Živnostenský úřad

Pozor na změnu živnostenského zákona – koncesovaná živnost silniční motorová doprava

paragraf zelena

Dne 1. srpna 2022 nabyl účinnosti zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a další související předpisy, mimo jiné zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). V příloze zákona dochází ke změně názvu předmětu podnikání u kategorie silniční motorové dopravy do 3,5 t. Upozorňujeme proto dotyčné podnikatele, kteří dále hodlají provozovat tuto koncesovanou živnost, na povinnost v termínu do 6 měsíců požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání. Více podrobností uvnitř článku.

10.8.2022 8:52:15 | přečteno 1735x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Informace pro podnikatele, kteří provozují pouze malá vozidla (2,5 - 3,5 t) v mezinárodní dopravě

jine nebezpeci zelena

Na provozování silniční dopravy malými vozidly v mezinárodní dopravě se od 22. 5. 2022 budou vztahovat všechny zvláštní požadavky pro přístup k povolání podnikatele v silniční dopravě upravené nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, a to usazení, dobrá pověst, finanční způsobilost a odborná způsobilost. Bližší informace a požadavky na vydání eurolicence jsou uvedeny ikona souboruv přiloženém letáku. Další informace naleznete na: https://mdcr.cz/podnikani-malymi-vozidly

4.4.2022 10:13:59 | přečteno 1208x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Výběrové řízení - odborný referent/ka odboru obecní živnostenský úřad

jednani radnice zelena

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta / referentky odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Dvůr Králové nad Labem.  Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (zástup po dobu mateřské a rodičovské dovolené), s předpokládaným nástupem v červnu 2021, případně dle dohody. K náplni práce bude patřit agenda registrace a evidence na úseku živnostenského podnikání a zajištění výkonu státní správy na úseku podnikání v zemědělství. Zájemci o toto pracovní místo mohou zasílat své přihlášky do středy 12. května 2021, 12:00 hod., na adresu sekretariátu tajemníka úřadu.

23.4.2021 12:58:44 | přečteno 669x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Odbory rozvoje, investic a správy majetku a obecní živnostenský úřad od 2. listopadu opět v provozu

informace zelena

Informujeme občany, že od pondělí 2. listopadu budou na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem opět v provozu odbory rozvoje, investic a správy majetku a obecní živnostenský úřad, a to v omezených úředních hodinách pondělí a středa 8:00–10:00 a 14:00–17:00 hod.

30.10.2020 9:07:58 | přečteno 325x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Výzva 2 k programu COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo druhou výzvu (dále také Výzva 2) k programu COVID – Nájemné. Žádosti je možné podávat od 21. října 2020 od 9:00 hod. do 21. ledna 2021, 23:59 hod., a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz. Program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Všechny potřebné informace a dokumenty zájemci najdou na: Výzva 2 k programu COVID – Nájemné

27.10.2020 13:19:38 | přečteno 1048x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Uzavření odboru obecní živnostenský úřad

vykricnik modra
Z epidemiologických důvodů je s okamžitou platností do odvolání uzavřen odbor obecní živnostenský úřad na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem. Žádáme občany, aby se v případě, že potřebují nutně vyřídit záležitosti týkající se živnostenských oprávnění apod., obrátili na živnostenské úřady v okolních městech, například ve Vrchlabí, Jaroměři nebo v Hořicích. Vzhledem k situaci si však prosím dopředu ověřte, zda jsou tyto úřady otevřeny. Děkujeme za pochopení.

21.10.2020 11:05:21 | přečteno 514x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Výběrové řízení - vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

jednani radnice modra

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s předpokládaným termínem nástupu v červenci 2020, případně dle dohody. K náplni práce patří komplexní agenda vedoucí/ho odboru, vedení týmu zaměstnanců, kteří zajišťují plnění pracovních povinností na úseku živnostenského a zemědělského podnikání. Zájemci o toto pracovní místo mohou zasílat své přihlášky do pátku 5. června 2020, 12:00 hod., na adresu sekretariátu tajemníka úřadu.

11.5.2020 13:49:06 | přečteno 1432x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Pozor na změnu zákona. Činnost realitního zprostředkovatele je nově vázanou živností

paragraf modra

Upozorňujeme podnikatele, kteří vykonávají činnost realitního zprostředkovatele, že 3. března 2020 nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů, které mimo jiné mění živnostenský zákon. Nová právní úprava  přeřazuje činnost realitního zprostředkovatele z volné do vázané živnosti „Realitní zprostředkování“. V živnosti volné se obor činnosti nově vymezuje jako „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“.

9.3.2020 14:28:03 | přečteno 618x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Výběrové řízení na pozici odborná referentka/odborný referent na úseku živnostenské kontroly

informace modra

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlásilo výběrové řízení na pozici odborného referenta/odborné referentky na úseku živnostenské kontroly obecního živnostenského úřadu. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou s termínem nástupu od listopadu 2019, případně dle dohody. Náplní práce je kontrolní činnost, řešení přestupků na úseku živnostenského podnikání, dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, o spotřebních daních, o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době atd. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2019 ve 12:00 hod.

10.10.2019 17:09:17 | přečteno 892x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Výběrové řízení - odborný referent na úseku živnostenské kontroly

jednani radnice modra

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného referenta (odborné referentky) na úseku živnostenské kontroly odboru obecního živnostenského úřadu MěÚ Dvůr Králové n. L. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou s předpokládaným nástupem v červnu 2019, případně dle dohody. K náplni práce bude patřit agenda kontrolní činnosti na úseku živnostenského podnikání vč. řešení přestupků na úseku podnikání. Zájemci o toto pracovní místo mohou zasílat své přihlášky do pátku 31. května 2019, 12:00 hod. na adresu sekretariátu tajemníka úřadu.

29.4.2019 14:50:55 | přečteno 717x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek