Životní prostředí

Chtělo by to poskládat aneb správnou minimalizací objemu tříděných odpadů lze ušetřit až 75 % objemu nádob

kontejner zelena

Chtěli bychom poděkovat všem občanům Dvora Králové nad Labem, kteří odpady správně třídí do barevných kontejnerů na papír, plasty, sklo a kovy. Bohužel se stává, že kontejnery na plasty a papír bývají často přeplněny a odpady se povalují i mimo nádoby. Děje se tak i přes to, že město neustále posiluje frekvenci svozů těchto odpadů. Plasty jsou sváženy na většině stanovišť 3 x týdne – v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu. Papír je svážen v pondělí a na vybraných stanovištích i ve čtvrtek. Řešením je správná minimalizace tříděných odpadů.

5.9.2023 11:19:25 | přečteno 30x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Odpadový kalendář 2024: výtvarná soutěž a možnost umístění loga sponzorů

informace zelena

Odbor životního prostředí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem připravuje vydání stolního kalendáře pro rok  2024 s obrázky na téma třídění a prevence vzniku odpadů. Kalendář bude vydán v nákladu 7500 výtisků a zdarma doručen do všech domácností ve městě. Zájemci o účast ve výtvarné soutěži, jednotlivci i kolektivy, mohou své práce zasílat do 27. září 2023. Sponzorům také nabízíme možnost se finančně podílet na vydání odpadového kalendáře. Za poskytnutí daru od 5.000 Kč nabízíme umístění loga vaší společnosti na stojánek kalendáře.

15.8.2023 9:39:03 | přečteno 346x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Ve Dvoře Králové nad Labem se v roce 2022 vytřídillo 2 286 tun odpadu prostřednictvím systému EKO-KOM

recyklace zelena

Díky důslednému třídění občanů Dvora Králové nad Labem se za celý rok 2022 podařilo městě vytřídit odpady o celkové hmotnosti 2 286,4 tun. Tyto odpady najdou druhotné využití prostřednictvím systému odpadového hospodářství, které pro město zajišťuje společnost EKO-KOM, a. s. Toto množství zároveň představuje úsporu emisí více než 2 508 tun CO2 , které díky třídění nemusely vzniknout, nebo také úsporu energie ve výši 41 390 207 MJ.

28.7.2023 13:46:33 | přečteno 30x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Chcete se podílet na zlepšení služeb v odpadovém hospodářství v našem městě?

recyklace zelena

Vážení spoluobčané, v rámci zlepšení služeb v odpadovém hospodářství ve Dvoře Králové nad Labem jsme pro Vás připravili dotazník o nakládání s odpady v našem městě. Za vyplnění dotazníku obdrží zájemci sadu tašek na tříděný odpad. Cílem aktuálního dotazníku je zjistit, jak jste spokojeni se službami, které vám naše město v rámci nakládání s odpady poskytuje, a získat podněty pro další zlepšování systému. Dotazník si můžete vyzvednout na recepci městského úřadu (náměstí T. G. Masaryka 38) nebo na městském informačním středisku (ul. Švehlova 400). Dotazník lze získat i ikona souboruv elektronické podobě na webu. Vyplněný dotazník můžete odevzdat na výše uvedených místech, případně zaslat e-mailem na adresu sirkova.eva@mudk.cz.


19.6.2023 15:07:03 | přečteno 866x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Objednali jste si u města kompostér? Přijďte 22. května na úřad podepsat smlouvu

komposter zelena

Upozorňujeme občany, kteří si objednávali dřevěný kompostér nebo o něj mají zájem, aby se dostavili v pondělí 22. 5. 2023 od 9:00 do 11:00 nebo od 13:00 do 16:00 hod. na královédvorský městský úřad, odbor životního prostředí (náměstí T. G. Masaryka 59, č. dveří 12), k podpisu nájemní smlouvy. S sebou přineste občanský průkaz a parcelní číslo pozemku, na kterém bude kompostér umístěn. Pokud vám žádný z výše uvedených termínů nevyhovuje, lze dohodnout jiný termín a to e-mailem na adrese sirkova.eva@mudk.cz nebo telefonicky na čísle: 499 318 289.

19.4.2023 14:10:41 | přečteno 55x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Co jsme v roce 2022 udělali pro životní prostředí díky zapojení do systému Elektrowin?

recyklace zelena

Díky obyvatelům se město Dvůr Králové nad Labem může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin a to o celkové hmotnosti 44,70 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 2,95 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

17.4.2023 8:55:18 | přečteno 61x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Celorepublikově se v roce 2022 sesbíralo téměř 2 tisíce tun odpadních baterií, v Královéhradeckém kraji lidé vytřídili 95 tun baterií

recyklace PC zelena

Ve sběru baterií máme za sebou velmi úspěšný rok 2022. V Královéhradeckém kraji na sběrných místech (1 742) lidé sesbírali 95 tun použitých baterií. Nejběžnější vytříděnou baterií je ta tužková, v loňském roce jich na sběrných místech odevzdal každý Královehradečan v průměru 7 ks.

27.3.2023 13:44:26 | přečteno 37x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Mobiliář v parku Schulzovy sady doplní nové koše na tříděný odpad

eco zelena

Pracovníci Technických služeb města Dvora Králové nad Labem (TSm) v těchto dnech dokončují instalaci nových odpadkových košů v parku Schulzovy sady. Sedm nádob v kombinaci kov a dřevo, jejichž podobu schválil městský architekt, letos v rámci obnovy mobiliáře nahradí původní plastové koše, které jsou rozmístěny po celém parku. Nové odpadkové koše jsou stejného typu jako ten u griloviště ve spodní části parku, který byl nainstalován vloni na podzim a je rozdělen na tři separátní nádoby na papír, plasty a směsný odpad.

22.3.2023 16:23:47 | přečteno 306x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Podpora kompostování stále pokračuje

komposter zelena

Podpora domácího kompostování ve Dvoře Králové nad Labem pokračuje i nadále. Pokud jste si kompostér již objednávali, dostavte se prosím v pondělí 3. 4. nebo 17. 4. 2023 (8:00-11:00 a 13:00-16:30 hod.) na MěÚ, odbor životního prostředí (náměstí T. G. Masaryka 59, č. dveří 12), k podpisu nájemní smlouvy. S sebou přineste občanský průkaz a parcelní číslo pozemku, na kterém bude kompostér umístěn. Pokud Vám žádný z výše uvedených termínů nevyhovuje, lze dohodnout jiný termín e-mailem na adrese sirkova.eva@mudk.cz nebo telefonicky na tel. č.: 499 318 289.  V případě, že jste si kompostér zatím neobjednávali a máte o něho zájem, vyplňte prosím ikona souborupříslušný kupón v elektronické podobě a zašlete ho na adresu sirkova.eva@mudk.cz.

16.3.2023 9:39:18 | přečteno 493x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Zapojte se do komunitní výsadby ovocných keřů u hájenky

eco zelena

Chcete aktivně strávit sobotní dopoledne v přírodě, nevadí vám přiložit ruku k dílu a záleží vám na životním prostředí? Tak přijďte v sobotu 25. března od 10:00 do 15:00 hod. ke královédvorské hájence „U Landů“ sázet ovocné keře. Pod vedením sadaře se budou sázet rybízy, angrešty, borůvky, muchovníky, rakytníky a další ovocné keře. Akci připravuje město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s Lesy města Dvůr Králové nad Labem a DDM Jednička.

2.3.2023 9:36:43 | přečteno 494x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 32 další >