Rozvoj

Žádat o kotlíkové dotace budou nízkopříjmové domácnosti od 15. června

Královéhradecký kraj logo

Královéhradecký kraj schválil průběžnou výzvu k předkládání žádostí o podporu z dotačního programu na výměnu neekologických zdrojů vytápění. První registrace žádostí o takzvanou kotlíkovou dotaci proběhne 15. června 2022 od 10 do 14 hodin.


17.5.2022 11:37:48 | přečteno 103x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Ve Dvoře Králové nad Labem probíhá mezinárodní sociologický průzkum Share

informace zelena

V následujících týdnech budou vybrané domácnosti ve Dvoře Králové nad Labem osloveny k účasti na mezinárodním sociologickém výzkumu SHARE. Ten se zabývá životní situací generace 50+ a procesem stárnutí jako takovým. Vybrané domácnosti budou osloveny na ulicích Dr. Kramáře, Dukelská, Eklova, Erbenova, Fügnerova, Havlíčkova, Heydukova, Jaroslava Biliny, Jiráskova, Komenského, Legionářská, Macharova, Milady Horákové, Benešovo nábřeží, náměstí T. G. Masaryka, Palackého, Pod Safari, Pod Slévárnou, Pod ZOO, Poděbradova, Preslova, Raisova, Revoluční, Riegrova, Roháčova, Rokycanova, Rooseveltrova, Sladkovského a Švehlova. Domácnosti bude oslovovat tazatel agentury SC&C, pan Jaroslav Piskora. Více informací lze získat na www.scac.cz.

5.5.2022 14:59:56 | přečteno 83x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Pozvánka na sérii seminářů na téma Energetika a úspory energií

MAS Královédvorsko

Nejen pro vlastníky rodinných a bytových domů, podnikatelské subjekty, veřejný sektor, ale i pro všechny spotřebitele, kteří chtějí co nejvíce minimalizovat své spotřeby a mít co nejnižší náklady energií, se v průběhu května budou konat 3 odborné semináře. MAS Královédvorsko jako organizátor série seminářů, vám tak nabízí jedinečnou možnost konzultace s energetickým specialistou. První seminář se uskuteční ve čtvrtek 5. května od 17:30 hod. a bude zaměřen na vlastníky rodinných domů.

2.5.2022 17:18:24 | přečteno 81x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Město Dvůr Králové nad Labem podpoří dotacemi činnost spolků a pořádání akcí

penize zelena

V letošním roce město Dvůr Králové nad Labem rozdělí na podporu veřejně prospěných aktivit celkem 650 tisíc Kč. První kolo dotačního programu již bylo uzavřeno a vyhodnoceno. Odbor ŠKS obdržel celkem 31 žádostí, a to jak v oblasti podpory spolkové činnosti, tak na podporu kulturních akcí na území města, neformálního vzdělávání a kulturních akcí mimo město. V rámci prvního kola bylo rozděleno téměř 558 tisíc Kč.

27.4.2022 12:14:27 | přečteno 164x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Zveme do Špýcharu muzea na veřejnou prezentaci studie protipovodňových opatření

informace zelena

Město Dvůr Králové nad Labem se dlouhodobě zabývá problematikou ochrany svého území proti povodním ve formě takzvaného „ohrázkování“. Přestože povodně nejsou v posledních letech tak ničivé, stále patří k  největším potencionálním rizikům a v případě mimořádné události mohou mít zásadní dopad na život obyvatel a rozvoj města. I proto město nechalo zpracovat „Studii proveditelnosti protipovodňových opatření (PPO) / revitalizace Labe a  navazujícího území v intravilánu města Dvůr Králové nad Labem“, která mapuje možná rizika a navrhuje protipovodňová opatření jež mohou zásadně omezit vylití řeky Labe z jejího koryta, a to nejen v centru města. Součástí navrhovaných protipovodňových opatření je i  možný vznik tzv. náplavek, tedy otevřených přístupů k Labi řešených přírodě blízkou formou. Veřejnost bude mít možnost se se studií seznámit na  veřejné prezentaci, která se uskuteční 16. května od 17:00 hod. v sále Špýcharu městského muzea. 

25.4.2022 12:04:57 | přečteno 140x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Představení dotačních možností pro rozvoj regionu

statistika zelena

VIDEO REPORTÁŽ: Sál Hankova domu se v úterý 19. dubna 2022 stal místem setkání na téma dotační možnosti pro rozvoj regionu Královédvorska. Jednání se účastnili nejen zástupci obcí z našeho regionu, ale také představitelé místních firem a veřejnoprávních organizací, kteří si vyslechli prezentace a účastnili se diskuze s odborníky z oblasti podpory rozvoje, grantů a dotací. Svoji činnost představili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI), pracovníci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, zástupci Centra pro regionální rozvoj ČR, pracovníci regionální kanceláře Agentury CzechInvest nebo zástupkyně Místní akční skupiny (MAS) Královédvorsko.

21.4.2022 9:32:17 | přečteno 162x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Přípravy revitalizace Mayerovy továrny pokračují, začínají práce na projektové dokumentaci

informace zelena

Město Dvůr Králové nad Labem udělalo další významný krok k tomu, aby se z bývalého areálu Mayerovy továrny mohlo stát nové kulturní a zábavní centrum. Starosta města Jan Jarolím a architekt Rudolf Grimm podepsali smlouvu na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci a výkon autorského dozoru. Uzavření smlouvy vyplynulo z výsledků architektonické soutěže, kterou město Dvůr Králové nad Labem uspořádalo vloni a kterou vyhrála společnost GRIMM Architekti, s. r. o., Žďár nad Sázavou.

13.4.2022 9:37:00 | přečteno 268x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Zveme na informační seminář ke Kotlíkovým dotacím 2022

informace zelena

Zájemce o tzv. "Kotlíkové dotace" zveme na  informační seminář, který Královéhradecký kraj pořádá v pondělí 9. května 2022 od 10:00-17:00 hod., v prostorách královédvorského městského muzea, Sladkovského ul. 530. Na semináři se dozvíte vše o čerpání dotace, především o změnách, ke kterým dochází oproti předchozím výzvám a podrobně bude vysvětlen celý proces od podání žádosti až po úspěšné ukončení projektu, vč. způsobu úhrady dotace. Dále bude občanům ze strany pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nabídnuta metodická pomoc s podáním žádosti o dotaci a realizací projektu.  Účast na semináři je zdarma.

6.4.2022 14:58:09 | přečteno 64x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Našim partnerům z regionu představíme dotační příležitosti

informace zelena

V úterý 19. dubna se od 16:00 hod. ve velkém sále Hankova domu uskuteční setkání významných regionálních aktérů z  řad obcí, Místních akčních skupin, firem a odborné veřejnosti. Bude se diskutovat o  podpoře, koordinaci a  zajišťování podmínek vedoucích ke  komplexnímu a  udržitelnému rozvoji správního obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem. Ten je v rámci Královéhradeckého kraje hodnocen ze strany státu jako jedno z  tzv. hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ). Od pozvaných hostů budou na setkání prezentovány potenciální dotační možnosti pro rozvoj regionu. Účast přislíbili například zástupci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Centra pro regionální rozvoj ČR, Královéhradeckého kraje, Centra investic, rozvoje a  inovací, CzechInvestu a MAS Královédvorsko.

4.4.2022 11:11:23 | přečteno 81x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 
1 2 3 4 [...] 20 [...] 24 další >