Rozvoj

Město představilo realizované, probíhající i připravované projekty akčního plánu programu rozvoje

Program rozvoje města

Ve čtvrtek 11. listopadu se v sále Špýcharu městského muzea uskutečnilo veřejné projednávání výsledků Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 (PRM). Zástupci společnosti Drag, s. r. o., Trutnov, která pro město tento strategický dokument zpracovala, účastníkům nejprve vysvětlili důležitost PRM, hovořili o jeho částech a poté se podrobně věnovali všem 22 projektům/aktivitám, které byly v průběhu uplynulých let zařazeny do akčního plánu, a hodnotili jejich úspěšnost. Řadu z projektů totiž město realizovalo, jiné nyní probíhají některé se připravují.

23.11.2021 11:43:56 | přečteno 68x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

ZRUŠENO: Královéhradecký kraj zve na semináře Kotlíkové dotace 2022

prasatko zelena

UPOZORNĚNÍ: Seminář „Kotlíkové dotace 2022“ je z důvodu vývoje pandemické situace zrušen.

Královéhradecký kraj pořádá pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu, bytového domu nebo rekreačního objektu semináře Kotlíkové dotace 2022, na kterých se zájemci o dotaci dozvědí vše k procesu podávání žádostí a dále mohou využít i metodickou pomoc s vyplňováním žádosti o dotaci. Nejbližší seminář, který je zdarma, se koná v trutnovském městském úřadu v úterý 23. listopadu 2021 v čase 14:00 až 17:00 hod.

11.11.2021 11:11:33 | přečteno 242x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Investiční priority MŠ a ZŠ, zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání v letech 2021-2027

MAS Královédvorsko

Aktuálně se nám otevírá další možnost, jak realizovat v příštích letech v našem regionu investice do infrastruktury ve vzdělávání. Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu, který nabízí dotační podporu ve výši 95 % z celkových způsobilých výdajů, bude opět možné realizovat infrastrukturní projekty vedoucí k rozvoji vzdělávání.

3.11.2021 10:30:52 | přečteno 81x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Živnostníkem kraje je Dominik Mervart

informace zelena

Dominik Mervart, který ve Dvoře Králové nad Labem proslul výrobou dortů a dezertů, se stal nejlepším živnostníkem v Královéhradeckém kraji, když vyhrál krajské kolo soutěže MONETA Živnostník roku 2021. Zároveň zvítězil i v doprovodné kategorii MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci to nevzdali a pracují dál. Gratulujeme.

15.9.2021 11:18:06 | přečteno 26x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Chystají se další kotlíkové dotace, výzva by měla být vyhlášena začátkem roku 2022

Kotlíkové dotace logo

Odbor Regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje připravuje podklady k vyhlášení nové výzvy na kotlíkové dotace, která bude vyhlášena začátkem roku 2022. Tato výzva bude pro zájemce o kotlíkovou dotaci, kteří splní nové podmínky určené pro programové období 2021+. Nově je plánována podpora žadatelům paušální částkou na jednotlivé typy zdrojů vytápění, které budou schopny pokrýt až 95 % nákladů na průměrný zdroj. Zvolený způsob financování bude maximálně vstřícný vůči nízkopříjmovým žadatelům.

30.8.2021 12:17:27 | přečteno 178x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Vlastníci lesů mohou žádat o dotaci na likvidaci dřeva napadeného kůrovcem

Královéhradecký kraj logo

Krajský úřad Královéhradeckého kraje přijímá žádosti o dotaci na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za loňský rok. Vlastníci nestátních lesů mohou do 15. října 2021 žádat o příspěvek na úhradu pokácení a likvidace jehličnatého porostu zasaženého kůrovcem.

6.9.2021 8:17:11 | přečteno 119x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Dotace na veřejně prospěšné aktivity podpoří akce ve Dvoře Králové nad Labem i v okolí

penize zelena

Také v letošním roce město Dvůr Králové nad Labem vypsalo dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit. Za tímto účelem vyčlenila v rozpočtu města 650.000 Kč. V prvním kole, které se uskutečnilo na jaře, bylo na dotacích rozděleno přes 470 tisíc Kč. Během druhého kola obdržel odbor školství, kultury a sociálních věcí celkem 4 žádosti o podporu v oblasti podpora kulturních akcí na území města (2 žádosti) a podpora kulturních akcí mimo město (2 žádosti). Výše dotace pro jednotlivé projekty byla stanovena minimálně 3.000 Kč, maximálně 50.000 Kč s tím, že maximální výše podílu dotace na celkových nákladech činí 75 %. Radní města projednali doporučení kulturní komise a schválili rozdělení dotací.

19.7.2021 12:00:33 | přečteno 355x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Je schválen akční plán sportu města na roky 2021 a 2022

informace zelena

Zastupitelé města na svém červnovém zasedání schválili ikona souboruAkční plán rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem na roky 2021–2022. Součástí plánu je zhodnocení schválených a také realizovaných projektů v oblasti sportu z minulých let i možné akce plánované na rok 2022. Na tvorbě akčního plánu se podílí jak pracovníci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, tak také členové sportovní komise rady města a provozovatelé sportovních zařízení.

23.6.2021 11:15:30 | přečteno 114x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Opravu památek město Dvůr Králové nad Labem podpoří dotací

penize zelena

Město Dvůr Králové nad Labem v letošním roce opět vyhlásilo dotační program na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo se nacházejí na území městské památkové zóny. V rozpočtu města bylo na tento účel vyčleněno 200 tisíc Kč, s tím, že výše finanční podpory pro jednotlivé projekty byla stanovena na minimálně 20 tisíc Kč, maximální výše podílu dotace na celkových výdajích žadatele však může činit 75 %. Do dotačního programu byly nakonec podány dvě žádosti, které projednala Památková komise rady města. O rozdělení dotací rozhodli zastupitelé na svém červnovém zasedání. 

17.6.2021 15:11:14 | přečteno 144x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 
1 2 3 4 [...] 20 21 další >