Dotace z rozpočtu města

penize zelena

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje každý rok dotační programy jejichž cílem je podpora kulturních, sportovních a sociálních aktivit ve městě. Příjemcem dotace může být subjekt či osoba, jehož činnost či služba je v zájmu města a občanů města. Vyhlášené dotační programy jsou zveřejněny po dobu 30 dnů před termínem pro podávání žádostí, pak následuje lhůta pro samotné podání žádosti.

Žádosti musí být podány na předepsaném formuláři s povinnými přílohami poštou nebo osobně ve stanoveném termínu. Zároveň musí být originál žádosti naskenován vč. podpisu oprávněné osoby a zaslán elektronicky na e-mailovou adresu dotacemesta@mudk.cz.

O dotaci můžete podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, požádat Radu města Dvůr Králové nad Labem i mimo vyhlášený dotační program. Pro tyto případy použijte ikona souboružádost a po realizaci dotace i ikona souboruformulář pro vyúčtování

Upozorňujeme na skutečnost, že nově musejí žadatelé, kteří jsou právnickými osobami (spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, společnosti s ručením omezeným a další), k žádosti o dotaci ze státního rozpočtu předložit jako povinnou přílohu Úplný výpis z Evidence skutečných majitelů - podrobněji ikona souboruzde a návod na získání úplného výpisu ikona souboruzde.


Vyhlášení dotačních programů na rok 2022

Na podporu tělovýchovy a sportu

Dne 15.12.2021 schválila Rada města Dvůr Králové nad Labem dotační program na podporu tělovýchovy a sportu v roce 2022. Termín pro přijímání žádostí do obou dotačních programů je v termínu 17.01.2022 - 07.02.2022 do 15:00 hod.

Podrobné informace naleznete:ikona souboru2022 dotační program tělovýchova a sport

Potřebné formuláře:
Dne 12.01.2022 schválila Rada města  Dvůr Králové nad Labem dotační výzvu pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2022, s termínem pro přijímání žádosti v termínu od 14.01.2022 - 07.02.2022 a dotační program na podporu služeb souvisejících se sociální oblastí na rok 2022. Termín pro přijímání žádostí je od 14.02.2022 - 01.03.2022.

Podrobné informace:

Potřebné formuláře:

Dne 26.01.2022 schválila Rada města  Dvůr Králové nad Labem dotační programy:
  1. na podporu veřejně prospěšných aktivit, s termíny pro přijímání žádostí: 28.02.2022 - 18.03.2022 a 2. kolo 30.05.2022 - 10.06.2022,
  2. na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem, s termínem pro přijímání žádostí: 14.03.2022 - 28.04.2022.

Podrobné informace:

Potřebné formuláře:

Další formuláře


Vnitřní předpis č. 5/2018

Dne 6. 12. 2018 Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem schválilo ikona souboruVnitřní předpis č. 5/2018 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Vytvořeno 16.12.2015 15:08:13 | přečteno 6387x | Bc. Petra Zivrová