Rozvoj sportu

Město Dvůr Králové nad Labem má k dispozici analýzu sportovní infrastruktury

sport zelena

Město Dvůr Králové nad Labem se dlouhodobě zabývá stavem sportovišť ve městě, a proto si nechalo od společnosti Krokem, s. r. o., vypracovat ikona souboruAnalýzu sportovní infrastruktury a rámcovou studii proveditelnosti včetně analýzy dopadu pro vybraná sportoviště. Dokument vzali zastupitelé na svém červnovém zasedání na vědomí.

23.6.2022 11:11:56 | přečteno 316x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Ve Špýcharu diskutovali na téma rozvoje sportu ve městě

sport zelena

Ve čtvrtek 6. ledna 2022 se v sále Špýcharu městského muzea uskutečnil workshop s veřejností na téma sport ve městě a jeho rozvoj. Jednání vedli zástupci společnosti KROKEM, s. r. o., kterou město Dvůr Králové nad Labem pověřilo zpracováním analýzy sportovní infrastruktury ve městě. Analýza tak navazuje na Strategický plán rozvoje sportu pro město Dvůr Králové nad Labem pro roky 2019–2026. Zástupci společnosti asi třicítce přítomných představili předběžné závěry své studie, které byly základem pro následnou diskuzi s příklady týkajících se jednotlivých sportovišť. Nechyběla ani anketa na téma vnímání investičních priorit.

11.1.2022 14:31:41 | přečteno 346x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Je schválen akční plán sportu města na roky 2021 a 2022

informace zelena

Zastupitelé města na svém červnovém zasedání schválili ikona souboruAkční plán rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem na roky 2021–2022. Součástí plánu je zhodnocení schválených a také realizovaných projektů v oblasti sportu z minulých let i možné akce plánované na rok 2022. Na tvorbě akčního plánu se podílí jak pracovníci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, tak také členové sportovní komise rady města a provozovatelé sportovních zařízení.

23.6.2021 11:15:30 | přečteno 186x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Akční plán sportu počítá s investicemi do koupaliště, atletického i zimního stadionu

sport zluta

Zastupitelé města na svém červnovém zasedání schválili ikona souboruAkční plán rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem 2019–2020. Dokument je v souladu s programem rozvoje města a strategickým plánem rozvoje sportu ve městě.

24.6.2019 13:17:25 | přečteno 355x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Zastupitelé schválili Strategický plán rozvoje sportu pro město na roky 2019-2026

sport zluta

Město Dvůr Králové nad Labem má k dispozici další strategický dokument, o který se bude moci opírat v případě investic do sportu a do údržby sportovních zařízení ve městě. Jedná se o Strategický plán rozvoje sportu pro město v období 2019–2026. Dokument, který zpracoval Jakub Popelka, zastupitelé schválili na svém prosincovém zasedání.

11.12.2018 15:27:53 | přečteno 443x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Uskutečnilo se veřejné projednávání strategického plánu rozvoje sportu pro město

sport zluta

V pondělí 19. listopadu se ve Špýcharu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem projednával Strategický plán rozvoje sportu pro město Dvůr Králové nad Labem. Občané měli možnost se s dokumentem, který pro město zpracoval Jakub Popelka, seznámit dopředu na webových stránkách města a zaslat k němu své připomínky.

26.11.2018 10:20:56 | přečteno 476x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Veřejné projednávání plánu rozvoje sportu

sport zluta

Vedení města zve občany na veřejné projednávání Strategického plánu rozvoje sportu pro město Dvůr Králové nad Labem, které se uskuteční 19. listopadu 2018 od 16:00 hod. v sále Špýcharu městského muzea. Na dokument se můžete podívat zde: ikona souboruStrategický plán rozvoje sportu pro město Dvůr Králové nad Labem 2019–2026. Připomínky k dokumentu posílejte před projednáváním na adresu: zivrova.petra@mudk.cz

29.10.2018 10:48:27 | přečteno 407x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Zastupitelé schválili Akční plán rozvoje sportu města Dvůr Králové nad Labem

Znak města

Dvůr Králové nad Labem připravuje Strategický plán rozvoje sportu města, který se týká rozvoje jak organizovaného sportu, tak neorganizovaných pohybových aktivit obyvatel a bude mít vliv na budoucí směřování veřejné podpory sportu, rozvoj sportovní infrastruktury či realizaci sportovních programů a akcí pro veřejnost. V současné chvíli je zpracován jeho akční plán, který schválili zastupitelé na svém červnovém zasedání.

11.6.2018 13:17:09 | přečteno 326x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek