Strategie rozvoje 2007–2016

Průběh realizace

Chronologický seznam – plánu rozvoje

16.6.2010 - aktualizováno 30.3.2011 22:47:02 | přečteno 640x | Karel Bříza | Celý článek
 

Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem (2007–2016)

Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem je vedle územního plánu dalším důležitým koncepčním dokumentem určujícím hlavní směry rozvoje našeho města do roku 2016. Zahrnovat by měla nejen velké projekty jako jsou čistírna odpadních vod, sportovní areál, koupaliště, bytová výstavba nebo doprava a parkování, ale i menší akce z různých oblastí života ve městě typu dětská hřiště, výsadba zeleně, úklid parku. Bez jasné a ucelené představy o budoucnosti města nelze pracovat dostatečně koncepčně a efektivně.

15.6.2010 - aktualizováno 23.2.2012 9:47:09 | přečteno 576x | Karel Bříza | Celý článek
 

Členové jednotlivých skupin

  • Řídící – ke dni 18. 12. 2006
  • Koordinační – ke dni 17. 1. 2007
  • Skupina A, průmysl, podnikání, zaměstnanost, dopravní a technická infrastruktura – ke dni 18. 4. 2007
  • Skupina B, kvalita života ve města, atraktivní město pro návštěvníky – ke dni 18. 4. 2007
21.6.2010 - aktualizováno 30.3.2011 22:49:12 | přečteno 1168x | Karel Bříza | Celý článek
 

Dotazníkové šetření

Vedení města má mimořádný zájem při rozhodování o dalším směřování Dvora Králové nad Labem a stanovení hlavních směrů jeho rozvoje spolupracovat s Vámi se všemi.

21.6.2010 - aktualizováno 30.3.2011 22:51:19 | přečteno 650x | Karel Bříza | Celý článek