ŠKS - školství, kultura, památková péče, sport a cestovní ruch

Zlatý oříšek 2023 - uzávěrka přihlášek do soutěže pro nadané děti je 15. října

Zlatý oříšek logo

Milí učitelé, trenéři a vedoucí zájmových aktivit, vážení rodiče, dovolujeme si vás opět oslovit s naší tradiční otázkou, kterou vám všem, kteří pracujete s aktivními dětmi, touto dobou pokládáme již 25 let! Máte ve škole, v oddíle, kroužku nebo doma úspěšné talentované dítě ve věku 6 až 14 let? Přihlaste ho do soutěže Zlatý oříšek, která vrcholí jubilejním novoročním finále v České televizi.

15.9.2023 14:56:16 | přečteno 28x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Zástupci svazku Královská věnná města jednali v královédvorském Safari Parku

věnná města logo

Na půdě Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem se ve středu 6. září 2023 uskutečnil výkonný výbor svazku obcí Královská věnná města (KVM), jehož členem je také Dvůr Králové nad Labem. Město zastupovaly Jana Mikysková z Informačního centra a Ing. Kateřina Súkupová z odboru školství, kultury a sociálních věcí. Pozvání na výkonný výbor svazku KVM přijal také pan starosta Dvora Králové nad Labem Ing. Jan Jarolím.

13.9.2023 9:16:24 | přečteno 59x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů pomůže s výběrem střední školy či budoucího povolání

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

Také v letošním roce se ve všech bývalých okresních městech Královéhradeckého kraje uskuteční prezentace místních středních škol a zaměstnavatelů. Tato akce, která se uskuteční postupně od konce září do začátku listopadu, je určena zejména žákům osmých a devátých tříd základních škol a jejich rodičům, kteří řeší výběr střední školy či výběr povolání. Inspirativní Prezentaci středních škol a zaměstnavatelů i letos organizuje Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, partnerem akce je Úřad práce ČR. Nejbližší prezentace se koná v trutnovském Společenském centru UFFO a to v termínu 6.-7. 10. 2023. Více o programu akce najdete v přiloženém plakátu a na webu www.vybiramstredni.cz.

23.8.2023 10:31:54 | přečteno 77x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Hlasujte pro videopozvánky do Dvora Králové nad Labem, které natočily místní děti

věnná města logo

Královská věnná města připravila pro letošní rok kreativní salon/soutěž pro děti do 15 let. Jejich úkolem bylo natočit videopozvánku do města, ve kterém žijí, o maximální délce 180 sekund. Zapojily se také děti z DDM Jednička, ZUŠ R. A. Dvorského a ZŠ Strž ze Dvora Králové nad Labem. Za to jim patří velké díky. Odborná porota vyhlásí vítěze 15. října 2023. Své hlasy může tvůrcům posílat i široká veřejnost, a to při hlasování na webových stránkách královských věnných měst od 1. července do 30. září 2023 na www.vennamesta.cz/salon, Na těchto stránkách najdete i jednotlivé videopozvánky.

3.7.2023 13:36:29 | přečteno 132x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Zastupitelé schválili rozdělení dotací na opravu památek

penize zelena

Město Dvůr Králové nad Labem také v letošním roce přispěje na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo se nacházejí na území městské památkové zóny. Žádosti, které přišly do příslušného dotačního programu, projednala památková komise a zastupitelé na červnovém zasedání schválili rozdělení prostředků ve výši 400 tisíc Kč. Maximální výše podílu dotace města na celkových výdajích žadatele mohla činit 75 %, minimální výše dotace byla stanovena na 20.000 Kč.

3.7.2023 12:24:14 | přečteno 262x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Dotace na sportovní činnost pro HCM Dvůr Králové

penize zelena

Zastupitelé města schválili na červnovém zasedání poskytnutí dotace na sportovní činnost ve výši 265 tisíc Kč hokejovému oddílu HCM Dvůr Králové. Nově vzniklý hokejový oddíl mužů nemohl podat žádost do dotačního programu města na podporu tělovýchovy a sportu, protože byl založen až po skončení dotačního programu. Žádost projednala sportovní komise, která poskytnutí dotace doporučila. Finanční prostředky jsou určeny na pronájem zimního stadionu, cestovné, rozhodčí a zdravotnické služby.

28.6.2023 10:36:24 | přečteno 59x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Slavnostní rozloučení s deváťáky základních škol

clovek radnice zelena
Jak se ve Dvoře Králové nad Labem již stalo tradicí, i letošní poslední červnový týden se reprezentativní prostory Staré radnice staly místem slavnostního rozloučení s žáky devátých tříd místních základních škol. Ve středu 27. června patřila konšelská síň Staré radnice pěti třídám žákům devátých tříd ZŠ Schulzovy sady. Nechyběly úvodní fanfáry v podání ZUŠ R. A. Dvorského, vystoupení pěveckého sboru, ani projevy zástupců jednotlivých tříd. Žáci zavzpomínali na léta studií na základní škole a neopomněli ani poděkovat svým učitelům a řediteli. Na závěr slavnostní ceremonie budoucí středoškoláci obdrželi z rukou třídních učitelů, ředitele školy a představitelů města pamětní listy a srdečná blahopřání.
27.6.2023 14:16:32 | přečteno 178x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Na skateparku se něco dělo

Oblastni charita dvur kralove web

Ve čtvrtek 25. května 2023 proběhl první ročník veřejné akce WORKSHOP - let´s do it SKATE JAM v místním Skateparku. Tuto akci pořádalo NZDM Střelka a byla určena především dětem a mládeži od 6 do 20 let, kteří jsou z okolí Dvora Králové nad Labem. Bezmála 40 riderů se přišlo podívat na to, co jim terénní pracovníci připravili za akci. Zkušení rideři Ondra a Daniel se věnovali každému, kdo se přišel podívat, zajezdit nebo jen zeptat. Ondra vede skate školku v Hostinném, a tak měl několik "skejtů" na zapůjčení.

19.6.2023 11:56:25 | přečteno 77x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Sportovní hry předškoláků popáté

sport zelena

VIDEOREPORTÁŽ: Sportovní areál pod Hankovým domem se ve středu 7. června 2023 stal dějištěm pátého ročníku sportovního dopoledne s názvem „Královédvorské sportovní hry mateřských škol“. Akci určenou pro děti z mateřských škol z celého správního obvodu Dvůr Králové nad Labem připravil Dům dětí a mládeže Jednička ve spolupráci s městem.

7.6.2023 11:53:28 | přečteno 219x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Registrujte se do výzvy Pěšky do školy 2023

informace zelena

Organizace Pěšky městem, z. s., vyhlašuje již posedmé výzvu Pěšky do školy. Celorepubliková výzva konaná v rámci Evropského týdne mobility (16. – 22. 9. 2023) má za cíl aktivaci dětí k pravidelnému pohybu i zvýšení dopravní bezpečnosti v okolích škol. Výzva je otevřena jak pro základní, tak i pro mateřské a střední školy. Účastníci mohou do školy vyrazit pěšky, na koloběžce nebo na kole. Pokud bydlí dál od školy, mohou přijet autobusem a zbytek cesty dojít. V případě automobilové dopravy je žádoucí zaparkovat v desetiminutové dochozí vzdálenosti od školy, nikoliv až přímo u ní, kde se tvoří při začátku a konci výuky dopravní zácpy. Projekt cílí na školáky ze všech krajů a regionů České republiky. Registrace do výzvy Pěšky do školy je otevřená, do srpna se mohou registrovat školy, školky a třídy, ale také rozličné týmy, koordinátorem může být každý: ať je to učitel, rodič nebo babička. Výzva samotná běží ve školním týdnu od 18. do 22. září 2023. 

12.6.2023 9:39:55 | přečteno 140x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 31 další >