Dotace z rozpočtu města

penize zelena

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje každý rok dotační programy jejichž cílem je podpora kulturních, sportovních a sociálních aktivit ve městě. Příjemcem dotace může být subjekt či osoba, jehož činnost či služba je v zájmu města a občanů města. Vyhlášené dotační programy jsou zveřejněny po dobu 30 dnů před termínem pro podávání žádostí, pak následuje lhůta pro samotné podání žádosti.

Žádosti musí být podány na předepsaném formuláři s povinnými přílohami poštou nebo osobně ve stanoveném termínu. Zároveň musí být originál žádosti naskenován vč. podpisu oprávněné osoby a zaslán elektronicky na e-mailovou adresu dotacemesta@mudk.cz.

O dotaci můžete podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, požádat Radu města Dvůr Králové nad Labem i mimo vyhlášený dotační program. Pro tyto případy použijte ikona souboružádost a po realizaci dotace i ikona souboruformulář pro vyúčtování

Upozorňujeme na skutečnost, že nově musejí žadatelé, kteří jsou právnickými osobami (spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, společnosti s ručením omezeným a další), k žádosti o dotaci ze státního rozpočtu předložit jako povinnou přílohu Úplný výpis z Evidence skutečných majitelů - podrobněji ikona souboruzde a návod na získání úplného výpisu ikona souboruzde.


Vyhlášení dotačních programů na rok 2023

Na podporu tělovýchovy a sportu

Dne 15.12.2022 schválila Rada města Dvůr Králové nad Labem dotační program na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2023. Termín pro přijímání žádostí do obou dotačních programů je v termínu 19.01.2023 - 06.02.2023 do 15:00 hod.

Podrobné informace naleznete na:


Na podporu sociálních služeb pro rok 2023

Dne 5. 1. 2023 schválila Rada města Dvůr Králové nad Labem výzvu k podání žádostí o účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2023. Termín pro podávání žádostí je od 13. 1. 2023 do 6. 2. 2023.

Podrobné informace naleznete na:

Na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí v roce 2023

Dne 19. 1. 2023 schválila Rada města Dvůr Králové nad Labem dotační program na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí pro rok 2023. Účelem programu je podpora činnosti organizací, zaměřených na volnočasové aktivity seniorů a zdravotně postižených osob, pomoc a integraci zdravotně postižených osob, seniorů, osob v tíživé životní situaci. Termín pro podávání žádostí je od 23. 2. 2023 do 9. 3. 2023.

Podrobné informace:

Na podporu veřejně prospěšných aktivit v roce 2023

Dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit v roce  je vyhlášen v souladu s vnitřním předpisem města č. 5/2018 Poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem v rámci dotačních programů.

V roce 2023 jsou vypsány 2 termíny pro podávání žádostí a to: 27. 2. až 17. 3. 2023. a 29. 5. až 9. 6. 2023.

Podrobné informace naleznete na:

Na obnovu vnějšího pláště objektů

Dne 5. 1. 2023 schválila Rada města Dvůr Králové nad Labem dotační program na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem. Termín pro přijímání žádostí je 13. 3. 2023 - 21. 4. 2023.

Podrobné informace naleznete na:Žádost o poskytnutí finančního daru

Interaktivní formulář žádosti najdete na:Další formuláře


Vnitřní předpis č. 5/2018

Dne 6. 12. 2018 Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem schválilo ikona souboruVnitřní předpis č. 5/2018 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Vytvořeno 16.12.2015 15:08:13 | přečteno 8326x | Bc. Petra Zivrová