Dotace z EU, ministerstev a Královéhradeckého kraje

Dotační programy Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj logo

Královéhradecký kraj podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí. Dotační programy s odkazy na výzvy naleznete uvnitř článku.

9.8.2016 10:25:11 | přečteno 406x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Centrum evropského projektování

penize zelena

Centrum evropského projektování (CEP) je regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. Poskytuje poradenské, konzultační a vzdělávací služby v oblasti dotací z Evropské unie, veřejných zakázek, projektového řízení a regionálního rozvoje. Informace o programech s odkazy na výzvy naleznete uvnitř článku.

9.8.2016 10:25:15 | přečteno 467x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

penize zelena

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR) je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Organizace má pobočky v každém krajském městě pro program IROP a v každém regionu NUTS II pro programy přeshraniční spolupráce. Hlavní náplní CRR je podpora regionální politiky vlády realizovaná z evropských prostředků. Centrum se věnuje především administraci a kontrole čerpání evropských fondů. Odkazy na jednotlivé výzvy a programy naleznete uvnitř článku.

9.8.2016 11:01:39 | přečteno 375x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek