Životní prostředí

Park Schulzovy sady oživí dvě průtočné tůně

mapa bod zelena

V parku Schulzovy sady by měly do konce prázdnin vzniknout dvě průtočné tůně s přivaděčem vody. Záměrem je oživit park o vodní plochu. Stavbu zahájila specializovaná firma ve čtvrtek 23. června. „Již před více než 50 lety existoval projekt s cílem vytvořit v parku větší vodní plochu, k tomu ale nikdy nedošlo. Pamětníci také vzpomínali na to, že v místě, kde vznikne jedna z tůní, býval dříve mokřad, na kterém se v zimě i bruslilo,“ říká místostarosta Jan Helbich a pokračuje: „Potom, co se o záměru roky pouze mluvilo, jsme tedy jeho možnou realizaci prověřili a od roku 2019 má město na stavbu dvou tůní zpracovanou projektovou dokumentaci.“

23.6.2022 11:48:56 | přečteno 285x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Žádat o kotlíkové dotace budou nízkopříjmové domácnosti od 15. června

Královéhradecký kraj logo

Královéhradecký kraj schválil průběžnou výzvu k předkládání žádostí o podporu z dotačního programu na výměnu neekologických zdrojů vytápění. První registrace žádostí o takzvanou kotlíkovou dotaci proběhne 15. června 2022 od 10 do 14 hodin.


17.5.2022 11:37:48 | přečteno 194x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Sběr nebezpečných a objemných odpadů, elektrozařízení a železného šrotu

popelari zelena

Město Dvůr Králové nad Labem pořádá od pondělí 9. května do čtvrtku 12. května 2022 sběr nebezpečných a objemných odpadů, elektrozařízení a železného šrotu. Rozpis časů sběru na jednotlivých stanovištích naleznete uvnitř článku.

18.3.2022 12:46:52 | přečteno 151x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí díky zapojení do elektrowin?

recyklace zelena

Díky svým obyvatelům se město Dvůr Králové nad Labem může za rok 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 49,20 t. Na každého obyvatele tak připadá 3,18 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

28.4.2022 11:25:49 | přečteno 136x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Zveme na informační seminář ke Kotlíkovým dotacím 2022

informace zelena

Zájemce o tzv. "Kotlíkové dotace" zveme na  informační seminář, který Královéhradecký kraj pořádá v pondělí 9. května 2022 od 10:00-17:00 hod., v prostorách královédvorského městského muzea, Sladkovského ul. 530. Na semináři se dozvíte vše o čerpání dotace, především o změnách, ke kterým dochází oproti předchozím výzvám a podrobně bude vysvětlen celý proces od podání žádosti až po úspěšné ukončení projektu, vč. způsobu úhrady dotace. Dále bude občanům ze strany pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nabídnuta metodická pomoc s podáním žádosti o dotaci a realizací projektu.  Účast na semináři je zdarma.

6.4.2022 14:58:09 | přečteno 91x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Ochrana životního prostředí je pro systém ASEKOL prioritou

recyklace zelena

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si město Dvůr Králové nad Labem vybralo ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše město přispělo k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

28.4.2022 14:14:06 | přečteno 139x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Podpora domácího kompostování pokračuje. Máte zájem o kompostér?

komposter zelena

V loňském roce se městu Dvůr Králové nad Labem podařilo získat dotaci ve výši 1.090.386 Kč z Operačního programu životní prostředí na podporu domácího kompostování, ze které bylo možné zakoupit dalších cca 300 ks kompostérů a 10 ks štěpkovačů pro občany města. Pokud jste si objednávali dřevěný kompostér již objednávali, dostavte se v pondělí 4. nebo 11. dubna 2022 (8:00-11:00 a 13:00 – 16:00 hod.) na MěÚ, odbor ŽP (náměstí T. G. Masaryka 59, č. dveří 12), k podpisu nájemní smlouvy. S sebou přineste občanský průkaz a parcelní číslo pozemku, na kterém bude kompostér umístěn. Nevyhovuje-li Vám žádný z výše uvedených termínů, lze dohodnout jiný termín telefonicky na tel. č.: 499 318 289 nebo e-mailem na sirkova.eva@mudk.cz.

31.3.2022 13:05:44 | přečteno 448x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Jarní sběr zahradního odpadu 2022

pytle sber zelena

Město Dvůr Králové nad Labem pořádá od čtvrtku 31. března do středy 6. dubna 2022 sběr zahradního odpadu, který je určen pouze pro fyzické osoby. Na místech uvedených v rozpise budou přistaveny velkoobjemové kontejnery k odložení zahradního odpadu. Žádáme občany, aby nepřinášeli jiné druhy odpadů, obsluhující pracovník technických služeb je nebude přijímat.

18.3.2022 12:44:27 | přečteno 257x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Obnova aleje v ulicích 28. října a 5. května pokračuje, nebezpečné stromy nahradí novými

strom listnaty zelena

Především kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu a provozní bezpečnosti začalo ve středu 16. března v královédvorských ulicích 28. října a 5. května kácení celkem dvanácti stromů, jež jsou součástí lipové aleje.

16.3.2022 9:34:21 | přečteno 197x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Projekt adopce zeleně bude pokračovat i letos

eco zelena

Udržované a rozkvetlé záhonky, osázené květináče nebo nově vysazené keře. I tak to díky aktivním občanům, kteří se zapojili do projektu Adopce zeleně, vypadalo vloni ve Dvoře Králové nad Labem. V osvědčeném projektu chce královédvorská radnice pokračovat i letos.

2.3.2022 9:42:55 | přečteno 186x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 27 další >