Výstavba a územní plánování

Výběrové řízení - odborný referent/referentka stavebního úřadu

kufr zelena

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na dvě pracovní místa na pozici odborný referent/odborná referentka na odboru výstavby a územního plánování (speciální stavební úřad, stavební úřad) Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. V jednom případě se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou, ve druhém na dobu určitou. Předpokládaný termín nástupu je v obou případech dle dohody. Zájemci o některou z nabízených pracovních pozic mohou zasílat své přihlášky nejpozději do úterý 30. května 2023, 12:00 hod., na adresu sekretariátu tajemníka městského úřadu.

2.5.2023 15:33:10 | přečteno 370x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Výběrové řízení - odborný referent/referentka stavebního úřadu

kufr zelena

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta/odborné referentky na odboru výstavby a územního plánování (stavebního úřadu) Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou s termínem nástupu dle dohody. Zájemci o tuto pracovní pozici mohou zasílat své přihlášky nejpozději do pátku 28. dubna 2023, 12:00 hod., na adresu sekretariátu tajemníka městského úřadu.

4.4.2023 9:10:50 | přečteno 304x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Výběrové řízení - odborný referent/referentka stavebního úřadu

jednani radnice zelena

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta/odborné referentky na odboru výstavby a územního plánování (stavebního úřadu) Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s termínem nástupu dle dohody. Zájemci o tuto pracovní pozici mohou zasílat své přihlášky nejpozději do pondělí 16. ledna 2023, 12:00 hod., na adresu sekretariátu tajemníka městského úřadu.

1.12.2022 9:30:40 | přečteno 660x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Je vydána Změna č. 4 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem

pozemky zelena

Zastupitelstvo města na svém zářijovém zasedání vydalo Změnu č. 4 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem, a to formou opatření obecné povahy. Změna č. 4 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem obsahuje část výrokovou a část odůvodnění. V odůvodnění je uvedeno vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů a soulad se stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Je zde také uveden tzv. srovnávací text v barevném provedení, který znázorňuje, co se touto změnou vlastně mění oproti původní dokumentaci.

22.9.2022 10:31:17 | přečteno 185x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Výběrové řízení - odborný referent/referentka stavebního úřadu

jednani radnice zelena

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta/odborné referentky na odboru výstavby a územního plánování (stavebního úřadu) Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou s termínem nástupu dle dohody. Zájemci o tuto pracovní pozici mohou zasílat své přihlášky nejpozději do čtvrtku 1. září 2022, 12:00 hod., na adresu sekretariátu tajemníka městského úřadu.

17.8.2022 9:37:42 | přečteno 396x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Zahajuje se pořízení páté změny Územního plánu Dvůr Králové nad Labem

informace zelena

Zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání 10. června zahájení prací na páté změně Územního plánu Dvůr Králové nad Labem (dále jen „ÚPDK“). Zájemci tak mohou podávat jednotlivé písemné návrhy prostřednictvím podatelny královédvorského městského úřadu, a to v termínu do 31. července 2021. Následně budou jednotlivé návrhy posouzeny pořizovatelem a předloženy zastupitelstvu k rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení do pořizované změny ÚPDK. Na změnu územního plánu není právní nárok a všem uplatněným návrhům nemusí být vyhověno.

14.6.2021 9:13:58 | přečteno 396x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Výběrové řízení - odborný referent stavebního úřadu

jednani radnice modra

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta/odborné referentky na odboru výstavby a územního plánování (stavebního úřadu) Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou s termínem nástupu září-říjen 2020, případně dle dohody. Zájemci o tuto pracovní pozici mohou zasílat své přihlášky nejpozději do pátku 4. září 2020, 12:00 hod., na adresu sekretariátu tajemníka městského úřadu.

20.8.2020 10:45:18 | přečteno 805x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Pokračuje výběrové řízení - odborný referent stavebního úřadu

jednani radnice modra

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo výběrové řízení na pozici odborného referenta/odborné referentky na odboru výstavby a územního plánování (stavebního úřadu) Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou (po dobu výkonu veřejné funkce), termín nástupu je duben 2019, případně dle dohody. V případě úspěšného zapracování uchazeče je možné přidělení bytu. Bližší informace k obsahu práce podá vedoucí odboru VÚP Ing. Martin Rudolf, tel.: 499 318 215. Zájemci o tuto pracovní pozici mohou zasílat své přihlášky na adresu sekretariátu tajemníka městského úřadu do středy 20. března 2019, 12:00 hod.

27.2.2019 11:06:28 | přečteno 955x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Výběrové řízení - odborný administrativní referent odboru VÚP

jednani radnice modra

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného administrativního referenta odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem v březnu/dubnu 2018, případně dle dohody. K náplni práce bude patřit spisová agenda, práce s registry a informačními systémy, archivační činnost a komunikace s veřejností. Zájemci o toto pracovní místo mohou zasílat své přihlášky do pátku 23. února 2018, 12:00 hod. na adresu sekretariátu tajemníka úřadu.

8.2.2018 14:26:08 | přečteno 464x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Výběrové řízení - odborný referent úřadu územního plánování

jednani radnice modra

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo výběrové řízení na pozici odborného referenta na odboru výstavby a územního plánování (úřadu územního plánování) Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, termín nástupu listopad/prosinec 2017, případně dle dohody. Bližší informace k obsahu práce podá vedoucí odboru VÚP Martin Rudolf, tel.: 499 318 215. Zájemci o tuto pracovní pozici mohou zasílat své přihlášky na adresu sekretariátu tajemníka městského úřadu a to nejpozději do úterý 14. listopadu 2017, 12:00 hod.

26.10.2017 12:39:08 | přečteno 1609x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek