Z bývalé školy vznikne bezbariérová administrativní budova městského úřadu

byty zelena

Během nadcházejících měsíců se bývalá ZŠ Komenského v centru města změní na moderní bezbariérovou administrativní budovu s kancelářemi, do kterých se přestěhují některé z odborů městského úřadu. Náročnou investiční akci, jež bude zahájena v nejbližších dnech, provede královédvorská stavební firma J. Pišta a spol., společnost s r. o., která vyhrála veřejnou zakázku.

„Pracoviště městského úřadu momentálně sídlí v několika budovách nejen na náměstí T. G. Masaryka, některé z těchto prostor má město pronajaté. Rekonstrukce tak přinese především budoucí ekonomické úspory na provozu úřadu ve výši přesahující milion korun ročně. Finance ušetříme jak na nájemném, tak na platbách za energie, jejichž cena v současné době dramaticky roste. Rekonstruovaná budova totiž bude výrazně energeticky méně náročná než stávající prostory, v nichž některá pracoviště úřadu sídlí,“ vysvětluje starosta Jan Jarolím.

Stavbaři nejprve zrekonstruují střechu bývalé školy, dále odstraní podlahové konstrukce, příčky a změní dispoziční řešení budovy. Dojde také k instalaci nových rozvodů, výměně oken a dveří a zateplení budovy. Pro zajištění bezbariérovosti budovy bude vybudována výtahová šachta a instalován výtah. Stavební práce potrvají zhruba rok a půl.

Během příprav rekonstrukce bylo třeba přemístit pracovníky, kteří zde dosud sídlili. „Pracoviště OSPODu je dočasně přestěhováno do prostor městské spořitelny, přemístit jsme museli i sklady a bylo třeba vyřešit stěhování některých kroužků DDM Jednička, které měly v budově své zázemí. Kvůli rekonstrukci bude pro nadcházející komunální a prezidentské volby třeba přemístit také sídlo jednoho z volebních okrsků,“ vysvětluje tajemník úřadu Jan Sedláček.

Kvůli rekonstrukci musejí řidiči počítat s dopravním omezením, které se bude týkat Komenského ulice. Od 17. května bude ulice jednak kvůli prováděným pracím, jednak kvůli umístění zařízení staveniště po nezbytně nutnou dobu pro dopravu uzavřena a nebude možné zde ani parkovat. Ulice tak zůstane průchozí pouze pro pěší.

Rekonstrukce, která je zahrnuta v akčním plánu Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem, by měla být dokončena na podzim 2023. Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhají na více než 56 mil. Kč, v letošním roce by se mělo prostavět zhruba 30 mil. Kč. „Část nákladů bude hrazena z investičního bankovního úvěru, který v loňském roce schválilo zastupitelstvo, zároveň město bude žádat o dotaci z Ministerstva pro životní prostředí, odkud by mohlo získat více než 6,5 mil. Kč na snížení energetické náročnosti rekonstruované budovy,“ podotýká starosta Jan Jarolím a dodává: „Jsem rád, že se dlouhodobě připravovaný projekt zrealizuje, protože výsledkem bude i větší komfort pro občany – bývalá škola totiž dvorním traktem sousedí se sídlem městského úřadu, takže po dokončení stavebních prací najdou všechny odbory prakticky na jednom místě, v jednom komplexu, navíc budou všechny prostory bezbariérové.“

Miroslava Kameníková


Rekonstrukce budovy ZŠ Komenského

ZŠ Komenského

ZŠ Komenského

 
ZŠ Komenského

ZŠ Komenského

 
ZŠ Komenského

ZŠ Komenského

 
 
Vytvořeno 13.5.2022 10:54:04 | přečteno 207x | Bc. Jan Skalický, MSc.