ŠKS - sociální věci a komunitní plánování

Homesharing jako forma podpory rodin pečující o dítě s postižením

clovek radnice zelena

Homesharing je nová forma podpory rodin pečujících o dítě s postižením formou tzv. sdílené péče. Dítě s postižením si na určitý, předem domluvený čas, přebírá vyškolený hostitel a pečuje o něj ve svém domově jako o člena své rodiny… V ČR se homesharing postupně šíří díky podpoře Nadačního fondu ABAKUS. Když jsme se vloni v červnu stali zastřešující organizací pro homesharing v rámci Královéhradeckého kraje, věděli jsme jen to, že se těšíme a že nevíme přesně, co nás čeká. Od té doby jsme my v Centru Orion, přihlášené pečující rodiny i zájemci o hostitelství ušli velký kus cesty.

24.6.2022 10:27:24 | přečteno 80x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Zveme na červnové setkání svépomocné skupiny pečujících o blízkého člověka

Diakonie logo

Máte ve svém okolí někoho, kdo se stará v rodině o svého blízkého nemocného, který trpí demencí nebo Alzheimerovou chorobou? Nejčastějším příznakem onemocnění jsou problémy s pamětí, ale zpravidla se přidávají i další zdravotní obtíže obvyklé ve vyšším věku. Péče o takového člověka pro pečující osoby často znamená velký nápor a zátěž, se kterou se těžko vyrovnávají. Jednou z možností, jak pomoci dlouhodobě pečujícím osobám, je svépomocná skupina. Její další setkání se uskuteční v úterý 14. června 2022 od 17:00 hod. v Diakonii ve Dvoře Králové nad Labem, Benešovo nábřeží čp. 1067. Pokud byste chtěli přijít, nahlaste se prosím na tel.: 739 244 728.

10.6.2022 14:08:36 | přečteno 71x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Během Dne sociálních a souvisejících služeb a Dne zdraví se představilo více než dvacet organizací

clovek radnice zelena

VIDEOREPORTÁŽ: Ani nepříznivé počasí neodradilo návštěvníky 3. ročníku Dne sociálních a souvisejících služeb a Dne zdraví, který v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Královédvorsku uspořádalo město Dvůr Králové nad Labem. Akce se konala v úterý 7. června na náměstí T. G. Masaryka a zájemci si mohli prohlédnout širokou nabídku více než dvaceti profesionálních poskytovatelů sociálních služeb a organizací, které připravují a zajišťují volnočasové nebo jiné aktivity.

8.6.2022 16:43:02 | přečteno 320x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Charita je již 30 let s vámi

Oblastni charita dvur kralove web

V neděli 29. května 2022 jsme si v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem připomněli 30 let od založení Charity v našem městě. Jako nestátní nezisková organizace pomáháme lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženství. Respektujeme a chráníme práva i důstojnost každého člověka. Tyto základní myšlenky vycházejí z latinského výrazu caritas, milosrdná láska, a odrážejí se ve všech našich činnostech.

7.6.2022 11:02:31 | přečteno 82x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Zveme na Den sociálních a souvisejících služeb a Den zdraví

clovek radnice zelena

Sociální služby jsou nástrojem pomoci a podpory lidem v nepříznivé sociální situaci. Působí tam, kde se lidé potýkají s nejrůznějšími problémy z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu, zdravotního postižení, krizové situace, a pro řešení situace potřebují pomoc druhých. Jak ve Dvoře Králové nad Labem, tak v celém regionu mají lidé možnost využívat různých sociálních nebo souvisejících služeb. Na to, co všechno nabízejí, se můžete přijít podívat 7. června 2022 od 13:00 do 17:00 hod. na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem, kde se uskuteční 3. ročník „Dne sociálních a souvisejících služeb a Dne zdraví“.

1.6.2022 13:51:07 | přečteno 133x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Město pokračuje ve finanční podpoře služeb souvisejících se sociální oblastí

penize zelena

Město Dvůr Králové nad Labem také v letošním roce finančně podpoří činnost organizací, které se zaměřují jak na volnočasové aktivity určené seniorům a zdravotně postiženým osobám, tak na pomoc a integraci hendikepovaných, seniorů nebo osob v tíživé životní situaci. Proto na jaře vyhlásilo dotační program na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí, na který v rozpočtu vyčlenilo 260 tisíc Kč. Sociální komise projednala žádosti, které podalo sedm organizací, a navrhla rozdělení finančních prostředků, které následně schválila rada města. Podmínkou udělení dotace bylo mimo jiné to, že projekt musí být buď realizován ve správním území města, nebo jeho výstupy musí být na tomto území využity.

25.5.2022 16:26:15 | přečteno 155x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Oblastní charita Dvůr Králové: S teenagery v terénu

Oblastni charita dvur kralove web

Terénní pracovníky Klubu Střelka nyní nově rozpoznáte v  ulicích města díky novým červeným batůžkům s  logem Střelky. Dvojice sociálních pracovníků přímo na  ulici oslovuje děti a  mládež a nabízí jim pomoc v situacích, ve kterých se mohou ocitnout. Řeší s nimi např. konflikty s dospělými, rizikové vztahy s vrstevníky, experimentování s návykovými látkami, záškoláctví apod. Následně je pak doprovází při těchto jejich obtížných životních situacích a pomáhají jim je vyřešit. 

6.5.2022 14:31:21 | přečteno 116x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Bydlení v domech s pečovatelskou službou je stále žádanější a atraktivnější

Pečovatelská služba DKnL

Naše organizace spravuje dva domy s pečovatelskou službou (v  Sadové a  ve  Strži) s  85 byty, ve  kterých žije 90 osob, převážně seniorů. Vloni jsme uzavírali 21 nových nájemních smluv. Bydlení v DPS propojuje moderní bydlení laskavé k  potřebám seniorů a dostupnost pečovatelské služby v případě, že obyvatelé potřebují pomoct v některých činnostech. Pečovatelská služba je poskytována denně od 6:00 do 22:00 hod.

5.5.2022 14:27:03 | přečteno 127x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Upozornění na rizika spojená s přeregistrací u zdravotní pojišťovny

clovek radnice zelena

Společnost sociálních pracovníků ČR upozorňuje občany na možná rizika, kdy klienty sociálních služeb oslovují terénní obchodní zástupci zdravotní pojišťovny s nabídkou na přeregistrování za nepatrnou provizi (většinou za 100 Kč). Změna zdravotní pojišťovny by však pro klienty mohla být velkým problémem do budoucna, proto je třeba tento krok dobře zvážit. Již se několikrát stalo, že klienta odmítly nemocnice následné péče (léčebny pro dlouhodobě nemocné) nebo například protialkoholní léčebny.

20.4.2022 10:04:42 | přečteno 89x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Děti nemusejí vyrůstat v dětských domovech, můžeme to změnit

Oblastni charita dvur kralove web

To, že si každé dítě zaslouží vyrůstat v rodině, je snad bezpochyby všem jasné. Je však stále mnoho dětí, které tráví svůj život v dětských domovech a zápasí s odmítnutím, opuštěností bez pomoci nejbližších. Jsou nezvratné důkazy o tom, že pokud se v takovém zařízení ocitne dítě již od svého narození, má velmi malou šanci se vyrovnat s  deprivací, kterou taková skutečnost způsobí. Přesto, že je úroveň těchto zařízení stále na vyšší úrovni, rodičovskou náruč nahradit nemohou. V prvních měsících života dítěte je naprosto nutné, aby byla vytvořena bezpečná vazba k  neměnícím se osobám, kterými bývají nejčastěji rodiče. 

5.4.2022 11:03:27 | přečteno 59x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 28 další >