Revitalizace autobusového nádraží


Další žádosti o dotace na revitalizaci areálu Mayerovy továrny i autobusového nádraží

informace zelena

Město Dvůr Králové nad Labem pokračuje v přípravách dvou prioritních investičních akcí: revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny a revitalizace autobusového nádraží. V souvislosti s tím pracovníci odboru rozvoje, investic a správy majetku připravují další žádosti o dotace, jejichž podání schválila rada města. Město by tak mohlo na části realizací obou akcí získat další desítky milionů korun z různých dotačních programů, a tím snížit zatížení svého rozpočtu.

31.8.2023 10:08:59 | přečteno 48x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Město Dvůr Králové nad Labem podalo žádost o dotaci na revitalizaci areálu autobusového nádraží

informace zelena

Město Dvůr Králové nad Labem usiluje o získání dotace ve výši téměř 64 mil. Kč na revitalizaci areálu autobusového nádraží. Žádost o dotaci z operačního programu IROP, kterou připravili pracovníci odboru rozvoje, investic a správy majetku ve spolupráci s trutnovskou společností DRAG, s. r. o., byla podána v první polovině června. Podání schválila rada města na své schůzi 8. června 2023 (usnesení ikona souboruč. R/451/2023 - 21. Rada města Dvůr Králové nad Labem).

20.6.2023 11:19:02 | přečteno 28x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

informace zelena

Rada města vzala na své schůzi 24. listopadu 2022 na vědomí písemnou zprávu o hodnocení nabídky ve smyslu § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na akci: „Revitalizace autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem – zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“ s vybraným dodavatelem, kterým je společnost M2AU, s. r. o., dále rozhodla o uzavření smlouvy s M2AU, s. r. o., s cenou 9.604.820 Kč bez DPH, tj. 11.621.832,20 Kč včetně DPH, zejména za dopracování soutěžního návrhu, vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, dokumentace pro provádění stavby, výkon autorského dozoru, obstaravatelskou činnost, průzkumné práce, schválila příslušnou smlouvu o dílo a pověřila starostu města jejím podpisem této smlouvy a schválila rozhodnutí o výběru dodavatele dle § 123 ZZVZ na uvedenou veřejnou zakázku a pověřila starostu města jeho podpisem (usnesení ikona souboruč. R/46/2022 - 3. Rada města Dvůr Králové nad Labem).

29.11.2022 11:12:33 | přečteno 16x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Návrhy z architektonicko-urbanisticko-dopravní projektové soutěže o návrh řešení revitalizace autobusového nádraží

informace zelena

Prohlédněte si návrhy, které vzešly z architektonicko-urbanisticko-dopravní projektové soutěže o návrh řešení revitalizace autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem. 
Architektonické návrhy: 
Vítězný návrh: M2AU, s. r. o, Brno 
2. místo: mackovič architecture, s. r. o., Praha 
3. místo:Ateliér DPK, s. r. o., Brno 
Účast ve 2. fázi soutěže: ABMV world, s. r. o., Praha 
Účast v 1. fázi soutěže: Blank architekti, s. r. o., Praha 
Účast v 1. fázi soutěže: Ing. arch. Antonín Holubec

26.9.2022 11:29:49 | přečteno 7x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

VIDEOROZHOVOR: Představujeme vítězný architektonický návrh na revitalizaci autobusového nádraží

mapa bod zelena

Vítězem architektonické soutěže na revitalizaci autobusového nádraží se stal návrh architektonického ateliéru M2AU, s. r. o., Brno. Vítězný návrh je spolu s ostatními došlými soutěžními návrhy představen na výstavě, která se koná do neděle 25. září v prostorách bývalé Mayerovy továrny. 

21.9.2022 10:49:33 | přečteno 6x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

VIDEOPOZVÁNKA: Zveme na výstavu architektonických návrhů na revitalizaci areálu autobusového nádraží

pozemky zelena

Přijďte se podívat na výstavu soutěžních návrhů na revitalizaci autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem, která se uskuteční v netradičních prostorách 2. patra bývalé Mayerovy továrny v centru města. Vstup na výstavu je z Tylovy ulice průchodem vedle knihovny Slavoj.
K vidění zde budou rovněž oceněné návrhy z architektonické soutěže na revitalizaci areálu Mayerovy továrny. Otevřeno denně 19.-25. září, 10:00-18:00 hod., vstupné zdarma. Návrhy si také můžete prohlédnout na webu města v sekci Rozvoj/Architektonické soutěže.

16.9.2022 10:46:22 | přečteno 6x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Architektonickou soutěž na revitalizaci autobusového nádraží vyhrál návrh ateliéru M2AU Brno

informace zelena

Město Dvůr Králové nad Labem na jaře letošního roku vypsalo dvoufázovou architektonickou soutěž na revitalizaci areálu autobusového nádrží, který se nachází blízko centra města. V první fázi porota hodnotila šest návrhů, do té druhé vybrala čtyři (usnesení z 18. května 2022 ikona souboruč. R/306/2022 - 112. Rada města Dvůr Králové nad Labem a předcházející usnesení k průběhu architektonické soutěže ze 4. května 2022 ikona souboruč. R/268/2022 - 111. Rada města Dvůr Králové nad Labem). Po jejich dopracování je opět posoudila a stanovila pořadí. Vítězem architektonické soutěže se stal návrh architektonického ateliéru M2AU, s. r. o., Brno, s vítězstvím v soutěži je spojena odměna ve výši 350 tisíc Kč. Na druhém místě skončil návrh ateliéru mackovič architecture, s. r. o., Praha, který získá odměnu 250 tisíc Kč, a na třetí příčce návrh Ateliéru DPK, s. r. o., Brno, který obdrží odměnu 150 tisíc Kč.

6.9.2022 10:40:12 | přečteno 9x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Město Dvůr Králové nad Labem vypsalo architektonickou soutěž na revitalizaci autobusového nádraží

verejne zakazky zelena

VIDEOREPORTÁŽ: Rada města Dvůr Králové nad Labem schválila soutěžní podmínky otevřené anonymní architektonicko-urbanisticko-dopravní projektové soutěže o návrh řešení revitalizace autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem včetně podkladů a příloh (usnesení ikona souboruč. R/120/2022 - 105. Rada města Dvůr Králové nad Labem). Architektonická soutěž je vypsána jako dvoufázová, odměny účastníkům jsou navrženy v souhrnné výši 900 tisíc Kč. Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanisticko-dopravního návrhu na revitalizaci autobusového nádraží ve městě. „Areál stávajícího autobusové nádraží je v nevyhovujícím stavu a my chceme nabídnout občanům města i návštěvníkům, kteří k nám zavítají, moderní a důstojné prostředí s patřičným zázemím pro jejich cestování,“ zdůvodnil chystanou revitalizaci starosta Jan Jarolím.

7.3.2022 10:27:25 | přečteno 11x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Revitalizace autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem

verejne zakazky zelena

DVOUFÁZOVÁ OTEVŘENÁ ANONYMNÍ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKO-DOPRAVNÍ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH: Předmětem soutěže je zpracování architektonicko – urbanisticko – dopravního návrhu na revitalizaci autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem. Stávající autobusové nádraží umístěné na zadaném území je ve zcela nevyhovujícím stavu, na hranici životnosti. Primárním zadáním je návrh nového důstojného autobusového nádraží. Sekundárním je nastolení širší urbanistické a dopravní koncepce území. Návrh by měl respektovat ekonomické možnosti zadavatele. Zadavatel uvádí, že výše investičních nákladů stavby (autobusové nádraží + další nutné investice pro jeho fungování včetně dopravního napojení, parkování dle normových požadavků a parkování pro kola) činí 70 mil. Kč bez DPH v cenách dle standardizované cenové soustavy k prosinci roku 2020. Prohlídka soutěžního místa se uskuteční 16. března 2022.

4.3.2022 10:22:13 | přečteno 11x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Podoba autobusového nádraží vzejde z připravované architektonické soutěže

pozemky zelena

Po úspěšně zrealizované architektonické soutěži na revitalizaci areálu bývalé Mayerovy továrny město Dvůr Králové nad Labem připravuje další architektonickou soutěž, jejímž předmětem bude zpracování architektonicko-urbanisticko-dopravního návrhu na revitalizaci autobusového nádraží. Tento areál město vlastní od konce roku 2019 a v letošním roce koupilo i zbývající nemovitosti, jež jsou součástí areálu, včetně budovy, která se v něm nachází.

29.11.2021 10:10:28 | přečteno 9x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 
Vytvořeno 21.8.2023 12:25:47 | přečteno 195x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková