Rozvoj města

Projekt Ženy

Záměrem projektu s oficiálním názvem Cesta za sebedůvěrou je aktivizovat a motivovat ženy, které jsou dlouhodobě ekonomicky neaktivní. Usilujeme o jejich znovu zapojení na trh práce, participaci na veřejném dění v místě jejich bydliště, včetně zapojení do rozhodovacích procesů, a v neposlední řadě rovněž o posílení jejich práv v pracovně-právní oblasti (diskriminace na trhu práce). Projekt realizuje Evropská kontaktní skupina, město Dvůr Králové nad Labem je nefinančním partnerem.

Rozvoj sportu

Články a strategické dokumenty s tematikou rozvoje sportu ve městě Dvůr Králové nad Labem.

Strategie rozvoje 2007–2016

Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem je vedle územního plánu dalším důležitým koncepčním dokumentem určujícím hlavní směry rozvoje města.

Strategie rozvoje 2016–2022

V současné době má Dvůr Králové nad Labem zpracovanou strategii do roku 2016 a vedení města pracuje na novém zásadním dokumentu rozvoje v letech 2016-2022. Program rozvoje města (dále PRM) bude mít analytickou, strategickou a implementační část, na jejichž základě se vyprofilují projekty, které by měly pomoci rozvoji celé lokality. Město díky tomu vytyčí konkrétní cíle, kterých chce dosáhnout, a ukáže, kam bude směřovat jeho rozvoj. Bez tohoto dokumentu nelze dosáhnout například na evropské peníze.