Vychází odpadový kalendář města na rok 2022

informace zelena

Společně s listopadovým číslem Novin královédvorské radnice je do všech královédvorských domácností distribuován také čtrnáctidenní stolní kalendář města pro rok 2022. V tom chceme občanům poskytnout aktuální ucelené informace o možnostech předcházení vzniku a třídění odpadů z domácností. V kalendáři jsou u jednotlivých dní vyznačeny "odpadové akce", které se budou konat - např. mobilní svozy nebezpečných, objemných a zahradních odpadů, elektrozařízení a železného šrotu, provozní doby sběrného dvora, sběrné dny pytlového sběru papíru, plastů, nápojových kartonů, textilu a kovů v pilotní oblasti, svoz vánočních stromečků, bioodpadu a týdny, ve kterých bude probíhat „měsíční“ svoz směsného komunálního odpadu. Dále v kalendáři naleznete přehled kulturních, sportovních a společenských akcí, které se budou konat v našem městě v roce 2022.

Projekt „Odpadový kalendář – rok 2022“ podpořila autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, společnosti Marius Pedersen, Společnost Horní Labe, Jaroslav Janeček - tiskárna ARPA a sběrny druhotných surovin Lukas trade a Bohuslav Žižka.

Ke stažení: ikona souboruOdpadový kalendář 2022 

Ing. Eva Šírková
odbor životního prostředí


odpadový kalendář 2022

Vytvořeno 30.11.2021 15:22:11 | přečteno 141x | Bc. Jan Skalický, MSc.