ŠKS - školství, kultura, památková péče, sport a cestovní ruch

Nominujte dobrovolníky pracující s mládeží na ocenění Zlatá koruna

Královéhradecký kraj logo

Královéhradecký kraj vyhlašuje 6. ročník ocenění dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží Zlatá koruna Královéhradeckého kraje. Jednou z dlouhodobých priorit kraje je podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže. Tato priorita je realizována zejména prostřednictvím nestátních neziskových organizací a jejich dobrovolných pracovníků. Cílem Královéhradeckého kraje je ocenění jejich dlouhodobé práce a vyzdvižení nezastupitelné role dobrovolných pracovníků při práci s dětmi a mládeží. Návrhy na nominaci může podat jakákoli právnická osoba do středy 19. července 2023, nominační formuláře s instrukcemi najdete na webu Školského informačního portálu. Více informací uvnitř článku.

8.6.2023 10:26:43 | přečteno 8x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Výsledky zápisů do mateřských škol ve Dvoře Králové nad Labem

zapisy zelena

První květnový týden se uskutečnily zápisy dětí do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Dvůr Králové nad Labem, tedy do MŠ Drtinova a do MŠ Elišky Královédvorské. Obě mateřské školy mají na území města několik pracovišť.

29.5.2023 9:47:55 | přečteno 50x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Fam trip do okolí Dvora

turistika zelena

Město Dvůr Králové nad Labem uspořádalo 11. května poznávací cestu pro ubytovatele z města a okolí a koordinátory volnočasových aktivit lázní. Akce se zúčastnily na dvě desítky subjektů. Účastníci poznávali letos atraktivity kukského údolí. V rámci Fam tripu navštívili Galerii loutek, využili možnosti komentované prohlídky obcí Kuks a Braunovým Betlémem nebo zavítali do Lomu sv. Klimenta.

22.5.2023 9:30:27 | přečteno 88x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Výběrové řízení – odborný referent/odborná referentka na úseku opatrovnictví odboru ŠKS

jednani radnice zelena

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta/odborné referentky na úseku opatrovnictví odboru školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (ŠKS). Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným termínem nástupu dle dohody. K náplni práce patří agenda veřejného opatrovníka a řešení sociálně-právních problémů klientů a jejich zastupování. Zájemci o toto pracovní místo mohou zasílat své přihlášky do pondělí 15. května 2023, 12:00 hod., na adresu sekretariátu tajemníka úřadu.

28.4.2023 11:46:20 | přečteno 724x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Konkursní řízení na ředitele/ředitelky Mateřské školy v Rohoznici

clovek radnice zelena

Starosta obce Rohoznice vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Rohoznice s nástupem od 1. srpna 2023 nebo dle dohody.

27.4.2023 10:43:05 | přečteno 52x | Jana Lebedinská, DiS. | Celý článek
 

Mezi spolky a organizátory akcí město Dvůr Králové nad Labem zatím rozdělilo přes 570 tisíc Kč

penize zelena

Město Dvůr Králové nad Labem v letošním roce opět finančně podpoří spolkovou činnost a organizátory různých kulturních nebo vzdělávacích akcí, proto vyhlásilo dvoukolový dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit s celkovou alokací 650 tisíc Kč. Odbor školství, kultury a sociálních věcí obdržel během prvního kola 37 žádostí o podporu, a to ve čtyřech oblastech: činnost spolků (9 žádostí), podpora kulturních akcí na území města (20 žádostí), neformální vzdělávání (4 žádosti) a podpora kulturních akcí mimo město (4 žádosti). Žádosti projednala kulturní komise, příjemce dotací, mezi které bylo rozděleno více než 570 tisíc Kč, schválila rada města. 

Žádosti do druhého kola dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit, ve kterém bude možné rozdělit až 77 tisíc Kč, lze podávat od 29. května do 9. června 2023.

26.4.2023 13:34:44 | přečteno 372x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

K zápisům do 1. tříd základních škol přišlo letos 168 dětí

zapisy zelena

Na začátku dubna se uskutečnily zápisy do 1. tříd základních škol, které zřizuje město Dvůr Králové nad Labem. Během dvou dní se do čtyř škol zapsalo celkem 168 budoucích prvňáčků, u 28 dětí jejich zákonní zástupci podali žádost o odklad povinné školní docházky.

24.4.2023 8:20:16 | přečteno 89x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Město rozdělilo na dotacích pro sport a tělovýchovu 7 mil. Kč

penize zelena

Město Dvůr Králové nad Labem finančně podpoří oblast sportu a tělovýchovy, proto vypsalo příslušný dotační program. Finance poputují nejen na dlouhodobou činnost sportovních oddílů na území města, ale tak také na sportovce – jednotlivce a na pořádání sportovních akcí ve Dvoře Králové nad Labem. Odbor školství, kultury a sociálních věcí obdržel celkem 32 žádostí o dotaci na činnost (jedna byla vyřazena), 19 žádostí o dotaci na pořádání sportovních akcí a 5 žádostí jednotlivců. Všechny žádosti projednala sportovní komise. Zatímco rada města schválila příjemce dotací do výše 50 tisíc Kč, zastupitelé na svém březnovém zasedání projednali rozdělení dotací nad 50 tisíc Kč. Mezi žadatele byla nakonec rozdělena částka 7 mil. Kč.

4.4.2023 11:18:29 | přečteno 296x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Přijďte si pro Kalendář akcí na rok 2023

informace zelena

Pokud chcete mít přehled o tom, co se letos ve městě uskuteční, přijďte si pro Kalendář akcí na rok 2023. Zdarma si ho můžete vyzvednout buď v informačním centru ve Švehlově ulici, nebo na recepci městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka 38.

31.3.2023 12:10:30 | přečteno 117x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Dvůr Králové nad Labem se s Královskými věnnými městy prezentoval na veletrhu For Bikes v Praze

ciklista zelena

Devět Královských věnných měst včetně Dvora Králové nad Labem se prezentovalo 24. až 26. března na veletrhu For Bikes v Praze. Návštěvníci si mohli odnést cyklomateriály, které informují o stezkách a zajímavostech v okolí jednotlivých měst. Stánek navštívili zapálení cyklisté, ale i rodiny, které jezdí na výlety s malými dětmi. Zkrátka na veletrh zavítali návštěvníci všech věkových kategorií. My doufáme, že načerpali inspiraci a jen co se oteplí, tak zavítají na kolech do věnných měst, tedy i do Dvora Králové nad Labem.

31.3.2023 8:55:36 | přečteno 29x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 30 další >