a ostatní daňové příjmy (239,30 mil. Kč). Nedaňové příjmy činí 87,12 mil. Kč a tvoří je zejména nájmy z objektů ve vlastnictví města, nájemné od společností Lesy města, s. r. o., a Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., apod. Z ostatních příjmů se počítá s příjmy z prodejů pozemků, domů, bytů a staveb (4,50 mil. Kč). Podstatnou oblast příjmů tvoří i předpokládané dotační prostředky, které jsou nyní v souhrnné výši 94,72 mil. Kč. Nejvýznamnější podíl na této částce má dotace na rekonstrukci budovy A ZŠ Schulzovy sady (61,18 mil. Kč).

Zastupitelé zároveň schválili střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období 2020–2021, který nahradil dosavadní dokument.

Miroslava Kameníková

Vytvořeno 10.12.2018 16:41:52 | přečteno 521x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková