Rozvoj, investice a správa majetku

Nové lampy veřejného osvětlení na pěšině mezi ulicemi Alešova a Bezručova

TSm logo

Pracovníci technických služeb v uplynulých dnech dokončili instalaci dvou nových lamp veřejného osvětlení na nedávno rekonstruované pěší komunikaci, která vedle železniční vlečky spojuje Alešovu a Bezručovu ulici. Moderní lampy, které jsou stejného typu jako ty již dříve instalované ve Vrchlického či Zátopkově ulici v Podharti, fungují na bázi moderní LED technologie a s příkonem 15 W mají méně než čtvrtinovou spotřebu elektřiny oproti starším typům se sodíkovými výbojkami.

15.9.2023 14:22:45 | přečteno 80x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Rekonstrukce chodníku ve Vrchlického ulici

prace silnice zelena

Pracovníci královédvorské firmy REKOM – Petr Šeba zahájili začátkem září 2023 rekonstrukci zbývající části chodníku ve Vrchlického ulici. Na asi 180m úseku chodníku mezi křižovatkami s ulicemi Antonína Wagnera a Nerudova stavbaři povrch předláždí zámkovou dlažbou a ve spolupráci s Technickými službami města Dvora Králové nad Labem dojde i k výměně a doplnění sloupů veřejného osvětlení. Konečné úpravy povrchu tak navazují na práce spojené s výměnou inženýrských sítí, které se realizovaly v loňském roce.

7.9.2023 12:49:43 | přečteno 92x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Stavbaři opraví vnitřní parter královédvorského Domu Žofie

informace zelena

Další etapou pokračuje rekonstrukce Domu Žofie v Bezručově ulici, v němž Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem provozuje noclehárnu,  azylový dům a má zde i ubytovnu a byty pro osoby v nouzi. V září začnou stavbaři pracovat na opravě dvorní části Domu Žofie a navážou tak na rekonstrukci rozvodů vodovodu a kanalizace v areálu. 
6.9.2023 10:41:18 | přečteno 104x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

V létě pokračovaly významné stavební akce města

prace silnice zelena

Během letních prázdnin pokračovala realizace tří významných stavebních projektů, které připravilo město Dvůr Králové nad Labem, respektive pracovníci odboru rozvoje, investic a správy majetku. Jedná se o rekonstrukci ulice Zborovská, rekonstrukci mostu v parku Schulzovy sady a výstavbu cyklostezky v úseku Stanovice – Žireč.

1.9.2023 15:52:31 | přečteno 200x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Obnova vodovodu a kanalizace ve Slunečné ulici pokračuje třetí etapou

prace silnice zelena

Stavební práce na obnově vodovodu a kanalizace ve Slunečné ulici budou pokračovat třetí etapou. Pracovníci Městských vodovodů a kanalizací Dvůr Králové nad Labem začnou od 4. září 2023 pracovat v úseku od křižovatky s ulicí Okružní (u hřiště) po křižovatku s ulicí Na Vyhlídce.

31.8.2023 9:35:41 | přečteno 144x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Přes léto se v budovách školek a škol pracovalo

informace zelena

Město Dvůr Králové nad Labem během letních měsíců pravidelně vynakládá nemalé finanční prostředky na opravy budov ve svém majetku, nejčastěji se stavební akce týkají škol a školek. Nejinak tomu je i letos.

30.8.2023 13:10:19 | přečteno 223x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Chystá se oprava hřišť ve Strži

informace zelena

Malí i velcí sportovci se mohou těšit na opravené hřiště, které se nachází mezi sídlištěm a základní školou ve Strži. Stávající travnatý plácek se změní na hřiště s umělým povrchem. Stavební práce budou zahrnovat nejen přípravu podkladových ploch, ale také vybudování vsakovacího objektu a opěrné zdi. Hřiště o rozměrech 20 krát 12 metrů bude nově s umělým trávníkem. Chybět nebude ani dovybavení drobným mobiliářem.

28.8.2023 13:25:35 | přečteno 188x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Dětské hřiště v Macharově ulici už dělá radost

palec nahoru zelena
Nejen dětem již slouží nové hřiště v Macharově ulici, které vzniklo v rámci 2. ročníku participativního rozpočtu města s podtitulem Měníme spolu Dvůr. Během přípravy projektu, který vyhrál vloni na podzim hlasování veřejnosti, byly ve spolupráci s navrhovatelkou Martou Peškovou Staníkovou vybrány herní prvky, samotná realizace začala na přelomu května a června. Nejprve technické služby města připravily terén pro instalaci herních prvků, kterou provedli pracovníci odborné firmy. Na realizaci hřiště se podílely také Lesy města Dvůr Králové nad Labem, jež dodaly například nové posezení. Kromě vybraných herních prvků, jako třeba stůl na stolní tenis, houpačky, malý koš na basketbal, lanový prvek nebo kolotoč, bylo na hřiště navíc umístěno ještě pískoviště, u něhož přibude nezbytné zakrytí, a u hřiště bude i odpadkový koš.
25.8.2023 16:14:53 | přečteno 355x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Zimní stadion je připraven na nadcházející sezonu

informace zelena

Práce, které probíhaly během letních prázdnin na zimním stadionu pod Hankovým domem, skončily. Stadion má nyní opískovanou a nově natřenou ocelovou nosnou konstrukci, došlo k výměně dožilých původních svítidel za energeticky úspornější a k instalaci nového ozvučení.

23.8.2023 17:14:21 | přečteno 325x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Restaurátorský průzkum Lapidária ve Dvoře Králové nad Labem

Královéhradecký kraj logo

Kolem kostela sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem se v dávné minulosti nacházel městský hřbitov, jehož posledním pozůstatkem jsou náhrobní kameny vsazené do zbytku hradební zdi, kde tvoří tzv. Lapidárium. V minulosti bylo konstatováno, že stav památky je neradostný, a proto odbor rozvoje, investic a správy majetku městského úřadu připravil dotační žádost z prostředků Královéhradeckého kraje na projekt: „Lapidárium - Dvůr Králové nad Labem“. Tato žádost byla následně podpořena usnesením zastupitelstva Královéhradeckého kraje částkou 84.000 Kč. Samotná spoluúčast ze strany města obnášela částku 100.000 Kč. V souhrnu tedy celá realizace restaurátorského záměru vyšla na 184.000 Kč.

18.8.2023 11:31:55 | přečteno 75x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 27 další >