Upozorňujeme na změnu v případě ročního hlášení o odpadech

kontejner zelena

Upozorňujeme původce odpadů na změnu v odpadové legislativě týkající se termínu a limitního množství pro podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2021 dle ustanovení § 95 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Toto hlášení podávají původci odpadů v případě, že v roce 2021 vyprodukovali nebo nakládali s více než 600 kg nebezpečných odpadů (dříve 100 kg) nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou Ministerstva životního prostředí. V daném případě jsou povinni zaslat do 28. února 2022 hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Hlášení se podává elektronicky prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP). Podrobné informace ohledně registrace, tvorby a odesílání hlášení naleznete na www.ispop.cz.

Bc. Anna Klustová
odbor životního prostředí
Vytvořeno 10.1.2022 8:55:20 | přečteno 213x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková