Výsledky dotačních titulů města

penize zelena

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje každý rok dotační programy jejichž cílem je podpora kulturních, sportovních a sociálních aktivit ve městě. Příjemcem dotace může být subjekt či osoba, jehož činnost či služba je v zájmu města a občanů města. Níže v článku najdete výsledky dotačních titulů města.


Výsledky dotačních programů roku 2022

Město Dvůr Králové nad Labem schválilo rozdělení dotačních prostředků v roce 2022 na sport a tělovýchovu (na sportovní činnost a na sportovní akce), na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí.
ikona souboruPřehled příjemců s přidělenou výší dotace - rok 2022

Výsledky dotačních programů roku 2021

Město Dvůr Králové nad Labem schválilo rozdělení dotačních prostředků v roce 2021 na sport a tělovýchovu (na sportovní činnost a na sportovní akce), na veřejně prospěšné aktivity, na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem
ikona souboruPřehled příjemců s přidělenou výší dotace - rok 2021.

Výsledky dotačních programů roku 2020

Město Dvůr Králové nad Labem schválilo rozdělení dotačních prostředků v roce 2020 na sport a tělovýchovu (na sportovní činnost a na sportovní akce), na veřejně prospěšné aktivity, na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem
ikona souboruPřehled příjemců s přidělenou výší dotace - rok 2020.

Výsledky dotačních programů roku 2019

Město Dvůr Králové nad Labem schválilo rozdělení dotačních prostředků v roce 2019 na sport a tělovýchovu (na sportovní činnost a na sportovní akce), na veřejně prospěšné aktivity, na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem
ikona souboruPřehled příjemců s přidělenou výší dotace - rok 2019.

Výsledky dotačních programů roku 2018

Město Dvůr Králové nad Labem schválilo rozdělení dotačních prostředků v roce 2018 na sport a tělovýchovu (na sportovní činnost a na sportovní akce), na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a na veřejně prospěšné aktivity. 
ikona souboruPřehled příjemců s přidělenou výší dotace - rok 2018.
Dne 23. ledna 2018 byl vyhlášen dotační program na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2018. Dne 6. června 2018 schválilo Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem z dotačního programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem, dotaci ve výši 150.000 Kč na opravu části šindelové krytiny na domě čp. 478 v Přemyslově ulici, Dvůr Králové nad Labem; 20.000 Kč na opravu střechy a výměnu oken budovy čp. 81 na náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem; 65.000 Kč na opravu dvorní fasády bez zábradlí domu čp. 45 ve Švehlově ulici, Dvůr Králové nad Labem, a 65.000 Kč na obnovu fasády a zdiva barokní sýpky sv. Kryštofa čp. 166 v Žirči.

Výsledky dotačních programů roku 2017

Dne 5. ledna 2017 byl vyhlášen dotační program na veřejně prospěšné aktivity pro rok 2017. Rada města Dvůr Králové nad Labem rozhodla o poskytnutí dotace pro jednotlivé žadatele dne 4. dubna 2017.

Město Dvůr Králové nad Labem schválilo rozdělení dotačních prostředků v roce 2017 na sportovní činnost a sportovní akce, na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí.
ikona souboruPřehled příjemců s přidělenou výší dotace - rok 2017

Dne 7. února 2017 byl vyhlášen dotační program na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem pro rok 2017. Dne 1. června 2017 schválilo Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem z dotačního programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem, dotaci ve výši 180.000 Kč na obnovu šindelové střechy objektu čp. 478, ul. Přemyslova, Dvůr Králové nad Labem, a 20.000 Kč na výměnu výkladců za otevíravá okna objektu čp. 455, Rooseveltova, Dvůr Králové nad Labem.

Výsledky dotačních programů roku 2016

Město Dvůr Králové nad Labem schválilo rozdělení dotačních prostředků v roce 2016 na veřejně prospěšné aktivity, sportovní činnost a sportovní akce, na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí. 

Dotace z programu na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou kulturní památkou, nebo které se nacházejí na území městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem byla přidělena ve výši 60.000 Kč vlastníkům nemovitosti na opravu fasády domu čp. 9. ul. Palackého, Dvůr Králové nad Labem.

Výsledky dotačních programů roku 2015

Město Dvůr Králové nad Labem schválilo v roce 2015 rozdělení dotačních prostředků na sociální oblast, na veřejně prospěšné aktivity, na sportovní činnost a sportovní akce. 

Výsledky dotačních programů roku 2014

Město Dvůr Králové nad Labem schválilo v roce 2014 rozdělení dotačních prostředků na sociální oblast, na veřejně prospěšné aktivity, na sportovní činnost a sportovní akce. 

Výsledky dotačních programů roku 2013

Město Dvůr Králové nad Labem schválilo v roce 2013 rozdělení dotačních prostředků na sociální oblast, na veřejně prospěšné aktivity, na sportovní činnost a sportovní akce. 

Výsledky dotačních programů roku 2012

Město Dvůr Králové nad Labem schválilo v roce 2012 rozdělení dotačních prostředků na sociální oblast, na veřejně prospěšné aktivity, na sportovní činnost a sportovní akce.  

Výsledky dotačních programů roku 2011

Město Dvůr Králové nad Labem schválilo v roce 2011 rozdělení dotačních prostředků na sociální oblast, na veřejně prospěšné aktivity, na sportovní činnost a sportovní akce. 
Vytvořeno 3.8.2017 12:25:30 | přečteno 934x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková