Rozvoj

Nový projekt na podporu komunitní práce

MAS Královédvorsko

Nový rok přináší nové výzvy a jedna taková se nám naskytla. Jsme rádi, že vám můžeme představit nový projekt s názvem Podpora komunitní práce v obcích MAS Královédvorsko. Co si vůbec pod tímto názvem představit? Jedná se o projekt, který je zaměřený na zlepšení komunitní práce v obcích.

25.1.2023 9:42:13 | přečteno 14x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Dvůr Králové nad Labem podpoří služby související se sociální oblastí

penize zelena

Město Dvůr Králové nad Labem také v roce 2023 finančně podpoří služby souvisejících se sociální oblastí, v rozpočtu města pro to vyčlenilo částku 400 tisíc Kč. Dotační program vyhlásila rada města, lhůta pro podání žádostí je od 23. února 2023 do 9. března 2023.

20.1.2023 14:10:34 | přečteno 66x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Na podporu veřejně prospěšných aktivit letos město Dvůr Králové nad Labem vydá 650 tisíc Kč

penize zelena

Také v roce 2023 chce město Dvůr Králové nad Labem podpořit organizaci projektů, činností a akcí v oblasti kultury a neformálního vzdělávání, a to nejen na území města, ale také na území správního obvodu. Rada města tak vyhlásila dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit, vypsány jsou čtyři oblasti podpory a žádosti bude možné podávat dokonce ve dvou termínech. V rozpočtu města na je dotační program schválena částka 650 tisíc Kč, z toho je 550 tisíc Kč určeno pro 1. kolo podávání žádostí, zbývajících 100 tisíc Kč pro 2. kolo dotačního programu.

16.1.2023 9:20:53 | přečteno 106x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Výzva k podání žádostí o účelové neinvestiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb

penize zelena

Poskytovatelé sociálních služeb mohou požádat o účelovou neinvestiční dotaci, vypsání příslušné výzvy schválila na začátku ledna Rada města Dvůr Králové nad Labem. Lhůta pro podávání žádostí je od 13. ledna 2023 do 6. února 2023. 

10.1.2023 13:01:48 | přečteno 110x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Vyhlášení dotačního programu na obnovu fasád

penize zelena

Majitelé nemovitostí, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo se nacházejí na území Městské památkové zóny ve Dvoře Králové nad Labem, mohou i v letošním roce požádat o dotaci na obnovení vnějšího pláště objektů. Termín příjmu žádostí je od 13. 3. do 21. 4. 2023. Příjemcem dotace může být právnická nebo fyzická osoba, která je vlastníkem výše specifikované nemovitosti. Z dotace lze hradit obnovu vnějšího pláště objektu, tj. fasádu objektu včetně oken, dveří a vrat, střechy, oplechování, rekonstrukce kamenných prvků atd.

9.1.2023 16:01:02 | přečteno 14x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Dvůr Králové nad Labem v MAS Královédvorsko nadále zastupuje Alexandra Jiřičková

MAS Královédvorsko

Zastupitelé potvrdili, že zastupitelka Alexandra Jiřičková i nadále město Dvůr Králové nad Labem zastupuje v Místní akční skupině Královédvorsko. Zároveň byla valným shromážděním, které se konalo v pondělí 12. prosince, zvolena potřetí v řadě předsedkyní spolku. 

30.12.2022 13:56:07 | přečteno 19x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Město Dvůr Králové nad Labem rozdělí na sport a tělovýchovu 7 mil. Kč

penize zelena

Město Dvůr Králové nad Labem podpoří v roce 2023 sport a tělovýchovu částkou 7 mil. Kč. Rada města vyhlásila příslušný dotační program, žádosti bude možné podávat od 19. ledna do 6. února 2023 do 15:00 hod. „Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje dotační programy na podporu sportovní, kulturní nebo sociální oblasti a na veřejně prospěšné aktivity každoročně. Jsme si vědomi toho, že tato podpora může být pro některé organizace a spolky stěžejní,“ říká starosta Jan Jarolím.

19.12.2022 11:19:44 | přečteno 208x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

MAS Královédvorsko zve na seminář k programu Nová zelená úsporám light

MAS Královédvorsko

Až 150 tisíc na rychlé a snadné zateplení rodinných domů pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy nabízí nový program Ministerstva životního prostředí. Pro vlastníky rodinných domů, kteří jsou oprávněnými žadateli, je možnost získat až 100% dotaci na úsporná energetická opatření. Příjem žádostí je od 9. ledna 2023. MAS Královédvorsko nabízí způsobilým žadatelům administrativní i technickou pomoc. Zároveň zve veřejnost na informační seminář, na kterém zazní nejdůležitější informace, jež se k dotaci vztahují. Seminář se uskuteční 19. ledna od 17:00 hod. v budově Špýcharu v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.maskd.cz. Kontaktní osobou je Simona Tulachová, tel.: 731 683 034.  

9.12.2022 10:55:22 | přečteno 83x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Místní akční skupina a její role v realizaci nových krajských dotačních programů

MAS Královédvorsko

Královéhradecký kraj podpoří v příštím roce hned dvě nové aktivity. Jejich zaměření cílí jednak na podporu obyvatel kraje v době vysoké inflace a energetické krize v sociální oblasti, jednak na podporu rozvoje kultury v kraji. V obou případech je MAS Královédvorsko způsobilým žadatelem a tedy i realizátorem.

1.12.2022 14:24:20 | přečteno 77x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 
1 2 3 4 [...] 20 [...] 26 další >