Ve Špýcharu diskutovali na téma rozvoje sportu ve městě

sport zelena

Ve čtvrtek 6. ledna 2022 se v sále Špýcharu městského muzea uskutečnil workshop s veřejností na téma sport ve městě a jeho rozvoj. Jednání vedli zástupci společnosti KROKEM, s. r. o., kterou město Dvůr Králové nad Labem pověřilo zpracováním analýzy sportovní infrastruktury ve městě. Analýza tak navazuje na Strategický plán rozvoje sportu pro město Dvůr Králové nad Labem pro roky 2019–2026. Zástupci společnosti asi třicítce přítomných představili předběžné závěry své studie, které byly základem pro následnou diskuzi s příklady týkajících se jednotlivých sportovišť. Nechyběla ani anketa na téma vnímání investičních priorit.

Na začátku workshopu byla nejprve představena statistická data o městě a správním obvodu, jeho sportovní infrastruktuře a poté přítomní diskutovali o důležitosti sportu pro obyvatele, současné a předpokládané poptávce po jednotlivých druzích sportu a pozitivních dopadech sportu na život ve městě.

Následovalo představení současného rozsahu sportovní infrastruktury, zhodnocení jejího stavu včetně uvedení příkladů na jednotlivých sportovištích nejen v majetku města, ale i soukromých vlastníků.

V rámci prezentace analýzy došlo i na porovnání hodnocení sportovišť ve Dvoře Králové nad Labem se srovnatelně velkými městy v České republice a hodnocení finanční náročnosti výstavby či revitalizace vybraných sportovišť. V jejich výčtu nechyběla rekonstrukce či nová výstavba zimního stadionu, rekonstrukce tribuny a zázemí letního stadionu, výstavba fotbalového areálu, multifunkční sportovní haly či krytého plaveckého bazénu. Důležitým tématem k diskuzi bylo také zhodnocení nákladů a výnosů souvisejících s provozem jednotlivých sportovišť a možné zdroje financování jejich revitalizace a výstavby.

Na závěr byla pro diskutující připravená anketa, kdy na připravenou tabuli mohli dvěma svými hlasy vyznačit, která sportoviště by podle nich měla být prioritně vybudována či rekonstruována a naopak jedním hlasem označit ta, která zatím mohou počkat.

Práce na celkové analýze potencionální poptávky po sportovištích včetně studie proveditelnosti a analýzy dopadů budou i nadále pokračovat, přičemž zpětná vazba z tohoto workshopu poskytne cenná vodítka pro její finální výstupy. Konečné závěry analýzy by měly být prezentovány na příštím zasedání zastupitelstva města.

Jan Skalický

Prezentace: ikona souboruAnalýza sportovní infrastruktury ve městě Dvůr Králové nad Labem


Workshop na téma rozvoj sportu

Workshop sport ve městě

Workshop sport ve městě

 
Workshop sport ve městě

Workshop sport ve městě

 
Workshop sport ve městě

Workshop sport ve městě

 
Workshop sport ve městě

Workshop sport ve městě

 
Workshop sport ve městě

Workshop sport ve městě

 
Workshop sport ve městě

Workshop sport ve městě

 
Workshop sport ve městě

Workshop sport ve městě

 
Workshop sport ve městě

Workshop sport ve městě

 
Workshop sport ve městě

Workshop sport ve městě

 
 
Vytvořeno 11.1.2022 14:31:41 | přečteno 189x | Bc. Jan Skalický, MSc.