Granty a dotace

Zajištění dostatečných finančních prostředků bývá zpravidla nejsložitější část přípravy vedoucí k úspěšné realizaci svého projektu. Jednou z forem, jak takové prostředky získat, jsou i granty a dotace. Ty poskytují různé státní instituce (ministerstva), územní samosprávy (kraje, obce), neziskové organizace i soukromé firmy. Vstupem ČR do Evropské unie se naskytla nová možnost čerpání finanční pomoci i z fondů EU.

Orientovat se ve složité spleti vyhlašovaných dotačních titulů je však poměrně obtížné. Město Dvůr Králové nad Labem se proto rozhodlo svým občanům a všem návštěvníkům městských webových stránek usnadnit orientaci v nabídce grantů a dotací. Na tomto místě tak najdete přehled aktuálních výzev, o kterých jsme se dozvěděli, se stručnou informací o vyhlášeném programu, odkazem na podrobnější informace a termínech uzávěrky pro podání žádostí.

Sekce je rozdělena na části: