Park Schulzovy sady oživí dvě průtočné tůně

mapa bod zelena

V parku Schulzovy sady by měly do konce prázdnin vzniknout dvě průtočné tůně s přivaděčem vody. Záměrem je oživit park o vodní plochu. Stavbu zahájila specializovaná firma ve čtvrtek 23. června. „Již před více než 50 lety existoval projekt s cílem vytvořit v parku větší vodní plochu, k tomu ale nikdy nedošlo. Pamětníci také vzpomínali na to, že v místě, kde vznikne jedna z tůní, býval dříve mokřad, na kterém se v zimě i bruslilo,“ říká místostarosta Jan Helbich a pokračuje: „Potom, co se o záměru roky pouze mluvilo, jsme tedy jeho možnou realizaci prověřili a od roku 2019 má město na stavbu dvou tůní zpracovanou projektovou dokumentaci.“

Jedním z podnětů pro vznik tůní byly podle Milana Šimka, vedoucího odboru životního prostředí, připomínky občanů. „Když jsme před lety projednávali Program rozvoje města, občané na nás na veřejných projednáváních apelovali, abychom do parku umístili vodní prvek, který by místo zatraktivnil a zpříjemnil pobyt. Podstatný je ale i ekologický aspekt záměru, tedy vytvořit vhodné prostředí pro vodní faunu a flóru,“ podotýká.

Oválné tůně byly navrženy tak, aby nedošlo k narušení stávajícího prostředí. Nacházet se budou v přirozeném místě ve spodní části parku a bude do nich svedeno stávající odvodnění parkových ploch. Každá z tůní, které budou vzájemně propojeny, by měla být o velikosti cca 300 m2 (pro porovnání: Podharťský rybník má plochu cca 2 000 m2) s hloubkou maximálně 150 cm a s pozvolnými svahy. „Jedna z tůní vznikne právě v místě bývalého mokřadu, který byl odvodněním parku zrušen. Při stavbě využijeme i stále zachovalý přepad zpátky do Hartského potoka a součástí projektu je také přivaděč a revizní šachta, kde se bude regulovat a usměrňovat nátok,“ vysvětluje místostarosta Jan Helbich.

Během přípravy sondy potvrdily, že by v místě plánovaných tůní mělo být vhodné jílovité podloží. Zároveň se ověřilo, že je možné do tůní přivést vodu z Hartského potoka a zároveň ji do potoka svézt zpět. „Uvažujeme o tom, že jedna z tůní by měla plnit spíše ekologické funkce, bude tedy klidovější a vhodná spíše pro vodní rostliny nebo živočichy. Druhá tůně by měla být pro návštěvníky parku atraktivnější a plnit i rekreační funkci. Chceme ji totiž doplnit přírodním posezením, pěší stezkou, zčásti otevřeným korytem s můstky a přístupným molem. Přírodní charakter obou tůní podpoří i vhodná výsadba zeleně a vodních rostlin,“ popisuje Milan Šimek.

Nejprve budou vybudovány tůně a jejich propojení. Následně dojde k obnově a vyčištění odtoku do Hartského potoka a na závěr realizován přivaděč vody. Po dokončení stavebních prací bude samozřejmě místo uvedeno do náležitého stavu včetně přístupové komunikace. Stavba by měla být dokončena nejpozději do konce léta a město za ni zaplatí cca 550 tisíc Kč. „Stavební práce jsme směřovali cíleně na období letních prázdnin, jednak kvůli počasí, jednak proto, že po skončení školního roku je v parku méně lidí. Žádné zásadní omezení návštěvníky parku však kvůli stavbě nečeká, v určité fázi bude pouze krátce uzavřena vždy jen jedna z cest procházející parkem,“ dodává místostarosta Jan Helbich.

Miroslava Kameníková

Výstavba tůní v parku Schulzovy sady

Zákres umístění tůní

Zákres umístění tůní

 
Výstavba tůní v parku

Výstavba tůní v parku

 
Výstavba tůní v parku

Výstavba tůní v parku

 
Výstavba tůní v parku

Výstavba tůní v parku

 
Výstavba tůní v parku

Výstavba tůní v parku

 
Výstavba tůní v parku

Výstavba tůní v parku

 
Výstavba tůní v parku

Výstavba tůní v parku

 
Výstavba tůní v parku

Výstavba tůní v parku

 
 
Vytvořeno 23.6.2022 11:48:56 | přečteno 156x | Bc. Jan Skalický, MSc.