FOTO: V parku Schulzovy sady pokračuje výstavba průtočných tůní

kapka zelena
Podívejte se, jak pokračuje výstavba dvou průtočných tůní v parku Schulzovy sady. Momentálně jsou obě tůně vyhloubeny a probíhá stavba přivaděče vody. Ten byl ve čtvrtek 4. srpna navečer úspěšně zprovozněn  a voda z Hartského potoka natéká do první z tůní. Po jejím naplnění voda začne odtékat propojením pod pěšinou v parku do druhé tůně. Až se naplní i tato, tak se voda odtokem vrátí zpět do Hartského potoka. Dno otevřené části koryta bude ještě upraveno a okolí tůní doplněno o vhodnou vegetaci. V korytě Hartského potoka zbývá vybudovat pomocí kamenů tzv. nátokový objekt a vedle něho regulační šachtu zabudovanou převážně v zemi, která bude hlavně regulovat množství vody přitékající do tůní. Další práce, jako např. drobné terénní úpravy, budou ještě následovat. Vše by mělo být hotovo do konce prázdnin, záměrem je oživit park o vodní plochu.

Stavbu zahájila specializovaná firma ve čtvrtek 23. června. Oválné tůně byly navrženy tak, aby nedošlo k narušení stávajícího prostředí. Nachází se v přirozeném místě ve spodní části parku a bude do nich svedeno stávající odvodnění parkových ploch. Každá z tůní, které jsou vzájemně propojeny, by měla být o velikosti cca 300 m2 (pro porovnání: Podharťský rybník má plochu cca 2 000 m2) s hloubkou maximálně 150 cm a s pozvolnými svahy. „Jedna z tůní vznikne v místě bývalého mokřadu, který byl odvodněním parku zrušen. Při stavbě využijeme i stále zachovalý přepad zpátky do Hartského potoka a součástí projektu je také přivaděč a revizní šachta, kde se bude regulovat a usměrňovat nátok,“ vysvětlil při zahájení stavby místostarosta Jan Helbich.

Jedna z tůní by měla plnit spíše ekologické funkce, bude tedy klidovější a vhodná spíše pro vodní rostliny nebo živočichy, druhá by měla být pro návštěvníky parku atraktivnější a plnit i rekreační funkci. Chceme ji doplnit přírodním posezením, pěší stezkou, zčásti otevřeným korytem s můstky a přístupným molem. Přírodní charakter obou tůní podpoří i vhodná výsadba zeleně a vodních rostlin,“ uvedl již dříve Milan Šimek, vedoucí odboru životního prostředí na městském úřadu.

Po dokončení stavebních prací bude samozřejmě místo uvedeno do náležitého stavu včetně přístupové komunikace. Stavba by měla být dokončena nejpozději do konce léta a město za ni zaplatí cca 550 tisíc Kč. 

Miroslava Kameníková

VIDEO: Park Schulzovy sady oživí dvě průtočné tůně

Výstavba tůní v parku Schulzovy sady

Zákres umístění tůní

Zákres umístění tůní

 
Výstavba tůní v parku

Výstavba tůní v parku

 
Výstavba tůní v parku

Výstavba tůní v parku

 
Výstavba tůní v parku

Výstavba tůní v parku

 
Výstavba tůní v parku

Výstavba tůní v parku

 
Výstavba tůní v parku

Výstavba tůní v parku

 
Výstavba tůní v parku

Výstavba tůní v parku

 
Výstavba tůní v parku

Výstavba tůní v parku

 
Výstavba tůní v parku 28.06.2022

Výstavba tůní v parku 28.06.2022

 
Výstavba tůní v parku 28.06.2022

Výstavba tůní v parku 28.06.2022

 
Výstavba tůní v parku 28.06.2022

Výstavba tůní v parku 28.06.2022

 
Výstavba tůní v parku 28.06.2022

Výstavba tůní v parku 28.06.2022

 
Výstavba tůní v parku 28.06.2022

Výstavba tůní v parku 28.06.2022

 
Výstavba tůní v parku 29.06.2022, autor: Foto: Martin Kindernay

Výstavba tůní v parku 29.06.2022

 
Výstavba tůní v parku 29.06.2022, autor: Foto: Martin Kindernay

Výstavba tůní v parku 29.06.2022

 
Výstavba tůní v parku 29.06.2022, autor: Foto: Martin Kindernay

Výstavba tůní v parku 29.06.2022

 
Výstavba tůní v parku 25.07.2022

Výstavba tůní v parku 25.07.2022

 
Výstavba tůní v parku 25.07.2022

Výstavba tůní v parku 25.07.2022

 
Výstavba tůní v parku 25.07.2022

Výstavba tůní v parku 25.07.2022

 
Výstavba tůní v parku 25.07.2022

Výstavba tůní v parku 25.07.2022

 
Výstavba tůní v parku 25.07.2022

Výstavba tůní v parku 25.07.2022

 
Výstavba tůní a přivaděče vody 03.08.2022, autor: Milan Šimek

Výstavba tůní a přivaděče vody 03.08.2022

 
Výstavba tůní a přivaděče vody 03.08.2022, autor: Milan Šimek

Výstavba tůní a přivaděče vody 03.08.2022

 
Výstavba tůní a přivaděče vody 03.08.2022

Výstavba tůní a přivaděče vody 03.08.2022

 
Výstavba tůní a přivaděče vody 03.08.2022

Výstavba tůní a přivaděče vody 03.08.2022

 
Výstavba tůní a přivaděče vody 03.08.2022

Výstavba tůní a přivaděče vody 03.08.2022

 
Výstavba tůní a přivaděče vody 03.08.2022

Výstavba tůní a přivaděče vody 03.08.2022

 
Výstavba tůní a přivaděče vody 03.08.2022

Výstavba tůní a přivaděče vody 03.08.2022

 
Výstavba tůní a přivaděče vody 03.08.2022

Výstavba tůní a přivaděče vody 03.08.2022

 
Výstavba tůní a přivaděče vody 03.08.2022

Výstavba tůní a přivaděče vody 03.08.2022

 
Funkční přivaděč vody k tůním 05.08.2022

Funkční přivaděč vody k tůním 05.08.2022

 
Funkční přivaděč vody k tůním 05.08.2022

Funkční přivaděč vody k tůním 05.08.2022

 
Funkční přivaděč vody k tůním 05.08.2022

Funkční přivaděč vody k tůním 05.08.2022

 
Funkční přivaděč vody k tůním 05.08.2022

Funkční přivaděč vody k tůním 05.08.2022

 
 
Vytvořeno 3.8.2022 19:00:48 | přečteno 191x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková