Zápisy dětí do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2021/2022

zapisy zelena

Zápisy dětí do prvních tříd základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem se letos uskuteční v dubnu 2021 v souladu s právními předpisy dle školského zákona. Vzhledem k mimořádným opatřením či případnému rozvolňování opatření se budou zápisy konat buď bez osobní přítomnosti dětí ve škole (podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole prostřednictvím datové schránky, e-mailu s elektronickým podpisem, případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou) v termínu od 1. do 15.duba 2021, nebo se zápisy uskuteční v jednotném termínu, a to ve středu 7. dubna 2021 od 12:00 do 18:00 hod. a ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 12:00 do 16:00 hod. a spolu s budoucím prvňáčkem k nim musí dorazit jeho zákonný zástupce, který předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Povinný zápis do prvních tříd na školní rok 2021/2022 se týká dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a dětí, které měly v předešlém školním roce povinnou školní docházku odloženou. Do prvního ročníku základní školy mohou být zapsány také děti narozené od 1. září 2015 do 30. června 2016, pokud jsou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé, požádá-li o to jejich zákonný zástupce a přijetí doporučí také školské poradenské zařízení. U dětí narozených od 1. ledna do 30. června 2016 je nutné navíc doložit také doporučující vyjádření odborného lékaře. Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří v České republice pobývají déle než 90 dnů, dále na cizince, kteří jsou v České republice trvale nebo přechodně déle než 90 dnů, a také na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Zákonní zástupci mohou ředitele školy písemně požádat o odklad povinné školní docházky dítěte, žádost ale musejí doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4). Podrobnější informace k organizaci zápisů budou publikována na internetových stránkách jednotlivých základních škol, jejichž zřizovatelem je město Dvůr Králové nad Labem:

Děti jsou přijímány dle kritérií, které by měla škola před zahájením zápisu zveřejnit (informace o organizaci a průběhu zápisu, kritéria pro přijímání žáků atd.). 

Děti budou do královédvorských škol přijímány na základě ikona souboruobecně závazné vyhlášky města č. 6/2020 O stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem a části školského obvodu základní školy zřízené městem Dvůr Králové nad Labem.

Upozorňujeme rodiče, že dle §36, odst. 4 zákona č. 561/2004, je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Kamila Jonová
odbor školství, kultury a sociálních věcí

Vytvořeno 22.2.2021 8:30:00 | přečteno 479x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková