ŠKS - sociální věci a komunitní plánování

Na podporu sociální oblasti rozdělí město z rozpočtu přes 2 miliony korun

penize zelena

Město Dvůr Králové nad Labem i v letošním roce podpoří poskytovatele sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí. Rada města na své schůzi souhlasila s vypsáním příslušné výzvy i dotačního programu. Na podporu sociálních služeb jsou v rozpočtu města na rok 2022 vyčleněny více než 2 mil. Kč.

14.1.2022 14:18:17 | přečteno 123x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Zveme na lednové setkání svépomocné skupiny pečujících o blízkého člověka

Diakonie logo

Také znáte ve svém okolí někoho, kdo se stará v rodině o svého blízkého nemocného, který trpí demencí nebo Alzheimerovou chorobou? Nejčastějším příznakem onemocnění jsou problémy s pamětí, ale zpravidla se přidávají i další zdravotní obtíže obvyklé ve vyšším věku. Péče o takového člověka pro pečující osoby často znamená velký nápor a zátěž, se kterou se těžko vyrovnávají. Jednou z možností, jak pomoci dlouhodobě pečujícím osobám, je svépomocná skupina. Její další setkání se uskuteční v úterý 11. ledna 2022 od 17:00 hod. v Diakonii ve Dvoře Králové nad Labem, Benešovo nábřeží čp. 1067.

3.1.2022 14:20:18 | přečteno 102x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Krabice od bot 2021 – darovat můžete i vy!

ZŠ Speciální Diakonie

Vyzýváme všechny, kteří chtějí obdarovat a potěšit co největší počet dětí a klientů žijících v tíživé sociální situaci, a to prostřednictvím projektu „Krabice od bot“. Už nyní máme 207 osob, které čekají na svůj dárek pod stromečkem. Obdarovány budou děti z Dětského centra ve Dvoře Králové and Labem, ze Sociálně aktivizační služby Klub Labyrint, z Centra pro rodinu Klubko, OSPODu, Dětské ozdravovny Království, klienti Barevných domků Hajnice a žáci ZŠ speciální Diakonie. Hlavním organizátorem této akce je Diakonie ČCE Praha. Organizátorem v regionu je Základní škola speciální Diakonie Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 40 (vchod z ulice Komenského), která se stala již potřetí sběrným místem shromažďování dárků v krabici od bot. Ty můžete nosit od 22. listopadu do 5. prosince 2021. Otevírací doba sběrného místa bude od pondělí do pátku 8:00–16:00 hod.

15.11.2021 9:21:09 | přečteno 127x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pomoc lidem, kteří bojují s růstem cen energií

penize zelena

AKTUALIZOVÁNO: Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo novou formu podpory s názvem „MOP – vyúčtování DPI“, personálně posílí Úřad práce ČR, aby mohl rychle a účinně vyřizovat žádosti občanů, a zároveň chystá zohlednění skokového zvýšení cen energií v dávkách na bydlení.


10.11.2021 17:42:59 | přečteno 245x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Homesharing pomůže rodinám s postiženým dítětem

informace zelena

Máte otevřené srdce a chuť pomáhat? Zapojte se do nové služby – homesharing, kterou nabízí Centrum Orion. Služba umožňuje pravidelný pobyt dítěte s postižením v domácnosti tzv. hostitele, který pečuje o dítě stejně jako o člena své rodiny. Hostitelem se může stát každý (jednotlivec nebo celá rodina), kdo může nabídnout svůj čas, energii a prostor. Staňte se tedy součástí nově se rozvíjející formy pomoci rodinám s dítětem s postižením v Královéhradeckém kraji.
Kontakt: Mgr. Marie Vrzáková, koordinátorka – tel: 725 190 990, e-mail: vrzakova@centrum-orion.cz, www.centrum-orion.cz.

10.11.2021 17:04:26 | přečteno 173x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Setkání pracovníků OSPOD MěÚ Dvůr Králové nad Labem a školních metodiků prevence

mesto jednani zelena

V pondělí 1. listopadu 2021 se uskutečnilo setkání pracovníků sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Dvůr Králové nad Labem a školních metodiků prevence škol ORP. Jeho náplní bylo seznámení s novým programem Farní charity Dvůr Králové nad Labem Nízkoprahového zařízení Střelka - TERÉNNÍ PRÁCE. Tento program má mimo jiné za cíl kontaktování dětských skupin i jednotlivců v terénu s nabídkou smysluplného trávení volného času v bezpečném prostředí. Dalším bodem setkání byla přednáška Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov RIAPS s nadále aktuálním tématem „Návykové chování u dospívajících“.  Poděkování všem, kteří se prevenci patologicky negativních vlivů u dětí a mladistvých věnují.

10.11.2021 9:32:36 | přečteno 134x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Značka kvality pro královédvorskou pečovatelskou službu

Pečovatelská služba DKnL
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem získala za pečovatelskou službu Značku kvality udělovanou Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Ocenění převzala ředitelka Marcela Hauke z rukou prezidenta APSS ČR na slavnostním galavečeru v rámci XII. výročního kongresu v Táboře 7. října 2021. Královédvorská pečovatelská služba je dlouhodobě považována za jednu z nejlepších v České republice, o čemž svědčí řada ocenění na národní i krajské úrovni. Ocenění patří celému týmu za vysokou úroveň péče, individuální přístup a partnerství.
3.11.2021 9:39:37 | přečteno 113x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Amnestie sankcí Milostivé léto pomůže lidem v exekuci

penize zelena

Letošního 28. října startuje program amnestie sankcí z exekucí zvaný Milostivé léto. Během něj mohou lidé snadněji ukončit stovky tisíc exekucí, které v minulosti vznikly z veřejnoprávních dluhů. Nesplacené závazky, které mezitím mnohdy narostly na několikanásobky původního dluhu, půjde vymazat během tří měsíců za zvýhodněných podmínek. Kdo do 28. ledna 2022 zaplatí zbývající jistinu (původní dluh) a k tomu přidá 907,50 Kč jako náklady, ten exekuci ukončí. Týká se to dluhů, které mají lidé vůči veřejné správě, a to včetně institucí s jakýmkoli státním podílem nebo třeba podniků s účastí města. Konkrétně jde třeba o dluhy za dopravními podniky, zdravotními pojišťovnami nebo třeba i za energetickou společností ČEZ.

19.10.2021 10:06:04 | přečteno 406x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Zveme na listopadové setkání svépomocné skupiny pečujících o blízkého člověka

Diakonie logo

Také znáte ve svém okolí někoho, kdo se stará v rodině o svého blízkého nemocného, který trpí demencí nebo Alzheimerovou chorobou? Nejčastějším příznakem onemocnění jsou problémy s pamětí, ale zpravidla se přidávají i další zdravotní obtíže obvyklé ve vyšším věku. Péče o takového člověka pro pečující osoby často znamená velký nápor a zátěž, se kterou se těžko vyrovnávají. Jednou z možností, jak pomoci dlouhodobě pečujícím osobám, je svépomocná skupina. Její další setkání se uskuteční v úterý 9. listopadu 2021 od 17:00 hod. v Diakonii ve Dvoře Králové nad Labem, Benešovo nábřeží čp. 1067.

6.10.2021 10:00:18 | přečteno 102x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Projekt Neodkládej to cílí na pomoc obětem domácího násilí

clovek radnice zelena

Domácí násilí má mnoho podob, proto cílem projektu Neodkládej to je seznámit veřejnost s více formami domácího násilí a odbourat tak mýtus, že je nutné „čekat na facku“. Je přirozené, že újma způsobená dlouhodobým psychickým násilím může mít na osobnost oběti mnohem závažnější důsledky, než facka. Autoři také chtějí poukázat na to, co není normální a běžné a nemělo by se ve společném životě objevovat. Více informací na webu www.neodkladejto.eu

1.10.2021 15:42:47 | přečteno 138x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 26 další >